Christopher, alumnus Klinische Psychologie

Programma en vakken Klinische Psychologie

Deze brede opleiding richt zich op het werkterrein van psychologen in de geestelijke gezondheidszorg. Je verkrijgt niet alleen een stevige wetenschappelijke basis, maar je leert ook klinische vaardigheden. Je houdt je bezig met psychopathologie (zoals angst-, stemmings-, eet- en persoonlijkheidsstoornissen en verslaving) en (on)welbevinden bij volwassenen en ouderen.

Programmastructuur

Dit éénjarige programma bestaat uit in totaal 60 ECTS, waarvan:

 • 4 kernvakken (24 ECTS)
 • Klinische stage (18 ECTS)
 • Master-thesis (18 ECTS)

Je kunt deze master alleen starten per eind augustus.

Inhoud van het programma

Kernvakken

Het collegejaar is opgedeeld in vier blokken. Je volgt tijdens deze blokken in totaal vier verplichte vakken (samen 24 ECTS).

Alle colleges van deze vakken vinden op vrijdag plaats.

Blok 1 (augustus – oktober)

 • Klinische Psychologie
  Je leert over belangrijke terreinen van de psychopathologie, waaronder angst- en stemmingsstoornissen, trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen, eet-, en persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsproblematiek. 
 • Masterstage
 • Masterscriptie

Blok 2 (oktober - december)

 • Diagnostiek (deel 1)
  Je gaat aan de slag met diagnostische vraagstukken met behulp van de diagnostische cyclus. Je leert een anamnese en observaties weergeven en krijgt inzicht in verschillende instrumenten, zoals IQ-testen, neuropsychologische testen en persoonlijkheidsonderzoek.
 • Masterstage
 • Masterscriptie

Blok 3 (januari – maart)

 • Diagnostiek (deel 2)
  Je gaat verder met diagnostische vraagstukken, anamnese, observaties en instrumenten.
 • Behandelmethoden
  Je krijgt een overzicht van de belangrijkste psychotherapeutische methodieken voor de behandeling van psychische klachten bij kinderen, adolescenten en volwassenen.
 • Masterstage
 • Masterscriptie

Blok 4 (april– juli)

 • Ouderenpsychologie
  Je leert over het onderscheid tussen pathologisch en gezond gedrag bij ouderen, de verschillen in presentatie bij volwassenen in het algemeen en problemen die specifiek zijn voor ouderen. 
 • Masterstage
 • Masterscriptie
Klinische stage

Gedurende het masterjaar volg je een uitgebreide klinische stage in de Geestelijke Gezondheidszorg. Denk daarbij aan GGZ-instellingen, psychologenpraktijken, verslavingszorg, ouderenzorg, eerstelijns praktijken, revalidatiecentra, afdelingen psychiatrie algemeen ziekenhuis (PAAZ), eetstoornis-klinieken of zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

In de basis heeft de stage een studielast van 18 ECTS, ongeveer 504 stage uren. Stages zijn bij voorkeur verdeeld over een periode van ca. 9 maanden, 3 dagen per week. Tijdens de stage zijn er intervisiebijeenkomsten en schrijf je een portfolio. 

Het is mogelijk om tijdens je master de Verklaring Vooropleiding en BAPD te behalen. Hiervoor moet je tijdens je bacheloropleiding de vereiste vakken hebben gevolgd, en moet je stage voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Hiervoor is een extra tijdsinvestering van 240 uur in de stage nodig. Raadpleeg de informatie op de website bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden. Voor meer informatie, zie ook hieronder: Vereisten Basispsycholoog GGZ of Forensische zorg.

Start tijdig met het vinden van een stageplaats

Als je de masteropleiding Klinische Psychologie wilt volgen, moet je zelf een passende stageplaats zoeken vóórdat de master begonnen is. 

 • Het is belangrijk om hier bij voorkeur al in  januari, februari, en maart mee te starten. 
 • Meer informatie over het regelen van een stageplaats vind je op de Canvaspagina Stagetoeleiding Klinische Psychologie
 • Als je al studeert aan Tilburg University, kun je vanuit Student Career Services begeleiding krijgen bij het schrijven van een sollicitatiebrief, het maken van een LinkedIn profiel en andere hulpmiddelen om het stageproces eenvoudiger te maken. 
 • Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met de stagecoördinatoren. Het e-mailadres van het stagebureau is: stagebureauMKP@tilburguniversity.edu
Masterscriptie

Gedurende het hele masterjaar werk je eveneens aan je masterscriptie (een dag per week, 18 ECTS). Tijdens de master voer je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit. In de meeste gevallen voer je je onderzoek uit in samenwerking met de universiteit. Soms kan het onderzoek gedaan worden binnen de stage-instelling, mits de stageplaats voldoet aan de wetenschappelijke eisen van de opleiding.

Bij aanvang van de master start je met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Als je je onderzoek uitvoert bij de stage-instelling, breng je in totaal vier dagen van de week op de stageplaats door. Voer je je onderzoek elders uit (in samenwerking met de universiteit), dan ben je drie dagen per week op de stage-instelling.

Aan de start van de opleiding, in september, wordt de scriptiebegeleider toegekend.

Vraagstukken waar je je mee bezig houdt:

 • Wanneer gaat de normale ontwikkeling mis? 
 • Waar duiden de klachten van de cliënt op?  
 • Wat zijn risico- en beschermende factoren? 
 • Wat zijn effectieve behandelingen? 
 • Hoe voer ik die behandeling uit?

Voorbeelden van scriptie onderwerpen:

 • In hoeverre zijn determinanten van psychopathologie (zoals hechtingsprocessen en emotieregulatie) te veranderen bij mensen met stemmingswisselingen (of, in een experimentele setting, bij studenten)?
 • De gevolgen van psychopathologie (zoals angst-, stemmings- en eetstoornissen, maar ook verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, etc.) bij ouderen.
 • Wat is het therapeutisch effect van recentere behandelingen, zoals autonomie-behandeling, competitive memory training (COMET) en mindfulness training? 
Vereisten Basispsycholoog GGZ of Forensische Zorg

Om na je master Klinische Psychologie als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg, is het (vanaf 1 juli, 2023) verplicht om naast je masterdiploma een LOGO-verklaring te hebben. Deze LOGO-verklaring heb je ook nodig als je de opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut wilt volgen. Voor de LOGO-verklaring worden bewijsstukken vooropleiding (Verklaring Vooropleidingseisen) en een bewijsstuk diagnostiek (BAPD-aantekening of Verklaring Diagnostiek LOGO) gevraagd. 

Het is mogelijk om de Verklaring Vooropleidingseisen en BAPD te behalen tijdens de master, als je tijdens je bacheloropleiding de vereiste vakken hebt gevolgd en als de klinische stage voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Hiervoor is een extra tijdsinvestering van 240 uur in de stage nodig. 

 • In plaats van de BAPD kun je gebruik maken van de 'verklaring diagnostiek LOGO' als bewijsstuk diagnostiek. De 'verklaring diagnostiek LOGO' is door de Vereniging LOGO opgesteld als alternatief voor de BAPD. Let op: De BAPD wordt landelijk gezien als een sterker kwalitatief diagnostisch keurmerk.
 • Je verkrijgt de verklaring diagnostiek LOGO buiten Tilburg University om. Er zijn geen specifieke theoretische eisen verbonden aan de verklaring diagnostiek van het LOGO. Je stage supervisor verklaart met de LOGO verklaring diagnostiek dat je ten minste 3 casussen diagnostiek zelfstandig en op voldoende niveau hebt afgerond. Dat gebeurt met behulp van het formulier dat je kunt vinden op de website van de Vereniging LOGO. 

Let op: Toelating tot de masteropleiding betekent niet dat je automatisch voldoet aan de bovengenoemde eisen. Raadpleeg de informatie op de website: Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Klinische Psychologie in het kort

Een mix van theoretische en klinische invalshoeken volgens het scientist-practitioner model, waarbij theorie en beroepspraktijk met elkaar gecombineerd worden:

 • Breng gedurende het hele academische jaar drie dagen per week door op een klinische stageplek om een gedegen basis in het vak te krijgen.
 • Om in de praktijk vanuit een evidence-based houding te kunnen werken, doe je een dag in de week wetenschappelijk onderzoek.
 • Afhankelijk van je bacheloropleiding, heb je de mogelijkheid om de Verklaring vooropleiding en de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen tijdens de master. Daarmee heb je een goede aansluiting op de post-master GZ-opleidingen
 • Gerenommeerde docenten geven colleges waarbij persoonlijk contact en een goede sfeer centraal staan.

Geïnteresseerd in de Msc Klinische Psychologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden