Interviews Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie

Alumni vertellen over hun ervaringen tijdens en na het masterprogramma Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie


Alumna Birgit van Dal (23)

Birgit van Dal jpg

'Momenteel werk ik als basispsycholoog bij GGZ Breburg binnen het team ontwikkelingsstoornissen. Ik werk voornamelijk met kinderen met een autismespectrumstoornis vanaf ongeveer 6 tot en met 16 jaar. Ik doe intakegesprekken, zoek samen met de cliënten naar de best passende behandeling, geef ouderbegeleiding, begeleid de psycho-educatiecursus 'ik ben speciaal’ en de vaardigheidstraining.'

Lees meer over de ervaringen van Birgit


Alumna Saskia Peters (24)

Saskia Peters jpg

'Ik heb stage gelopen op een ZML-school. Dit is een school voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking met daarnaast bijkomende problemen zoals autisme of ADHD. Ik had niet verwacht dat de psycholoog zo’n belangrijke functie heeft binnen een school. De psycholoog wordt een beetje op gelijke hoogte met het managementteam gezien en heeft een adviserende rol voor docenten, ondersteunend personeel en ouders.'

Lees meer over de ervaringen van Saskia


Alumna Nina Tomassen (23)

Nina Tomassen jpg

'Ik heb stage gelopen bij het Psychologisch Instituut Tilburg. Het PIT is gespecialiseerd in het verrichten van (neuro)psychologisch onderzoek, maar biedt ook behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ik vond het leuk om te werken met verschillende doelgroepen. Zo had ik het ene moment een adviesgesprek waarin je het vermoeden van dyslexie bevestigde, en even later een adviesgesprek waarin ik ouders vertelde dat er bij hun kind sprake is van een hechtingsprobleem. Ieder gesprek vraagt een andere houding en aanpak, waardoor ik continu geprikkeld en uitgedaagd werd.'

Lees meer over de ervaringen van Nina


Alumna Vivian Peerbooms (22)

Vivian Peerbooms

'Ik heb stage gelopen bij Almata Jeugdzorg Plus, dit is gesloten jeugdzorg. Ik liep stage als behandelcoördinator bij twee verschillende groepen. Eén jongensgroep en één gemengde groep met een leeftijd tussen de 12-18 jaar. De kinderen zijn allemaal lichtverstandelijk beperkt en hebben daarnaast forse gedragsproblemen. Ze hebben vaak al veel meegemaakt; vaak is er naast hun verstandelijke beperking sprake van mishandeling, verwaarlozing en/of misbruik, wat tot gevolg heeft dat ze niet meer kunnen functioneren in de maatschappij.'

Lees meer over de ervaringen van Vivian

Alle masteropleidingen

Meer weten?