Bjorn Henkes_alumnus Klinische Forensische Psychologie

Programma en vakken Klinische Forensische Psychologie

Richt je op psychiatrische en psychologische stoornissen die voorkomen in het forensische veld, zowel bij jeugdigen als volwassenen. Klinische Forensische Psychologie houdt zich bezig met onder anderen: afwijkend (antisociaal) gedrag, persoonlijkheid(stoornissen), en het voorspellen en verklaren van delictgedrag, maar ook met preventie en interventie, en diagnostiek. Bestudeer de oorzaken van delinquent gedrag om delinquenten de juiste zorg en behandeling te geven.

Programmastructuur

Het éénjarige programma bestaat uit in totaal 60 ECTS, waarvan:

 • 4 kernvakken (24 ECTS)
 • Klinische stage (18 ECTS)
 • Masterthesis (18 ECTS)

Je kunt deze master alleen starten per eind augustus.

Inhoud van het programma

Kernvakken

Het collegejaar is opgedeeld in vier blokken. In de eerste drie blokken volg je in totaal 4 kernvakken (samen 24 ECTS):

Alle colleges van deze vakken vinden op vrijdag plaats.

In alle vakken krijg je een mix van werk- en hoorcolleges waarin de link wordt gelegd tussen de theorie en de praktijk, onder begeleiding van docenten die werkzaam zijn in de forensische psychologische wetenschap en/of de praktijk.

Blok 1 (augustus – oktober)

 • Forensische Psychologie
  Je gaat in op het Nederlandse forensische stelsel, de link tussen stoornis en delict, en verklaringsmodellen van antisociaal gedrag, zoals het biosocial model of violence, risk-need-responsivity model en het good lives model. Thema's die aan bod komen zijn reactieve en proactieve agressie, partnergeweld, en antisociale cognities. 
 • Masterstage

Blok 2 (oktober - december)

 • Diagnostiek (deel 1)
  Je gaat aan de slag met diagnostische vraagstukken met behulp van de diagnostische cyclus, je leert anamnese en observaties weergeven, en krijgt inzicht in verschillende instrumenten zoals IQ-testen, neuropsychologische testen en persoonlijkheidsonderzoek. 
 • Forensische Psychopathologie
  Je gaat in op de link tussen delict, stoornis en ontwikkelingspsychopathologie. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan patiëntprofielen, psychotische stoornissen, stoornissen en agressie, en mogelijke behandelingen van deze stoornissen. 
 • Masterstage

Blok 3 (januari – maart)

 • Diagnostiek (deel 2)
  Je gaat verder met diagnostische vraagstukken, anamnese en observaties, en instrumenten. 
 • Forensische behandel- en zorgprogramma's
  Je leert over effectieve behandelingen van onder anderen zedendelinquenten en psychopaten, en krijgt gedetailleerde informatie over gelijkenissen en verschillen tussen evidence-based behandelprogramma's. Denk hierbij aan EMDR-therapie, medicatie, agressie regulatie training, etc.
 • Masterstage
 • Masterthesis

Blok 4 (april- juli)

 • Masterstage
 • Masterthesis
Klinische stage

Gedurende het gehele masterjaar volg je een uitgebreide klinische stage in de Forensische Gezondheidszorg (FGZ). In de basis heeft de stage een studielast van 18 ECTS, ongeveer 504 stage uren. Stages zijn bij voorkeur verdeeld over een periode van ca. 9 maanden, 3 dagen per week. Tijdens de stage zijn er intervisiebijeenkomsten en schrijf je een portfolio. 

Als je basispsycholoog wilt worden, is het mogelijk om tijdens je master de benodigde Verklaring Vooropleiding en BAPD te behalen. Hiervoor moet je tijdens je bachelor opleiding de vereiste vakken hebben gevolgd, en moet je stage voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Hiervoor is een extra tijdsinvestering van 240 uur in de stage nodig.

Start op tijd met het vinden van een stageplaats

Studenten die het masterprogramma Klinische Forensische Psychologie willen volgen, moeten zelf een passende stageplaats vinden vóórdat de master begonnen is. Het is belangrijk om hier bij voorkeur al in de maanden januari, februari, maart mee te starten.

 • In het voorjaar vinden verschillende informatiebijeenkomsten plaats waarin het stageverwervingsproces wordt toegelicht. De informatiebijeenkomsten bestaan uit online Q&A-sessies via ZOOM. De datums voor het academische jaar 2022-2023 zijn als volgt:
  • Dinsdag 25 januari 2022, 12:45-13:45 uur
  • Maandag 31 januari 2022, 14:45-15:45 uur
  • Woensdag 16 februari 2022, 10:45-11:45 uur 
  • Maandag 14 maart 2022, 10:45-11:45 uur
 • Je kunt de stage-assistent mailen (stage.assistent@tilburguniversity.edu) om je in te schrijven voor een van deze bijeenkomsten. Dan krijg je van de stage-assistent de benodigde informatie toegestuurd.

 • Om na de bijeenkomsten over alle benodigde informatie te beschikken, is het belangrijk dat je het volgende hebt geregeld:

  • Je moet aangemeld zijn voor de master via Studielink. Wanneer je jouw TiU e-mailadres gekregen hebt, stuur je deze door naar de stage-assistent (stage.assistent@tilburguniversity.edu).
  • Stuur tevens je cijferlijst door naar de stage-assistent, zodat gecontroleerd kan worden of je reeds voldoende studiepunten behaald hebt. Dit doe je ook wanneer je jouw bachelor al behaald hebt.
  • Stuur je motivatiebrief voor het masterprogramma naar Stefan Bogaerts (zie stap 2). Zet hierbij de stage assistent mee in CC zodat wij deze ook hebben.
  • Leg de door jou gevonden klinische stageplaats eerst voor aan de coördinator van de masterstage.

Voor vragen kun je per mail contact opnemen met de stage-assistent (stage.assistent@tilburguniversity.edu).

Als je al studeert aan Tilburg University, kun je vanuit Career Services begeleiding krijgen bij het schrijven van een sollicitatiebrief, het maken van een LinkedIn profiel en andere hulpmiddelen om het stageproces eenvoudiger te maken. 

Voorbeelden van stageplaatsen

 • Forensische poliklinieken
 • Jeugdzorg/jeugdreclassering  
 • Forensische psychiatrische centra (TBS)  
 • Forensische psychiatrische klinieken/afdelingen  
 • Gevangenissen  
 • NIFP (Pro Justitia Rapportage)
Masterthesis

Gedurende het gehele masterjaar werk je eveneens aan je masterthesis (een dag per week, 18 ECTS), en voer je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit. In de meeste gevallen voer je je onderzoek uit in samenwerking met de universiteit. Soms kan het onderzoek gedaan worden binnen de stage-instelling, mits de stageplaats voldoet aan de wetenschappelijke eisen van de opleiding. Bij aanvang van de master start je met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Als je je onderzoek uitvoert bij de stage-instelling, breng je in totaal vier dagen van de week op de stageplaats door. Voer je je onderzoek uit in samenwerking met de universiteit, dan ben je elke week drie dagen op de stage-instelling.

Vraagstukken die in de opleiding aan bod komen: 

 • Wanneer gaat de ontwikkeling mis? 
 • Hoe verhouden risico- en beschermende factoren zich tot delict-gerelateerd gedrag?  
 • Hoe kan ik die factoren vaststellen bij mijn cliënt? 
 • Wat zijn effectieve behandelingen? 
 • Hoe voer ik die behandelingen uit? 
 • Persoonlijke ontwikkeling en groei na het delict?  

Voorbeelden van thesisonderwerpen:

 • Impliciete theorieën bij zedendelinquenten
 • Rol sociale netwerken bij behandeling delinquenten met ADHD
 • Ontwikkeling van callous-unemotional kenmerken bij jongeren
 • Effectiviteit van Agressie Regulatie Therapie
Vereisten Basispsycholoog bij GGZ of Forensische Zorg

Om na je master Klinische Forensische Psychologie als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg, is het (vanaf 1 juli, 2022) verplicht om naast je masterdiploma een LOGO-verklaring te hebben. Deze LOGO-verklaring heb je ook nodig als je de opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut wilt volgen. Voor de LOGO-verklaring worden bewijsstukken vooropleiding (Verklaring Vooropleidingseisen en diagnostiek (BAPD-aantekening)) gevraagd. 

Het is mogelijk om de Verklaring Vooropleiding en BAPD te behalen tijdens de master, als je tijdens je bachelor programma de vereiste vakken hebt gevolgd voor de Verklaring Vooropleidingseisen en de BAPD en als de klinische stage voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Hiervoor is een extra tijdsinvestering van 240 uur in de stage nodig.

Let op: Toelating tot het master programma betekent niet dat je automatisch voldoet aan de bovengenoemde eisen. Raadpleeg de informatie op de website: Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Klinische Forensische Psychologie in het kort

Een mix van theoretische en klinische invalshoeken volgens het scientist-practitioner model, waarbij theorie en beroepspraktijk met elkaar gecombineerd worden:

 • Breng gedurende het hele academische jaar drie dagen per week door op een klinische stageplek om een gedegen basis in het vak te krijgen.
 • Participeer voor je masterthesis in innovatief wetenschappelijk onderzoek.
 • Tijdens de studie volg je een gecertificeerde training in risicotaxatie.
 • Afhankelijk je bachelor programma, heb je de mogelijkheid om de Verklaring Vooropleiding en de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen tijdens de master.
 • Kleinschalige opleiding met veel persoonlijk contact en een goede sfeer.
 • Onderwijs waarbij theorie en praktijk met elkaar gecombineerd worden, onder anderen door het betrekken van gastdocenten uit de praktijk.

Geïnteresseerd in de MSc Klinische Forensische Psychologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden