Students participating in a lecture

Premaster Jeugdliteratuur

De premaster Jeugdliteratuur is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

Het programma van de premaster

De premaster Jeugdliteratuur duurt één jaar en heeft een minimale omvang van 30 ECTS.

  • De Toelatingscommissie kan op basis van je vooropleiding extra vakken voorschrijven tot een maximum van 60 ECTS.
  • Je volgt zowel Nederlandstalige als Engelstalige vakken, die verpreid over het jaar plaatsvinden.
  • Je kunt op één moment in het jaar starten: eind augustus.
Vakken premaster Jeugdliteratuur

Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Geïnteresseerd in de Jeugdliteratuur track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden