Bjorn Henkes_alumnus Klinische Forensische Psychologie

Programma en vakken Klinische Forensische Psychologie

Richt je op psychiatrische en psychologische stoornissen die voorkomen in het forensische veld, zowel bij jeugdigen als volwassenen. Klinische Forensische Psychologie houdt zich bezig met onder anderen: afwijkend (antisociaal) gedrag, persoonlijkheid(stoornissen), en het voorspellen en verklaren van delictgedrag, maar ook met preventie, interventie, en diagnostiek. Bestudeer de oorzaken van delinquent gedrag om delinquenten de juiste zorg en behandeling te geven.

Programmastructuur

Het éénjarige programma bestaat uit in totaal 60 ECTS, waarvan:

 • 4 kernvakken (24 ECTS)
 • Klinische stage (18 ECTS)
 • Masterscriptie (18 ECTS)

Je kunt deze master alleen starten per eind augustus.

Inhoud van het programma

Kernvakken

Het collegejaar is opgedeeld in vier blokken. In de eerste drie blokken volg je in totaal 4 kernvakken (samen 24 ECTS):

Alle colleges van deze vakken vinden op vrijdag plaats.

In alle vakken krijg je een mix van werk- en hoorcolleges waarin de link wordt gelegd tussen de theorie en de praktijk, onder begeleiding van docenten die werkzaam zijn in de forensische psychologische wetenschap en/of de praktijk.

Blok 1 (augustus – oktober)

 • Forensische Psychologie
  Je gaat in op het Nederlandse forensische stelsel, de link tussen stoornis en delict, en verklaringsmodellen van antisociaal gedrag, zoals het biosocial model of violence, risk-need-responsivity model en het good lives model. Thema's die aan bod komen zijn reactieve en proactieve agressie, partnergeweld, en antisociale cognities. 
 • Masterstage
 • Masterscriptie

Blok 2 (oktober - december)

 • Diagnostiek (deel 1)
  Je gaat aan de slag met diagnostische vraagstukken met behulp van de diagnostische cyclus, je leert een anamnese en observaties weergeven, en krijgt inzicht in verschillende instrumenten zoals IQ-testen, neuropsychologische testen en persoonlijkheidsonderzoek. 
 • Forensische Psychopathologie
  Je gaat in op de link tussen delict, stoornis en ontwikkelingspsychopathologie. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan patiëntprofielen, psychotische stoornissen, stoornissen en agressie, en mogelijke behandelingen van deze stoornissen. 
 • Masterstage
 • Masterscriptie

Blok 3 (januari – maart)

 • Diagnostiek (deel 2)
  Je gaat verder met diagnostische vraagstukken, anamnese en observaties, en instrumenten. 
 • Forensische behandel- en zorgprogramma's
  Je leert over effectieve behandelingen van onder anderen zedendelinquenten en psychopaten, en krijgt gedetailleerde informatie over gelijkenissen en verschillen tussen evidence-based behandelprogramma's. Denk hierbij aan EMDR-therapie, medicatie, agressie regulatie training, etc.
 • Masterstage
 • Masterscriptie

Blok 4 (april- juli)

 • Masterstage
 • Masterscriptie
Klinische stage

Gedurende het masterjaar volg je een uitgebreide klinische stage in de Forensische Gezondheidszorg (FGZ). In de basis heeft de stage een studielast van 18 ECTS, ongeveer 504 stage uren. Stages zijn bij voorkeur verdeeld over een periode van ca. 9 maanden, 3 dagen per week. Tijdens de stage zijn er intervisiebijeenkomsten en schrijf je een portfolio. 

Het is mogelijk om tijdens je master de Verklaring Vooropleiding en BAPD te behalen. Hiervoor moet je tijdens je bacheloropleiding de vereiste vakken hebben gevolgd, en moet je stage voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Hiervoor is een extra tijdsinvestering van 240 uur in de stage nodig. Voor meer informatie zie ook de informatie bij ‘Vereisten Basispsycholoog GGZ of Forensische Zorg’.

Start op tijd met het vinden van een stageplaats

Studenten die de masteropleiding Klinische Forensische Psychologie willen volgen, moeten zelf een passende stageplaats vinden vóórdat de master begonnen is. Het is belangrijk om hier bij voorkeur al in de maanden januari, februari, maart mee te starten.

 • In het voorjaar vinden verschillende informatiebijeenkomsten plaats waarin het stageverwervingsproces wordt toegelicht. De informatiebijeenkomsten bestaan uit online Q&A-sessies via ZOOM.

  Dinsdag 24 januari 2023
  12.45-13.45 uur (deze bijeenkomst zit vol)

  Maandag 30 januari 2023
   14.45-15.45 uur

  Donderdag 16 februari 2023
  10.45-11.45 uur

  Maandag 27 februari 2023
  15.30-16.30 uur

  Aanmelden kan vanaf 5/12/2022

 • Je kunt het stagebureau mailen (stagebureau_kkjkfp@tilburguniversity.edu) om je in te schrijven voor een van deze bijeenkomsten. Dan krijg je de benodigde informatie toegestuurd.
 • Om na de bijeenkomsten over alle benodigde informatie te beschikken, is het belangrijk dat je het volgende hebt geregeld:
  • Je moet aangemeld zijn voor de master via Studielink. Wanneer je jouw TiU e-mailadres gekregen hebt, stuur je deze door naar het stagebureau (stagebureau_kkjkfp@tilburguniversity.edu).
  • Stuur tevens je cijferlijst door naar het stagebureau, zodat gecontroleerd kan worden of je al voldoende studiepunten behaald hebt. Dit doe je ook wanneer je jouw bachelor al behaald hebt.
  • Stuur je motivatiebrief voor de masteropleiding naar Prof. Dr. Stefan Bogaerts. Je kunt je brief per e-mail versturen naar motivatiebriefKFP@tilburguniversity.edu ten name van Prof. Dr. Stefan Bogaerts.
  • Leg de door jou gevonden klinische stageplaats eerst voor aan de coördinator van de masterstage.

Voor vragen kun je per mail contact opnemen met het stagebureau (stagebureau_kkjkfp@tilburguniversity.edu).

Als je al studeert aan Tilburg University, kun je vanuit Career Services begeleiding krijgen bij het schrijven van een sollicitatiebrief, het maken van een LinkedIn profiel en andere hulpmiddelen om het stageproces eenvoudiger te maken. 

Voorbeelden van stageplaatsen

 • Forensische poliklinieken
 • Jeugdzorg/jeugdreclassering  
 • Forensische psychiatrische centra (TBS)  
 • Forensische psychiatrische klinieken/afdelingen  
 • Gevangenissen  
 • NIFP (Pro Justitia Rapportage)
Masterscriptie

Gedurende het masterjaar werk je eveneens aan je masterscriptie (een dag per week, 18 ECTS), en voer je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit. In de meeste gevallen voer je je onderzoek uit in samenwerking met de universiteit. Soms kan het onderzoek gedaan worden binnen de stage-instelling, mits de stageplaats voldoet aan de wetenschappelijke eisen van de opleiding. Bij aanvang van de master start je met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Als je je onderzoek uitvoert bij de stage-instelling, breng je in totaal vier dagen van de week op de stageplaats door. Voer je je onderzoek uit in samenwerking met de universiteit, dan ben je drie dagen per week op de stage-instelling.

Vraagstukken die in de opleiding aan bod komen: 

 • Wanneer gaat de ontwikkeling mis? 
 • Hoe verhouden risico- en beschermende factoren zich tot delict-gerelateerd gedrag?  
 • Hoe kan ik die factoren vaststellen bij mijn cliënt? 
 • Wat zijn effectieve behandelingen? 
 • Hoe voer ik die behandelingen uit? 
 • Persoonlijke ontwikkeling en groei na het delict?  

Voorbeelden van scriptieonderwerpen:

 • Impliciete theorieën bij zedendelinquenten
 • Rol van sociale netwerken bij de behandeling van delinquenten met ADHD
 • Ontwikkeling van callous-unemotional kenmerken bij jongeren
 • Effectiviteit van Agressie Regulatie Therapie
Vereisten Basispsycholoog bij GGZ of Forensische Zorg

Om na je master Klinische Forensische Psychologie als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg, is het (vanaf 1 juli, 2023) verplicht om naast je masterdiploma een LOGO-verklaring te hebben. Deze LOGO-verklaring heb je ook nodig als je de opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut wilt volgen. Voor de LOGO-verklaring worden bewijsstukken vooropleiding (Verklaring Vooropleidingseisen) en een bewijsstuk diagnostiek (BAPD-aantekening of Verklaring Diagnostiek LOGO) gevraagd. 

Het is mogelijk om de Verklaring Vooropleidingseisen en BAPD te behalen tijdens de master, als je tijdens je bachelor de vereiste vakken hebt gevolgd en als de klinische stage voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Hiervoor is een extra tijdsinvestering van 240 uur in de stage nodig. 

 • In plaats van de BAPD kun je gebruik maken van de 'verklaring diagnostiek LOGO' als bewijsstuk diagnostiek. De 'verklaring diagnostiek LOGO' is door de Vereniging LOGO opgesteld als alternatief voor de BAPD wat betreft het verkrijgen van de LOGO-verklaring. Gezien de strengere eisen voor opzet en uitwerking, alsook een onafhankelijke controle, wordt de BAPD landelijk gezien als een sterker kwalitatief diagnostisch keurmerk.
 • Je verkrijgt de verklaring diagnostiek LOGO buiten Tilburg University om. Er zijn geen specifieke theoretische eisen verbonden aan de verklaring diagnostiek van het LOGO. Je stage supervisor verklaart met de LOGO verklaring diagnostiek dat je ten minste 3 casussen diagnostiek zelfstandig en op voldoende niveau hebt afgerond. Dat gebeurt met behulp van het formulier dat je kunt vinden op de website van de Vereniging LOGO. 

Let op: Toelating tot de masteropleiding betekent niet dat je automatisch voldoet aan de bovengenoemde eisen. Raadpleeg de informatie op de website: Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Klinische Forensische Psychologie in het kort

Een mix van theoretische en klinische invalshoeken volgens het scientist-practitioner model, waarbij theorie en beroepspraktijk met elkaar gecombineerd worden.

 • Theorie en praktijk worden met elkaar gecombineerd, onder anderen door het betrekken van gastdocenten uit de praktijk en doordat je gedurende het hele academische jaar drie dagen per week doorbrengt op een klinische stageplek om een gedegen basis in het vak te krijgen.
 • Neem voor je masterscriptie deel aan innovatief wetenschappelijk onderzoek.
 • Tijdens de studie volg je een gecertificeerde training in risicotaxatie.
 • Afhankelijk je bachelor opleiding, heb je de mogelijkheid om de Verklaring Vooropleiding en de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen, waarmee je een goede aansluiting hebt op de postdoctorale GZ-opleiding.

Geïnteresseerd in de MSc Klinische Forensische Psychologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden