Christopher, alumnus Klinische Psychologie

Toelating en aanmelden Klinische Psychologie

Dit is de nationale en internationale toelatings- en aanmeldprocedure van de Nederlandstalige master Klinische Psychologie. Deze procedure geldt voor studenten met een Nederlands en internationaal diploma.

a) Check je toelaatbaarheid

Studenten van Tilburg University

Bachelor Psychologie 

Je wordt zonder aanvullende eisen tot de master Klinische Psychologie toegelaten met een:

 • Bachelor Psychologie met één van de majors Cognitieve neuropsychologie, Forensische psychologie, Klinische psychologie, Medische psychologie, Ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie; of één van de Engelstalige equivalenten.
 • Bachelor Psychologie met differentiatie Psychologie en Gezondheid (gestart in cohort 2015-2016 of eerder).  

Ben je een student van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) en heb je met succes één van onderstaande programma's afgerond?

 • Een individueel premasterprogramma dat door de Toelatingscommissie van TSB is toegekend.
 • Het zogenaamde convenant programma van Toegepaste Psychologie bij Fontys Eindhoven.

Dan word je zonder extra voorwaarden toegelaten tot deze masteropleiding.

Voor toelating tot deze master kun je je aanmelden in Studielink (zie stap 1 van onderstaande toelatingsprocedure).

Heb je vragen?

Andere bachelor Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Ben je een afgestudeerde van een van de andere bachelors van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (Sociologie/ International Sociology/ Personeelwetenschappen/ Human Resource Studies: People Management/ Organisatie- en Managementwetenschappen/ Global Management of Social Issues)

Om toegelaten te kunnen worden, dien je het volgende te hebben behaald:

 • De vier vakken van één van de majors Cognitieve neuropsychologie, Forensische psychologie, Klinische psychologie, Medische psychologie, of Ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie, of een van de Engelstalige equivalenten.
 • De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie.

Let op: 
Toelating tot het masterprogramma betekent niet dat je automatisch voldoet aan eisen die gesteld worden om na de master als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden.

Heb je vragen?

Heb je een andere bachelor afgerond bij Tilburg University? 

Om toegelaten te kunnen worden, heb je voldoende kennis nodig van:

 • De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie;
 • Psychodiagnostiek;
 • Drie specifieke (major) psychologievakken;
 • Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek.

De criteria die de Toelatings hierbij hanteert, vind je in de vakkenlijst.
Aan de hand van je toelatingsverzoek wordt op individuele basis je toelaatbaarheid beoordeeld. Als je niet aan alle voorwaarden voor toelating tot de masteropleiding voldoet, kan je eventueel toelating krijgen tot een zogenaamd individueel pre-masterprogramma om deficiënties te kunnen opheffen. De Toelatingscommissie bepaalt of een individueel pre-masterprogramma mogelijk is.

Let op: 
Toelating tot het masterprogramma betekent niet dat je automatisch voldoet aan eisen die gesteld worden om na de master als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden.

Heb je vragen?

Studenten van een andere Nederlandse universiteit

Heb je een bachelor Psychologie afgerond bij een andere Nederlandse universiteit?

 • De bachelorprogramma’s Psychologie van alle Nederlandse universiteiten bieden in hun programma’s voldoende basiskennis. Daarnaast heb je echter voldoende kennis nodig van een aantal specifieke (major) psychologievakken.
 • De criteria die de Toelatingscommissie hierbij hanteert, vind je in de vakkenlijst.

Wil je weten of je toelaatbaar bent?
Alleen door je aan te melden via Studielink doe je een toelatingsverzoek en kun je te weten komen of je toelaatbaar bent tot de master. Zie verder de onderstaande toelatingsprocedure.

Let op: 
Toelating tot het masterprogramma betekent niet dat je automatisch voldoet aan eisen die gesteld worden om na de master als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden.

Heb je vragen?

Heb je een andere bachelor afgerond bij een andere Nederlandse universiteit?

Om toegelaten te kunnen worden, heb je voldoende kennis nodig van:

 • De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie;
 • Drie specifieke (major) psychologievakken;
 • Psychodiagnostiek;
 • Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek.

De criteria die de Toelatingscommissie hierbij hanteert, vind je in de vakkenlijst
Aan de hand van je toelatingsverzoek wordt op individuele basis je toelaatbaarheid beoordeeld. Als je niet aan alle voorwaarden voor toelating tot de masteropleiding voldoet, kan je eventueel toelating krijgen tot een zogenaamd individueel pre-masterprogramma om deficiënties te kunnen opheffen. De Toelatingscommissie bepaalt of een individueel pre-masterprogramma mogelijk is.

Let op: 
Toelating tot het masterprogramma betekent niet dat je automatisch voldoet aan eisen die gesteld worden om na de master als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden.

Heb je vragen?

Studenten van een internationale universiteit

Heb je een bachelor of master Psychologie afgerond bij een niet-Nederlandse universiteit?

Dan moet je na je aanmelding in Studielink een aantal documenten uploaden in ons online aanmeldsysteem, zodat we je toelaatbaarheid kunnen beoordelen (zie Stap 1 van onderstaande aanmeldprocedure, alinea: ‘Belangrijk voor studenten met een niet-Nederlands diploma). 

Om toegelaten te kunnen worden, heb je voldoende kennis nodig van:

 • De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie;
 • Drie specifieke (major) psychologievakken;
 • Psychodiagnostiek;
 • Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek.

De criteria die hierbij worden gehanteerd, vind je in de vakkenlijst. Zie verder de toelatings- en aanmeldprocedure hieronder (Stap 1)

Tevens moet je de Nederlandse taal voldoende beheersen.

Aan de hand van je toelatingsverzoek wordt op individuele basis je toelaatbaarheid beoordeeld. 

Wil je weten of je toelaatbaar bent?
Alleen door een toelatingsverzoek via de internationale procedure  te doen, kom je te weten of je toelaatbaar bent tot de master. Zie verder de informatie onder stap 1 van onderstaande toelatingsprocedure.

Studenten van een Nederlandse hbo-instelling

Studenten met een hbo-bachelordiploma worden niet toegelaten voor de master Klinische Psychologie. Voor toelating tot de master Klinische Psychologie wordt een universitaire Bachelor (bij voorkeur Psychologie) gevraagd. Het is ook niet mogelijk om via het volgen van een premasterprogramma toelaatbaar te worden tot de master.

De uitzondering zijn studenten van de hbo Toegepaste Psychologie bij Fontys in Eindhoven die het zogenaamde convenantprogramma hebben doorlopen.

b) Houd rekening met de deadlines

 • Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus: aanmelden in Studielink
  • Jezelf aanmelden in Studielink is nog geen inschrijving, dus ook als je nog twijfelt, is het raadzaam om je wel alvast aan te melden in Studielink. Dan weet je op tijd waar je aan toe bent.
  • De opleiding begint eind augustus.
  • Heb je je bachelor nog niet afgerond? Dan kun je je wel alvast aanmelden in Studielink.
 • Stageplek: voor de  aanvang van de opleiding moet je zelf een stageplek vinden. Start hiermee bij voorkeur  in de maanden januari tot en met maart. Meer informatie kun je hieronder vinden onder Stap 2: Start tijdig met het vinden van een stageplaats.

c) Doorloop de toelatings- en aanmeldprocedure

Stap 1: Meld je aan in Studielink

De toelatingsprocedure start zodra je je aanmeldt in Studielink. 

 • De naam van deze master in Studielink is:
  M Psychologie en Geestelijke Gezondheid (croho-code: 60076).

Aanmelden in Studielink

Let op:

 • Schrijf je in met een e-mailadres dat je regelmatig gebruikt. Tilburg University zal je op dit e-mailadres belangrijke informatie sturen om je aanmelding af te kunnen ronden en/of om aanvullende informatie op te vragen om je toelaatbaarheid te beoordelen.
 • Om toegelaten te kunnen worden tot deze masteropleiding moet je naast je inschrijving in Studielink ook de volgende stappen in deze procedure doorlopen.

Belangrijk voor studenten met een niet-Nederlands diploma

Wil je toelating aanvragen op grond van een diploma van een niet-Nederlandse onderwijsinstelling? (inclusief een diploma van een onderwijsinstelling in België of de Nederlandse Antillen) Dan moet je na je aanmelding in Studielink een aantal documenten uploaden in OSIRIS Aanmeld, ons online aanmeldsysteem. Je vindt hier meer informatie over in de internationale aanmeldprocedure.

Zorg dat je hiervoor over de volgende documenten kunt beschikken als pdf:

 • Een (gewaarmerkte) kopie van je diploma óf een getuigschrift en de bijbehorende cijferlijst .
  Indien je nog niet in het bezit bent van een diploma, maar het diploma naar alle waarschijnlijkheid in het huidige collegejaar zult behalen, is het mogelijk om te vragen of toelating tot de masteropleiding na het behalen van je diploma met het door jou gevolgde vakkenpakket mogelijk is.
 • Informatie over de inhoud van relevante vakken.
  Een ingevulde vakkenlijst waarop je aangeeft welke vakken uit jouw vooropleiding naar jouw mening overeenkomen met de vakken in de lijst. Bij deze vakkenlijst dient ook een uitgebreide beschrijving per vak plus uitgebreide informatie over de gebruikte literatuur te worden aangeleverd.
 • Voor vragen over de aan te leveren documenten, kun je mailen naar de International Admissions Coordinator via admissions-tsb@tilburguniversity.edu.

Stap 2: Start tijdig met het vinden van een stageplaats

Start op tijd met het vinden van een stageplaats

Studenten die het masterprogramma Klinische Psychologie willen volgen, moeten zelf een passende stageplaats zoeken vóórdat de master begonnen is. Dit staat los van de toelating tot deze master. Indien genoodzaakt, kun je dus ook met de master starten zonder dat je een stageplaats hebt. Echter wordt ten zeerste aangeraden om actief op zoek te gaan naar een stageplaats en hier zo vroeg mogelijk mee te starten. Wanneer je niet tijdig een stageplek gevonden hebt, loop je het risico om je master niet nominaal te kunnen afsluiten.

 • Het is belangrijk om hier bij voorkeur al in de maanden januari, februari, maart mee te starten.
 • Meer informatie over het regelen van een stageplaats vind je op de Canvaspagina Stagetoeleiding Klinische Psychologie.
  • Je kunt aan deze pagina worden toegevoegd als je een e-mail stuurt naar het stagebureau met vermelding van jouw Tilburg University studentnummer (u-nummer). Het e-mailadres van het stagebureau is: stagebureau_mkp@tilburguniversity.edu.
  • Als je student bent van een andere universiteit, is het advies om je via Studielink aan te melden voor het masterprogramma Klinische Psychologie (zie Stap 1 van deze procedure), zodat je een studentnummer van Tilburg University ontvangt. Daarna kun je aan de pagina toegevoegd worden door dit studentnummer naar het stagebureau te e-mailen.
 • Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met de stagecoördinatoren. Het e-mailadres van het stagebureau is: stagebureau_mkp@tilburguniversity.edu.
Stap 3: Je ontvangt bericht van de Toelatingscommissie

De Toelatingscommissie beoordeelt of je wordt toegelaten tot de master.

Je ontvangt de beslissing van de Toelatingscommissie per e-mail. We streven ernaar om je aanvraag binnen zes weken te beoordelen.

Er zijn drie mogelijkheden:

 • Je bent (conditioneel) toegelaten tot de master
  Dan kun je starten met de master - mits je de opleiding(en) op basis waarvan je toelating hebt aangevraagd voor aanvang van de master succesvol afrondt. 'Conditioneel' toegelaten worden betekent dat je nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat je toelating definitief wordt. Bijvoorbeeld omdat je nog een diploma moet toesturen.
 • Je bent toegelaten tot een individueel premasterprogramma
  Indien je niet het vereiste universitaire bachelordiploma bezit, is er de mogelijkheid om een eenjarig individueel premastertraject te volgen, om na afronding ervan te kunnen instromen in het masteropleiding. De Toelatingscommissie beoordeelt je toelatingsverzoek en laat je weten of je in aanmerking komt voor een individueel premastertraject.
 • Je bent niet toegelaten
  Helaas kun je dan niet met de master starten. Het opnieuw indienen van een toelatingsverzoek is alleen zinvol als er iets in je situatie verandert waardoor je mogelijk alsnog aan de eisen voor toelating voldoet.
Stap 4: Wat je na je toelating nog moet regelen

Wat leuk dat je bij Tilburg University komt studeren! We heten je van harte welkom.   

Je vraagt je wellicht af wat je moet regelen voor de start van je studie. Omdat we ervoor willen zorgen dat je studie soepel (en zonder stress) van start gaat, hebben we een tijdlijn opgesteld waarop je precies kunt zien wat je wanneer moet regelen of kunt voorbereiden

Op de tijdlijn vind je informatie over: 

 • Hoe je je inschrijving moet afronden 
 • Het betalen van je collegegeld 
 • Het vinden van een kamer 
 • Boeken en je rooster 
 • De introductie-activiteiten zoals TOP Week en de (verplichte) Studie Introductie 

Ga direct naar de welkomstpagina

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik het beste de vakkenlijst invullen en kan ik daar hulp bij krijgen?

Het lijkt misschien op het eerste gezicht lastig om de vakkenlijst in te vullen, maar dat is iets wat je echt zelf moet doen. Lees de aandachtspunten en de tips die op de vakkenlijst staan goed door. Het is verder niet mogelijk om van ons hulp te krijgen bij het invullen van de vakkenlijst.

Enkel op basis van een toelatingsverzoek kun je uitsluitsel te krijgen over je toelaatbaarheid op grond van jouw vooropleiding.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor een individueel premasterprogramma?

Voor studenten met een niet aansluitende universitaire opleiding bestaat de mogelijkheid om een zogenaamd individueel premasterprogramma te krijgen. Dit is echter alleen mogelijk als er niet te veel deficiënties zijn in de vooropleiding en het nog te volgen programma niet meer dan 60 ECTS zal zijn.

Om een indicatie te krijgen hoe het zit met jouw mogelijke deficiënties, kun je de vakkenlijst invullen die je boven aan deze pagina vindt in de sectie Check je toelaatbaarheid.

 • Mocht je op basis van jouw ingevulde vakkenlijst denken dat je wellicht in aanmerking komt voor een individueel premasterprogramma (dus het gat van nog te volgen vakken is volgens jou niet groter dan 60 ECTS), volg dan de stappen voor het doen van het toelatingsverzoek door je via Studielink aan te melden. Daarmee zet je de toelatingsprocedure in gang.
 • Op basis van de door jou aangeleverde informatie (o.a. een ingevulde vakkenlijst) wordt beoordeeld of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor een individueel pre-master programma.  

Let op: Een individueel premasterprogramma bestaat uit vakken die je nodig hebt om te kunnen voldoen aan de opleidingseisen voor de master. Dat betekent niet dat je met je premasterprogramma automatisch voldoet aan eisen die gesteld worden om na de master als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden.

NB Voor studenten met een hbo-bachelor of diploma van een niet-Nederlandse universiteit is het niet mogelijk om via het volgen van een premasterprogramma toelaatbaar te worden tot de master.

Wat kan ik verwachten nadat ik me heb aangemeld in Studielink?

Met je aanmelding in Studielink heb je de toelatingsprocedure in gang gezet.

 • Voor studenten van de bachelor Psychologie van Tilburg University die rechtstreeks toelaatbaar zijn (zie de sectie Check je toelaatbaarheid boven aan deze pagina), volstaat het om je aan te melden via Studielink. Je krijgt geen mail of bevestiging van de Toelatingscommissie. Als je namelijk aan alle toelatingseisen voldoet, zal jouw toelating tot de master na afronding van je bachelorprogramma vanzelf verwerkt worden. Alleen wanneer je wil gaan starten met de master Klinische Forensische Psychologie, moet je ook een extra stap (motivatiebrief en kennismakingsgesprek) in de procedure hebben gevolgd. 
 • Voor alle andere studenten zal de Toelatingscommissie op individuele basis de toelaatbaarheid beoordelen. Dit betekent dat je in de meeste gevallen nog aanvullende informatie over jouw vooropleiding zult moeten aanleveren (o.a. een ingevulde vakkenlijst). Je krijgt daarvoor per e-mail bericht van de Toelatingscommissie, waarin aangegeven wordt welke documenten je dient aan te leveren, en hoe en wanneer je dat moet doen. Alleen wanneer je wil gaan starten met de master Klinische Forensische Psychologie, moet je ook een extra stap (motivatiebrief en kennismakingsgesprek) in de procedure hebben gevolgd. 

Let op: Wil je toelating aanvragen op grond van een diploma van een niet-Nederlandse onderwijsinstelling? Lees dan nog eens de informatie bij stap 1 van de toelatingsprocedure.

Als ik toelating vraag, heb ik dan nog bedenktijd om te beslissen of ik daadwerkelijk deze master ga doen?

Met het doen van het toelatingsverzoek (via de aanmelding in Studielink) zit je nog nergens definitief aan vast.

 • Je krijgt op basis van je verzoek uiteindelijk een besluit van de Toelatingscommissie. Als je toegelaten bent, bepaal je zelf of je definitief met de master wilt starten.
 • Pas als je op basis van het besluit dat je krijgt je inschrijving afrondt, wordt het definitief. Je hebt nog tot in de zomer (juli/begin augustus) de tijd om te bedenken of je echt de master hier in Tilburg gaat doen.
Ben ik als ik een stageplek heb gevonden die is goedgekeurd daarmee toegelaten tot de master?

Nee. Het tijdig zoeken en vinden van een stageplek staat los van de beoordeling of je op basis van je vooropleiding toelaatbaar bent tot het masterprogramma. Het is dus belangrijk te zorgen dat je tijdig toelating vraagt, zodat je zeker weet of je met jouw vooropleiding mag instromen in de master.

Heb je nog vragen?

We helpen je graag verder. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen.