Alumni afstudeerceremonie

Jeugdliteratuur

1 jaar Nederlandstalig Start eind augustus

Analyseer en interpreteer ontwikkelingen binnen de jeugdliteratuur en jeugdliteraire teksten, en adviseer over de rol van jeugdliteratuur in de vorming, ontwikkeling en begeleiding van kinderen en jongeren. Bestudeer de doelgroep kinderen, jongeren en hun boeken in relatie tot de wereld om hen heen aan de hand van theorieën en methoden uit tal van vakgebieden. Dit is een track van de MA Kunst- en Cultuurwetenschappen.

12
studenten gemiddeld per jaar

 

81%
heeft binnen 6 maanden na afstuderen een baan

Nationale Alumni Enquête, 2021 | n=11 (Kunst- en Cultuurwetenschappen, alle tracks)

92%
van de studenten is (zeer) tevreden over de studie

Nationale Studenten Enquête, 2023 | n=45 (Kunst- en Cultuurwetenschappen, alle tracks)

Programma en vakken

Reflecteer vanuit relevante theoretische concepten en met oog voor historische ontwikkelingslijnen op actuele debatten in de (inter)nationale jeugdliteratuur. Besteed daarbij aandacht aan de relatie tussen jeugdliteratuur en andere media - zoals film, theater en games - en de invloed van ontwikkelingen als globalisering en mediatisering op de productie, distributie en receptie van jeugdliteratuur.

 • Verdiep je in vragen als:
  Hoe bepalen opvattingen over jeugdliteratuur en over het kind als lezer hoe de jeugdliteratuur in een bepaalde tijd eruitziet?
  Welke jeugdliteratuurgenres zijn er? En hoe hebben deze zich historisch ontwikkeld?
  Waardoor onderscheidt jeugdliteratuur zich van volwassenenliteratuur? 
  Wat is de relatie tussen tekst en beeld in jeugdboeken?
  Wie bepaalt wat goede jeugdboeken zijn?
  Hoe worden maatschappelijke thema’s (bijv. racisme, klimaatcrisis) in de jeugdliteratuur aan de orde gesteld?
 • Profiteer van een kleinschalige opleiding met veel contact met je docenten, waarin je de ruimte hebt om onder individuele begeleiding diep op de stof in te gaan.
 • Maak gebruik van de mogelijkheid om een korte stage te lopen binnen het werkveld en ervaar hoe je de opgedane kennis in de praktijk kunt toepassen.

Jeugdliteratuur is een track van de MA Kunst- en Cultuurwetenschappen. Je kiest altijd één van de tracks.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Theoretische benaderingen van jeugdliteratuur
 • Jeugdliteratuur in internationaal perspectief
 • Grensverkeer: Jeugdliteratuur en andere cultuuruitingen
 • Kinderen als lezers
 • Jeugdliteratuurkritiek
   

Bekijk het programma en de vakken

 • Masterstudent Anouk

  Anouk

  Alumna

  "Dat ik een groot deel van mijn tijd mag besteden aan het lezen van kinder- en jeugdboeken, vind ik een grote plus van deze studie."

 • Masters - Jeugdliteratuur - Judith Campman

  Judith

  Alumna

  "Een gevarieerd programma waarbij vele kanten van het vak worden belicht. Theorie wordt altijd verbonden aan de praktijk door bijvoorbeeld een jeugdboek, films of theaterstukken te gebruiken als case study. Daardoor word je al snel in het vakgebied gezogen, want je zit middenin de boeken!"

 • Master Robin

  Robin

  Alumna

  "Je merkt direct dat je onder gelijkgestemden bent. De liefde voor het vak is duidelijk te merken bij docenten en medestudenten en dit motiveert enorm."

Carrièreperspectieven

Na het behalen van het diploma voor deze track ben je MA in Kunst- en Cultuurwetenschappen, met als specialisatie Jeugdliteratuur.  Met deze specialisatie beschik je over gewilde kennis binnen het bibliotheekwezen en uitgeverijen van jeugdliteratuur, evenals bij culturele en onderwijsinstellingen die zich specifiek richten op kinderen en lezen.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Redacteur Jeugdliteratuur bij Veltman Uitgevers
 • Leraar BO of VO (in combinatie met lerarenopleiding)
 • Leesconsulent bij Bibliotheek Midden-Brabant
 • Beleidsmedewerker bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Auteur van lesmateriaal op het gebied van fictie en poëzie bij Noordhoff Uitgevers BV

Alumni facts

 • 81%  heeft binnen 6 maanden na afstuderen een baan
 • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: 3.4

Bron:  Nationale Alumni Enquête 2021 | n = 11, (alle tracks master Kunst- en Cultuurwetenschappen)

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze mastertrack start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

Een bachelor in een van de volgende (of aanverwante) richtingen:

 • Cultuurwetenschappen
 • Media en Cultuur
 • Taal- en Letterkunde
 • Literatuurwetenschappen
 • Kunstgeschiedenis
 • Psychologie
 • Pedagogiek
 • Communicatie- en informatiewetenschappen
 • Filosofie
 • Liberal Arts and Sciences
 • Heb je een hbo-opleiding? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de premaster. Deze geeft na afronding toegang tot de master.

Premaster:

 • Beschikbaar voor zowel universitaire bachelorstudenten als studenten van het hbo. De premaster duurt een jaar en bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 vakken van 6 ECTS per vak.

Collegegeld

Bekijk de collegegeldtarieven

Geïnteresseerd in deze master?

Check je toelaatbaarheid

Meer informatie over deze masteropleiding

Download de brochure met informatie over onder andere de inhoud van de opleiding, toelatingseisen en carrièreperspectieven. Gedurende het hele jaar kun je bovendien kennismaken met onze opleidingen en studenten tijdens voorlichtingsactiviteiten op de campus en online.

Geïnteresseerd in de Jeugdliteratuur track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden