Toelating en aanmelden Klinische Forensische Psychologie

a) Check je toelaatbaarheid

Afgestudeerden TSB-bachelor Psychologie en Gezondheid

Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) bachelor Psychologie en Gezondheid? Dan word je zonder aanvullende eisen tot deze master toegelaten.

Studenten van TSB die voor een aansluitende masteropleiding bij hun majorprogramma kiezen, hoeven hiervoor geen toelatingsverzoek in te dienen bij de Examencommissie. Zij hoeven zich alleen voor de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid aan te melden via Studielink.

Afgestudeerden TSB-bachelor Psychologie en Maatschappij

Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) bachelor Psychologie en Maatschappij? Dan moet je om tot de master te kunnen worden toegelaten de vakken van het differentiatiepakket van de bachelor Psychologie en Gezondheid hebben afgerond. Het differentiatiepakket omvat de volgende vakken:

Afgestudeerden andere TSB-bachelor dan bovenstaande

Heb je een van de andere TSB-bachelors afgerond?

Ben je een afgestudeerde van een van de andere bachelors van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (Sociologie/ Personeelwetenschappen/ Organisatiewetenschappen)? Dan moet je onderstaande vakken hebben afgerond en een toelatingsverzoek indienen bij de Examencommissie.

De basisvakken psychologie:

plus de volgende vakken:

Heb je een bachelordiploma van een andere universiteit?

Afgestudeerden van psychologieopleidingen van andere universiteiten moeten een toelatingsverzoek indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Ook afgestudeerden van alle andere universitaire opleidingen moeten een toelatingsverzoek indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

De criteria die de Examencommissie hanteert zijn globaal:

 • Voldoende kennis van de psychologische basisvakken
 • Voldoende kennis van methoden en technieken (MTO A t/m E of equivalente vakken)
 • Kennis van de bachelorvakken die deel uitmaken van het differentiatiepakket.

Om een overzicht over relevante delen van uw vooropleiding te verkrijgen dient u een vakkenlijst toe te voegen van de reeds behaalde en eventueel nog af te ronden cursussen (zie stap 1: Dien een toelatingsverzoek in bij de examencommissie).

De basisvakken psychologie:

plus de volgende vakken:


b) Houd rekening met de deadlines

1. Doorloop tijdig de aanvullende toelatingsprocedure

 • Voor het programma Klinische Forensische Psychologie is naast de algemene toelatingsprocedure ook de volgende aanvullende toelatingsprocedure van toepassing.
 • Deadline: je kunt van van 1 december 2017 tot 1 maart 2018 een motivatiebrief sturen.

Aanvullende toelatingsprocedure

Aanvullende toelatingsprocedure

 1. Geïnteresseerden kunnen van 1 december 2017 tot 1 maart 2018 een motivatiebrief sturen (max 1 A4):
  1. Wat is je motivatie om deze opleiding te willen volgen?
  2. Beschik je over kwaliteiten die je geschikt maken om te werken binnen de forensische geestelijke gezondheidszorg? Wat zijn die kwaliteiten?

  De motivatiebrief moet worden gericht t.n.v. Prof. dr. Stefan Bogaerts, opleidingscoördinator. Dit gebeurt via e-mail (s.bogaerts@tilburguniversity.edu).

 2. Begin maart zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden.
 3. Studenten die op eigen initiatief een klinische stageplaats vinden, dienen dit eerst voor te leggen aan de opleidingscoördinator.
 4. Studenten die hun bachelor elders hebben gevolgd, moeten tevens een aanvraag tot toelating indienen bij de examencommissie.

Let op!

Je inschrijving is pas compleet als je tevens de onderstaande algemene toelatingsprocedure hebt doorlopen!

2. Start op tijd met het vinden van een stageplaats

 • Studenten die vanaf het collegejaar 2018-2019 het masterprogramma Klinische Forensische Psychologie willen volgen, zullen zelf op zoek moeten gaan naar een passende stageplaats voordat de master begonnen is. Het is belangrijk om hier bij voorkeur in de maanden januari, februari, maart mee te starten.
 • Onderstaand vind je meer informatie over het vinden van een stageplaats:

Informatie over het vinden van een stageplaats

 • Op 25 januari (10:30-12:00 uur), 5 februari (14:15-15:45 uur) en 8 maart (10:30-12:00 uur) zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomsten wordt het stageverwervingsproces toegelicht. Ook vertellen we je graag met welke stageplaatsen de opleiding een samenwerking heeft.
 • Voorwaarde om deel te nemen aan een van deze informatiebijeenkomsten, is dat de motivatiebrief van de aanvullende toelatingsprocedure ontvangen moet zijn door prof. dr. Stefan Bogaerts (s.bogaerts@tilburguniversity.edu).
 • Je kan de stage-assistent mailen (stage.assistent@uvt.nl) om je in te schrijven voor een van de bijeenkomsten. In verband met de reservering van de zaal, svp minimaal 3 werkdagen op voorhand. De stage-assistent zal je informeren over de locatie van de bijeenkomst.
 • Kun je niet naar een van deze informatiebijeenkomsten komen? Dan kun je contact opnemen met de stage-assistent. Zij zal je uitnodigen om langs te komen tijdens het inloopspreekuur voor stagezoekende studenten.

Voor vragen kun je per mail contact opnemen met de stage-assistent (stage.assistent@uvt.nl).


c) Doorloop de toelatings- en aanmeldprocedure

Studenten van TSB opgelet!

 • Studenten van TSB die voor een aansluitende masteropleiding bij hun majorprogramma kiezen, hoeven hiervoor geen toelating te vragen bij de examencommissie. Zij kunnen in onderstaande procedure starten in stap 3.
 • Ook studenten van TSB die een andere dan de aansluitende master bij TSB willen gaan volgen, hoeven geen toelating te vragen bij de examencommissie en kunnen in onderstaande procedure starten in stap 3. Zij dienen wel de vereiste minor of het juiste vakkenpakket te hebben afgerond, alvorens ze in de betreffende master kunnen instromen.

Voor een check van het juiste programma of vragen hierover kun je contact opnemen met de onderwijscoördinator.

Alle andere studenten moeten wél een toelatingsverzoek indienen en onderstaande procedure vanaf stap 1 doorlopen.

Stap 1: Dien een toelatingsverzoek in bij de Examencommissie

Om tot de opleiding te kunnen worden toegelaten, moet je een toelatingsverzoek (voorzien van je adresgegevens, e-mail en telefoonnummer) indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB).

Hiervoor moet je de volgende documenten opsturen:

 • Een (gewaarmerkte) kopie van je bachelordiploma óf een getuigschrift en de bijbehorende cijferlijst.
  Indien je nog niet in het bezit bent van een diploma, maar het diploma naar alle waarschijnlijkheid in het huidige collegejaar zult behalen, is het mogelijk om aan de Examencommissie te vragen of toelating tot de masteropleiding na het behalen van je diploma met het door jou gevolgde vakkenpakket mogelijk is.
 • Informatie over de inhoud van relevante vakken.
  - Studenten die een bacheloropleiding Psychologie aan een andere universiteit dan Tilburg University volgen of hebben gevolgd vullen het overzicht met de 6 differentiatievakken in.
  - Studenten die een andere bacheloropleiding dan Psychologie aan een andere universiteit dan Tilburg University volgen of hebben gevolgd vullen de grote vakkenlijst in.
  - De vakkenlijst dient tezamen met een uitgebreide beschrijving per vak plus een uitgebreide beschrijving van de literatuur te worden toegevoegd aan het toelatingsverzoek.
 • Een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs.

Stuur de documenten naar het volgende adres:

 • Tilburg University
  School of Social Behavioral Sciences
  Examencommissie, S 114
  Postbus 90153
  5000 LE Tilburg

We hopen je aanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen, maar wijzen je erop dat de behandeling van je verzoek maximaal 6 weken kan duren.

Stap 2: Je ontvangt bericht van de Examencommissie

De Examencommissie neemt jouw verzoek in behandeling en laat je weten of je wel/niet wordt toegelaten. Definitieve toelating tot de masteropleiding geschiedt echter door middel van een brief van de Examencommissie.

Nadat je bericht hebt ontvangen dat je (eventueel conditioneel*)  bent toegelaten, ben je nog NIET ingeschreven aan de universiteit. Ga hiervoor verder met Stap 3.

* 'conditioneel' toegelaten worden betekent dat je nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat je toelating definitief wordt. Bijvoorbeeld omdat je nog een diploma moet toesturen.

Stap 3: Meld je aan bij Studielink

Om met de master te kunnen starten, moet je jezelf aanmelden in Studielink.

 • De naam van deze master in Studielink is M Psychologie en Geestelijke Gezondheid (croho-code: 60076).
 • Geef in Studielink een e-mailadres op dat je regelmatig gebruikt, ook Tilburg University zal je op dit adres belangrijke informatie toesturen om je inschrijving af te kunnen ronden.

Aanmelden in Studielink >>

Stap 4: Bevestig je inschrijving bij Tilburg University

Na je aanmelding bij Studielink is het inschrijfproces nog niet afgerond: je moet je aanmelding nog bij Tilburg University bevestigen! Dat is alleen mogelijk op basis van een definitieve toelatingsbrief van de Examencommissie.

Inschrijving bevestigen >>

Alle masteropleidingen

Meer weten?