Students participating in a lecture

Premaster Jeugdliteratuur

De premaster Jeugdliteratuur is bedoeld voor (1) studenten met een afgeronde hbo-opleiding die voldoende relevant is om - via de premaster - te worden toegelaten tot de master, en (2) studenten met een afgeronde universitaire opleiding die over onvoldoende voorkennis beschikken om rechtstreeks tot de master te kunnen worden toegelaten.

Het programma van de premaster

De premaster Jeugdliteratuur heeft een minimale omvang van 30 ECTS.

  • Je volgt zowel Nederlandstalige als Engelstalige vakken, die verspreid over het jaar plaatsvinden.
  • Je kunt op de volgende momenten in het jaar starten: eind augustus (30 ECTS in een semester), eind januari (30 ECTS in een semester) of eind augustus (30 ECTS verspreid over twee semesters).
Vakken premaster Jeugdliteratuur

Het premasterprogramma bestaat afhankelijk van het startmoment uit verschillende vakken

Binnenkort worden de vakkenoverzichten hier gepubliceerd


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze premaster?

Kom dan tijdens de Open dag naar de sessie van deze premaster

Open dag masteropleidingen

Geïnteresseerd in de Jeugdliteratuur track?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden