Christopher, alumnus Klinische Psychologie

Toelating en aanmelden Klinische Psychologie

Dit is de nationale en internationale toelatings- en aanmeldprocedure van de Nederlandstalige master Klinische Psychologie. Deze procedure geldt voor studenten met een Nederlands en internationaal diploma.

a) Check je toelaatbaarheid

Studenten van Tilburg University

Bachelor Psychologie 

Je wordt zonder aanvullende eisen tot de master Klinische Psychologie toegelaten met een:

 • Bachelor Psychologie met één van de majors Cognitieve neuropsychologie, Forensische psychologie, Klinische psychologie, Medische psychologie, Ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie; of één van de Engelstalige equivalenten.
 • Bachelor Psychologie met differentiatie Psychologie en Gezondheid (gestart in cohort 2015-2016 of eerder).  

Ben je een student van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) en heb je met succes één van onderstaande programma's afgerond?

 • Een individueel premasterprogramma dat door de Toelatingscommissie van TSB is toegekend.
 • Het zogenaamde convenant programma van Toegepaste Psychologie bij Fontys Eindhoven.

Dan word je zonder extra voorwaarden toegelaten tot deze masteropleiding.

Voor toelating tot deze master kun je je aanmelden in Studielink (zie stap 1 van onderstaande toelatingsprocedure).

Heb je vragen?

Andere bachelor Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Ben je een afgestudeerde van een van de andere bachelors van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (Sociologie/ International Sociology/ Personeelwetenschappen/ Human Resource Studies: People Management/ Organisatie- en Managementwetenschappen/ Global Management of Social Issues)

Om toegelaten te kunnen worden, dien je het volgende te hebben behaald:

 • De vier vakken van één van de majors Cognitieve neuropsychologie, Forensische psychologie, Klinische psychologie, Medische psychologie, of Ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie, of een van de Engelstalige equivalenten.
 • De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie. In plaats van Sociale Psychologie volstaat het ook als een van de volgende vakken is afgerond: Sociale psychologie voor MAW (Social Psychology for International Students) of Inleiding Psychologie voor maatschappijwetenschappen (Introduction to Psychology for International Students).

Let op: 
Toelating tot het masterprogramma betekent niet dat je automatisch voldoet aan eisen die gesteld worden om na de master als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden.

Heb je vragen?

Heb je een andere bachelor afgerond bij Tilburg University? 

Om toegelaten te kunnen worden, heb je voldoende kennis nodig van:

 • De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie;
 • Psychodiagnostiek;
 • Drie specifieke (major) psychologievakken;
 • Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek.

De criteria die de Toelatings hierbij hanteert, vind je in de vakkenlijst.
Aan de hand van je toelatingsverzoek wordt op individuele basis je toelaatbaarheid beoordeeld. Als je niet aan alle voorwaarden voor toelating tot de masteropleiding voldoet, kan je eventueel toelating krijgen tot een zogenaamd individueel pre-masterprogramma om deficiënties te kunnen opheffen. De Toelatingscommissie bepaalt of een individueel pre-masterprogramma mogelijk is.

Let op: 
Toelating tot het masterprogramma betekent niet dat je automatisch voldoet aan eisen die gesteld worden om na de master als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden.

Heb je vragen?

Studenten van een andere Nederlandse universiteit

Heb je een bachelor Psychologie afgerond bij een andere Nederlandse universiteit?

 • De bachelorprogramma’s Psychologie van alle Nederlandse universiteiten bieden in hun programma’s voldoende basiskennis. Daarnaast heb je echter voldoende kennis nodig van een aantal specifieke (major) psychologievakken.
 • De criteria die de Toelatingscommissie hierbij hanteert, vind je in de vakkenlijst.

Wil je weten of je toelaatbaar bent?
Alleen door je aan te melden via Studielink doe je een toelatingsverzoek en kun je te weten komen of je toelaatbaar bent tot de master. Zie verder de onderstaande toelatingsprocedure.

Let op: 
Toelating tot het masterprogramma betekent niet dat je automatisch voldoet aan eisen die gesteld worden om na de master als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden.

Heb je vragen?

Heb je een andere bachelor afgerond bij een andere Nederlandse universiteit?

Om toegelaten te kunnen worden, heb je voldoende kennis nodig van:

 • De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie;
 • Drie specifieke (major) psychologievakken;
 • Psychodiagnostiek;
 • Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek.

De criteria die de Toelatingscommissie hierbij hanteert, vind je in de vakkenlijst.
Aan de hand van je toelatingsverzoek wordt op individuele basis je toelaatbaarheid beoordeeld. Als je niet aan alle voorwaarden voor toelating tot de masteropleiding voldoet, kan je eventueel toelating krijgen tot een zogenaamd individueel pre-masterprogramma om deficiënties te kunnen opheffen. De Toelatingscommissie bepaalt of een individueel pre-masterprogramma mogelijk is.

Let op: 
Toelating tot het masterprogramma betekent niet dat je automatisch voldoet aan eisen die gesteld worden om na de master als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden.

Heb je vragen?

Studenten van een internationale universiteit

Heb je een bachelor of master Psychologie afgerond bij een niet-Nederlandse universiteit?

Dan moet je na je aanmelding in Studielink een aantal documenten uploaden in ons online aanmeldsysteem, zodat we je toelaatbaarheid kunnen beoordelen (zie Stap 1 van onderstaande aanmeldprocedure, alinea: ‘Belangrijk voor studenten met een niet-Nederlands diploma). 

Om toegelaten te kunnen worden, heb je voldoende kennis nodig van:

 • De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie;
 • Drie specifieke (major) psychologievakken;
 • Psychodiagnostiek;
 • Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek.

De criteria die hierbij worden gehanteerd, vind je in de vakkenlijst. Zie verder de toelatings- en aanmeldprocedure hieronder (Stap 1)

Tevens moet je de Nederlandse taal voldoende beheersen.

Aan de hand van je toelatingsverzoek wordt op individuele basis je toelaatbaarheid beoordeeld. 

Wil je weten of je toelaatbaar bent?
Alleen door een toelatingsverzoek via de internationale procedure  te doen, kom je te weten of je toelaatbaar bent tot de master. Zie verder de informatie onder stap 1 van onderstaande toelatingsprocedure.

Studenten van een Nederlandse hbo-instelling

Studenten met een hbo-bachelordiploma worden niet toegelaten voor de master Klinische Psychologie. Voor toelating tot de master Klinische Psychologie wordt een universitaire Bachelor (bij voorkeur Psychologie) gevraagd. Het is ook niet mogelijk om via het volgen van een premasterprogramma toelaatbaar te worden tot de master.

De uitzondering zijn studenten van de hbo Toegepaste Psychologie bij Fontys in Eindhoven die het zogenaamde convenantprogramma hebben doorlopen.

b) Houd rekening met de deadlines

 • Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus: aanmelden in Studielink. Als je nog niet studeert aan Tilburg University kun je zonder deze aanmelding in Studielink niet op de CANVAS-pagina waar je je stageplek kunt aanmelden!
  • Jezelf aanmelden in Studielink is nog geen inschrijving, dus ook als je nog twijfelt, kun je je wel alvast aanmelden in Studielink. Dan weet je op tijd waar je aan toe bent.
  • De opleiding begint eind augustus.
  • Heb je je bachelor nog niet afgerond? Dan kun je je dus wel alvast aanmelden in Studielink.
 • Let op! Voor het academisch jaar 2024-2025 geldt dat maximaal 100 studenten zich kunnen registreren voor het onderdeel klinische stage van de master Klinische Psychologie.
 • Stageplek: indien je kiest voor het onderdeel klinische stage, moet je voor de aanvang van de opleiding zelf een stageplek vinden. Start hiermee bij voorkeur in de maanden januari tot en met maart. Meer informatie kun je hieronder vinden onder Stap 3: Start tijdig met het vinden van een stageplaats.

c) Doorloop de toelatings- en aanmeldprocedure

Stap 1: Meld je aan in Studielink

De toelatingsprocedure start zodra je je aanmeldt in Studielink. 

 • De naam van deze master in Studielink is:
  M Psychologie en Geestelijke Gezondheid: Klinische Psychologie  (croho-code: 60076).

Aanmelden in Studielink

Let op:

 • Schrijf je in met een e-mailadres dat je regelmatig gebruikt. Tilburg University zal je op dit e-mailadres belangrijke informatie sturen om je aanmelding af te kunnen ronden en/of om aanvullende informatie op te vragen om je toelaatbaarheid te beoordelen.
 • Om toegelaten te kunnen worden tot deze masteropleiding moet je naast je inschrijving in Studielink ook de volgende stappen in deze procedure doorlopen.

Belangrijk voor studenten met een niet-Nederlands diploma

Wil je toelating aanvragen op grond van een diploma van een niet-Nederlandse onderwijsinstelling? (inclusief een diploma van een onderwijsinstelling in België of de Nederlandse Antillen) Dan moet je na je aanmelding in Studielink een aantal documenten uploaden in OSIRIS Aanmeld, ons online aanmeldsysteem. Je vindt hier meer informatie over in de internationale aanmeldprocedure.

Zorg dat je hiervoor over de volgende documenten kunt beschikken als pdf:

 • Een (gewaarmerkte) kopie van je diploma óf een getuigschrift en de bijbehorende cijferlijst .
  Indien je nog niet in het bezit bent van een diploma, maar het diploma naar alle waarschijnlijkheid in het huidige collegejaar zult behalen, is het mogelijk om te vragen of toelating tot de masteropleiding na het behalen van je diploma met het door jou gevolgde vakkenpakket mogelijk is.
 • Informatie over de inhoud van relevante vakken.
  Een ingevulde vakkenlijst waarop je aangeeft welke vakken uit jouw vooropleiding naar jouw mening overeenkomen met de vakken in de lijst. Bij deze vakkenlijst dient ook een uitgebreide beschrijving per vak plus uitgebreide informatie over de gebruikte literatuur te worden aangeleverd.
 • Voor vragen over de aan te leveren documenten, kun je mailen naar de International Admissions Coordinator via admissions-tsb@tilburguniversity.edu.

 

Stap 2: Ga verder met je aanmelding in ons online aanmeldsysteem

Deze stap is niet van toepassing op: 

 • Studenten die op dit moment staan ingeschreven of al een bachelor of convenantprogramma hebben afgerond die hen direct toelaatbaar maakt voor deze masteropleiding.   
 • Zie de uitklappers "Studenten van Tilburg University" en “Studenten van een Nederlandse hbo-instelling” bovenaan deze webpagina voor een overzicht van bacheloropleidingen die je rechtstreeks toelaatbaar maken .
 • Als je direct toelaatbaar bent met je bacheloropleiding hoef je je alleen aan te melden in Studielink. Ga verder naar Stap 4: Beslissing toelatingscommissie.  

In alle andere gevallen moet je na je aanmelding in Studielink verder gaan met je aanmelding in OSIRIS Aanmeld.  

Aanvraag in OSIRIS Aanmeld: 

Binnen 1 week na je aanmelding in Studielink ontvang je twee e-mails van Tilburg University.   

 • Eén e-mail bevat je Tilburg University accountgegevens (je studentnummer en Tilburg University e-mailadres). Je hebt deze gegevens niet nodig voor je aanmelding, maar bewaar ze goed, want je hebt ze later nodig. 
 • De andere e-mail bevat je OSIRIS Aanmeld accountgegevens en informatie over hoe je je aanmelding in OSIRIS Aanmeld kunt starten. Als je deze e-mail niet binnen 1 week na je aanmelding in Studielink hebt ontvangen, neem dan contact op met de Toelatingscommissie via  toelatingenprema-matsb@tilburguniversity.edu.

Upload je documenten

Verzamel de gevraagde documenten en upload ze in pdf-format.   

Je ziet precies welke documenten je moet uploaden zodra je de benodigde gegevens hebt ingevuld in OSIRIS Aanmeld.   

Dien je aanmelding in voor de deadline, zoals hierboven aangegeven

Als je je aanmelding vlak voor of op de deadline indient, maar niet de juiste documenten hebt geüpload, behoudt Tilburg University zich het recht om je aanmelding niet te behandelen. 

Na het indienen van je aanmelding

Onze Toelatingscommissie controleert of je aanmelding compleet is. Als je documenten niet volledig zijn, wordt je gevraagd de ontbrekende documenten in te dienen of onleesbare documenten te vervangen. 

Je kunt de status van je aanmelding op elk moment controleren door in te loggen op je account in OSIRIS Aanmeld.

Stap 3: Start tijdig met het vinden van een stageplaats

Start op tijd met het vinden van een stageplaats

Studenten die het masterprogramma Klinische Psychologie willen volgen en daarbij kiezen voor de Klinische Stage, moeten zelf een passende stageplaats zoeken vóórdat de master begonnen is. Vanaf academisch jaar 2024-2025 kunnen maximaal 100 studenten zich registreren voor de Klinische Stage. De beschikbare plaatsen worden na goedkeuring van de stagecoördinator toegewezen op basis van volgordelijkheid. Indien het maximum aantal plaatsen voor het betreffende collegejaar is toegekend, heb je de mogelijkheid om te kiezen voor het volgen van de drie specialisatievakken. Het is niet mogelijk om beide varianten (klinische stage én de specialisatievakken) te volgen. Voor meer informatie over de specialisatievakken bekijk de 'Programma en Vakken' webpagina. 

Het is belangrijk om bij voorkeur al in januari/februari/maart te starten met het zoeken naar een stageplaats. 

We ondersteunen je graag in dit proces aan de hand van:

 • De e-module Klinische Stage - master Klinische Psychologie. In deze e-module vind je  belangrijke informatie en tips over het vinden van een geschikte stageplek, de voorwaarden vanuit de TiU, tips over het schrijven van een CV en motivatiebrief en onze flyer met alle informatie kort samengevat.

  Ga naar de module Klinische Stage - master Klinische Psychologie

 • Q&A sessies over de klinische stage voor de master Klinische Psychologie. Tijdens deze sessies kun je al je vragen stellen over het vinden van een stageplek die je na het volgen van de e-module nog mocht hebben. Meld je aan via deze link.
 • Data Q&A sessies:
  • 9 februari 2024 14:45-15:45
  • 21 februari 2024 12:45-13:45
 • Deelname aan onze Canvaspagina met meer informatie en vacatures!
 • Heb je vragen over de procedure? Dan kun je contact opnemen met de stagecoördinatoren. Het e-mailadres van het stagebureau is: stagebureauMKP@tilburguniversity.edu.
Stap 4: Je ontvangt bericht van de Toelatingscommissie

De Toelatingscommissie beoordeelt of je wordt toegelaten tot de master.

Je ontvangt de beslissing van de Toelatingscommissie per e-mail. We streven ernaar om je aanvraag binnen zes weken te beoordelen.

Er zijn drie mogelijkheden:

 • Je bent (conditioneel) toegelaten tot de master
  Dan kun je starten met de master - mits je de opleiding(en) op basis waarvan je toelating hebt aangevraagd voor aanvang van de master succesvol afrondt. 'Conditioneel' toegelaten worden betekent dat je nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat je toelating definitief wordt. Bijvoorbeeld omdat je nog een diploma moet toesturen.
 • Je bent toegelaten tot een individueel premasterprogramma
  Indien je niet het vereiste universitaire bachelordiploma bezit, is er de mogelijkheid om een eenjarig individueel premastertraject te volgen, om na afronding ervan te kunnen instromen in de masteropleiding. De Toelatingscommissie beoordeelt je toelatingsverzoek en laat je weten of je in aanmerking komt voor een individueel premastertraject.
 • Je bent niet toegelaten
  Helaas kun je dan niet met de master starten. Het opnieuw indienen van een toelatingsverzoek is alleen zinvol als er iets in je situatie verandert waardoor je mogelijk alsnog aan de eisen voor toelating voldoet.
Stap 5: Wat je na je toelating nog moet regelen

Wat leuk dat je bij Tilburg University komt studeren! We heten je van harte welkom.   

Je vraagt je wellicht af wat je moet regelen voor de start van je studie. Omdat we ervoor willen zorgen dat je studie soepel (en zonder stress) van start gaat, hebben we een tijdlijn opgesteld waarop je precies kunt zien wat je wanneer moet regelen of kunt voorbereiden

Op de tijdlijn vind je informatie over: 

 • Hoe je je inschrijving moet afronden 
 • Het betalen van je collegegeld 
 • Het vinden van een kamer 
 • Boeken en je rooster 
 • De introductie-activiteiten zoals TOP Week en de (verplichte) Studie Introductie 

Ga direct naar de welkomstpagina

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik het beste de vakkenlijst invullen en kan ik daar hulp bij krijgen?

Het lijkt misschien op het eerste gezicht lastig om de vakkenlijst in te vullen, maar dat is iets wat je echt zelf moet doen. Lees de aandachtspunten en de tips die op de vakkenlijst staan goed door. Het is verder niet mogelijk om van ons hulp te krijgen bij het invullen van de vakkenlijst.

Enkel op basis van een toelatingsverzoek kun je uitsluitsel te krijgen over je toelaatbaarheid op grond van jouw vooropleiding.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor een individueel premasterprogramma?

Voor studenten met een niet aansluitende universitaire opleiding bestaat de mogelijkheid om een zogenaamd individueel premasterprogramma te krijgen. Dit is echter alleen mogelijk als er niet te veel deficiënties zijn in de vooropleiding en het nog te volgen programma niet meer dan 60 ECTS zal zijn.

Wat kan ik verwachten als ik me heb aangemeld in Studielink?

Met je aanmelding in Studielink heb je de toelatingsprocedure in gang gezet.

 • Voor studenten van de bachelor Psychologie van Tilburg University die rechtstreeks toelaatbaar zijn (zie de sectie Check je toelaatbaarheid boven aan deze pagina), volstaat het om je aan te melden via Studielink. Je krijgt geen mail of bevestiging van de Toelatingscommissie. Als je namelijk aan alle toelatingseisen voldoet, zal jouw toelating tot de master na afronding van je bachelorprogramma vanzelf verwerkt worden. Alleen wanneer je wil gaan starten met de master Klinische Forensische Psychologie, moet je ook een extra stap (motivatiebrief en kennismakingsgesprek) in de procedure hebben gevolgd. 
 • Voor alle andere studenten zal de Toelatingscommissie op individuele basis de toelaatbaarheid beoordelen. Dit betekent dat je in de meeste gevallen nog aanvullende informatie over jouw vooropleiding zult moeten aanleveren (o.a. een ingevulde vakkenlijst). Je krijgt daarvoor per e-mail bericht van de Toelatingscommissie, waarin aangegeven wordt welke documenten je dient aan te leveren, en hoe en wanneer je dat moet doen. Alleen wanneer je wil gaan starten met de master Klinische Forensische Psychologie, moet je ook een extra stap (motivatiebrief en kennismakingsgesprek) in de procedure hebben gevolgd. 

Let op: Wil je toelating aanvragen op grond van een diploma van een niet-Nederlandse onderwijsinstelling? Lees dan nog eens de informatie bij stap 1 van de toelatingsprocedure.

Als ik toelating vraag, heb ik dan nog bedenktijd om te beslissen of ik daadwerkelijk deze master ga doen?

Met het doen van het toelatingsverzoek (via de aanmelding in Studielink) zit je nog nergens definitief aan vast.

 • Je krijgt op basis van je verzoek uiteindelijk een besluit van de Toelatingscommissie. Als je toegelaten bent, bepaal je zelf of je definitief met de master wilt starten.
 • Pas als je op basis van het besluit dat je krijgt je inschrijving afrondt, wordt het definitief. Je hebt nog tot in de zomer (juli/begin augustus) de tijd om te bedenken of je echt de master hier in Tilburg gaat doen.
Ben ik als ik een stageplek heb gevonden die is goedgekeurd daarmee toegelaten tot de master?

Nee. Het tijdig zoeken en vinden van een stageplek staat los van de beoordeling of je op basis van je vooropleiding toelaatbaar bent tot het masterprogramma. Het is dus belangrijk te zorgen dat je tijdig toelating vraagt, zodat je zeker weet of je met jouw vooropleiding mag instromen in de master.

Kan ik binnen de master Klinische Psychologie kiezen voor zowel het volgen van een Klinische Stage als het volgen van de drie specialisatievakken?

Nee, dat is niet mogelijk. Je dient binnen het curriculum te kiezen voor een stage of het volgen van het pakket van 3 vakken. Kiezen voor beide varianten, waarbij één van de twee opties boven op het curriculum gevolgd wordt, is niet mogelijk.

Wat moet ik doen als ik me niet meer kan registreren voor de Klinische Stage?

Voor de track Klinische Psychologie geldt dat er in het academisch jaar 2024-2025 maximaal 100 studenten zich kunnen registeren voor het onderdeel stage. De beschikbare plaatsen worden na goedkeuring van de stagecoördinator toegewezen op basis van volgordelijkheid. Indien het maximumaantal plaatsen voor het betreffende academisch jaar is toegekend, kun je gebruik maken van het pakket van 3 specialisatievakken.

Ik ben vanaf academisch jaar 2023-2024 ingeschreven in de Master Klinische Psychologie maar heb geen stageplek gevonden. Geldt het maximum aantal registraties van 100 studenten dan ook voor mij?

Nee. Voor studenten die per 2023-2024 ingeschreven staan bij de Master Klinische Psychologie is een overgangsregeling van toepassing. Voor hen is de genoemde capaciteitslimiet niet van toepassing.

Is het mogelijk om mijn keuze voor ofwel de Klinische Stage ofwel het volgen van de specialisatievakken te wijzigen?

Ja, het is studenten, die ingeschreven zijn in de Master Klinische Psychologie en die een keuze hebben gemaakt voor het volgen van een stage dan wel het volgen van de specialisatievakken, toegestaan om over te stappen op de andere variant, mits zij hier toestemming voor hebben verkregen van de desbetreffende stagecoördinator. Hierbij dient men voor de klinische stage rekening te houden met het maximale studentenaantal van 100. 

Heb je nog vragen?

We helpen je graag verder. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen.