Christopher, alumnus Klinische Psychologie

Programma en vakken Klinische Psychologie

Deze brede opleiding richt zich op het werkterrein van psychologen in de geestelijke gezondheidszorg. Je verkrijgt niet alleen een stevige wetenschappelijke basis, maar je leert ook klinische vaardigheden. Je houdt je bezig met psychopathologie (zoals angst-, stemmings-, eet- en persoonlijkheidsstoornissen en verslaving) en (on)welbevinden bij volwassenen en ouderen.

Programmastructuur

Dit éénjarige programma bestaat uit in totaal 60 ECTS, waarvan:

 • 4 kernvakken (24 ECTS)
 • Klinische stage (18 ECTS) of 3 specialisatievakken (18 ETCS)
 • Master-thesis (18 ECTS)

Je kunt deze master alleen starten per eind augustus.

Let op! Voor het collegejaar 2024-2025 geldt dat maximaal 100 studenten zich kunnen registreren voor het onderdeel klinische stage. Als je binnen de master een klinische stage wil lopen, moet je zelf een passende stageplaats vinden. Als het maximumaantal stageplaatsen is toegekend, je géén stageplaats hebt gevonden of geen stage wil lopen, kun je ervoor kiezen om drie specialisatievakken te volgen ter vervanging van de stage. Het is niet mogelijk om een klinische stage én specialisatievakken te volgen. Wij ontmoedigen studenten om al wel aan de opleiding te beginnen en de stage uit te stellen als zij nog geen stageplaats hebben gevonden. Nominaal afstuderen is dan bijna niet meer mogelijk en de kans bestaat dat de studie zelfs meer dan twee jaar zal duren.

Inhoud van het programma

Kernvakken

Het collegejaar is opgedeeld in vier blokken. Je volgt tijdens deze blokken in totaal vier verplichte vakken (samen 24 ECTS).

Alle colleges van deze vakken vinden op vrijdag plaats.

Blok 1 (augustus - oktober)

 • Klinische Psychologie
  Je leert over belangrijke terreinen van de psychopathologie, waaronder angst- en stemmingsstoornissen, trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen, eet-, en persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsproblematiek. 
 • Masterstage (indien gekozen voor stage)
 • Masterscriptie

Blok 2 (oktober - december)

 • Diagnostiek (deel 1)
  Je gaat aan de slag met diagnostische vraagstukken met behulp van de diagnostische cyclus. Je leert een anamnese en observaties weergeven en krijgt inzicht in verschillende instrumenten, zoals IQ-testen, neuropsychologische testen en persoonlijkheidsonderzoek.
 • Masterstage of specialisatievak Digitale Technologie in de Geestelijke Gezondheidszorg
 • Masterscriptie

Blok 3 (januari - maart)

 • Diagnostiek (deel 2)
  Je gaat verder met diagnostische vraagstukken, anamnese, observaties en instrumenten.
 • Behandelmethoden
  Je krijgt een overzicht van de belangrijkste psychotherapeutische methodieken voor de behandeling van psychische klachten bij kinderen, adolescenten en volwassenen.
 • Masterstage of specialisatievak Dialogische Vaardigheden
 • Masterscriptie

Blok 4 (april - juli)

 • Ouderenpsychologie
  Je leert over het onderscheid tussen pathologisch en gezond gedrag bij ouderen, de verschillen in presentatie bij volwassenen in het algemeen en problemen die specifiek zijn voor ouderen. 
 • Masterstage of specialisatievak Single Case Experimenteel Design (SCED): Theorie en Praktijk
 • Masterscriptie
Klinische stage

Vanaf academisch jaar 2024-2025 is het mogelijk om een keuze te maken tussen het volgen van een klinische stage of het volgen van drie specialisatievakken. Het is niet mogelijk om beide varianten (klinische stage én de specialisatievakken) te volgen.

Van de studenten die in 2024-2025 starten met de master Klinische Psychologie, kunnen maximaal 100 studenten zich registreren voor het onderdeel klinische stage. De beschikbare plaatsen worden na goedkeuring van de stagecoördinator toegewezen op basis van volgordelijkheid. Indien het maximum aantal plaatsen voor het betreffende collegejaar is toegekend, heb je de mogelijkheid om te kiezen voor het volgen van de drie specialisatievakken. Voor meer informatie, zie de alinea Specialisatievakken op deze pagina.

Indien je kiest voor de klinische stage, volg je gedurende het masterjaar een uitgebreide klinische stage in de Geestelijke Gezondheidszorg. Denk daarbij aan GGZ-instellingen, psychologenpraktijken, verslavingszorg, ouderenzorg, eerstelijns praktijken, revalidatiecentra, afdelingen psychiatrie algemeen ziekenhuis (PAAZ), eetstoornis-klinieken of zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

De stage duurt 9 maanden, 3 dagen per week (of een equivalent daarvan). Tijdens de stage zijn er intervisiebijeenkomsten en schrijf je een portfolio. 

Het is mogelijk om tijdens je master de Verklaring Vooropleidingeisen (van het LOGO) en de BAPD te behalen. Hiervoor moet je tijdens je bacheloropleiding de vereiste vakken hebben gevolgd, en moet je klinische stage voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Raadpleeg de informatie op de website bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden. Voor meer informatie, zie ook hieronder: Vereisten Basispsycholoog GGZ of Forensische zorg.

Start tijdig met het vinden van een stageplaats

Als je de masteropleiding Klinische Psychologie wilt volgen, moet je zelf een passende stageplaats zoeken vóórdat de master begonnen is. Het is belangrijk om bij voorkeur al in januari/februari/maart te starten met het zoeken naar een stageplaats. 

We ondersteunen je graag in dit proces aan de hand van:

 • De e-module Klinische Stage - master Klinische Psychologie. In deze e-module vind je  belangrijke informatie en tips over het vinden van een geschikte stageplek, de voorwaarden vanuit de TiU, tips over het schrijven van een CV en motivatiebrief en onze flyer met alle informatie kort samengevat.

  Ga naar de module Klinische Stage - master Klinische Psychologie

 • Q&A sessies over de klinische stage voor de master Klinische Psychologie. Tijdens deze sessies kun je al je vragen stellen over het vinden van een stageplek die je na het volgen van de e-module nog mocht hebben. De datums worden in het voorjaar van 2025 bekend gemaakt.
 • Deelname aan onze Canvaspagina met meer informatie en vacatures!
 • Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met de stagecoördinatoren. Het e-mailadres van het stagebureau is: stagebureauMKP@tilburguniversity.edu
Specialisatievakken

Vanaf academisch jaar 2024-2025 is het mogelijk om in plaats van de klinische stage te kiezen voor het volgen van drie specialisatievakken op het gebied van de klinische psychologie. Het is niet mogelijk om beide varianten (klinische stage én de specialisatievakken) te volgen. Zie hieronder wat de specialisatievakken inhouden.

Blok 2 (oktober - december)

 • Digitale Technologie in de Geestelijke Gezondheidszorg
  Het programma integreert de nieuwste digitale technologieën in de gezondheidszorg, waardoor je wordt voorbereid op de dynamische ontwikkelingen in de moderne klinische praktijk.

Blok 3 (januari - maart)

 • Dialogische Vaardigheden
  Je ontwikkelt geavanceerde gespreksvaardigheden, gericht op empathie, actief luisteren en het opbouwen van therapeutische relaties.​

Blok 4 (april - juli)

 • Single Case Experimenteel Design (SCED): Theorie en Praktijk
  Je krijgt een uitgebreide training in het toepassen van single case experimental designs, waardoor je bekwaam wordt in het meten en analyseren van verandering op individueel niveau.
Masterscriptie

Gedurende het hele masterjaar werk je eveneens aan je masterscriptie (een dag per week, 18 ECTS). Tijdens de master voer je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit. In de meeste gevallen voer je je onderzoek uit in samenwerking met de universiteit. Soms kan het onderzoek gedaan worden binnen de stage-instelling, mits de stageplaats voldoet aan de wetenschappelijke eisen van de opleiding.

Bij aanvang van de master start je met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Als je je onderzoek uitvoert bij de stage-instelling, breng je in totaal vier dagen van de week op de stageplaats door. Voer je je onderzoek elders uit (in samenwerking met de universiteit), dan ben je drie dagen per week op de stage-instelling.

Aan de start van de opleiding, in september, wordt de scriptiebegeleider toegekend.

Vraagstukken waar je je mee bezig houdt:

 • Wanneer gaat de normale ontwikkeling mis? 
 • Waar duiden de klachten van de cliënt op?  
 • Wat zijn risico- en beschermende factoren? 
 • Wat zijn effectieve behandelingen? 
 • Hoe voer ik die behandeling uit?

Voorbeelden van scriptie onderwerpen:

 • In hoeverre zijn determinanten van psychopathologie (zoals hechtingsprocessen en emotieregulatie) te veranderen bij mensen met stemmingswisselingen (of, in een experimentele setting, bij studenten)?
 • De gevolgen van psychopathologie (zoals angst-, stemmings- en eetstoornissen, maar ook verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, etc.) bij ouderen.
 • Wat is het therapeutisch effect van recentere behandelingen, zoals autonomie-behandeling, competitive memory training (COMET) en mindfulness training? 
Vereisten Basispsycholoog GGZ of Forensische Zorg

Om na je master Klinische Psychologie als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of Forensische Zorg, is het (vanaf januari 2024) verplicht om naast je masterdiploma een LOGO-verklaring (of de documenten behorende bij deze verklaring) te hebben. Deze LOGO-verklaring heb je ook nodig als je de opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut wilt volgen. Voor de LOGO-verklaring worden bewijsstukken vooropleiding (Verklaring Vooropleidingseisen) en een bewijsstuk diagnostiek (BAPD-aantekening of Verklaring Diagnostiek LOGO) gevraagd. 

Het is mogelijk om de Verklaring Vooropleidingseisen en BAPD te behalen tijdens de master, als je tijdens je bachelor de vereiste vakken hebt gevolgd en als de klinische stage voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Hiervoor is een extra tijdsinvestering van 240 uur in de stage nodig.

 • Als bewijsstuk diagnostiek kun je gebruik maken van de BAPD of de ‘verklaring diagnostiek LOGO’. De ‘verklaring diagnostiek LOGO’ is door de Vereniging LOGO opgesteld als alternatief voor de BAPD wat betreft het verkrijgen van de LOGO-verklaring. Let op: De BAPD wordt landelijk gezien als een sterker kwalitatief diagnostisch keurmerk. 
 • Het verkrijgen van de 'verklaring diagnostiek LOGO' gaat buiten TiU om. Er zijn geen theoretische eisen specifiek verbonden aan de verklaring diagnostiek van het LOGO. De praktijksupervisor van de stage-instelling verklaart middels de 'verklaring diagnostiek LOGO' (verklaring) dat ten minste 3 casussen diagnostiek, zelfstandig en op voldoende niveau zijn uitgevoerd, onder diens supervisie. Voor specifiekere richtlijnen zie de veelgestelde vragen op vLOGO | Vereniging Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidzorg Opleidingsinstellingen

Let op: Toelating tot de masteropleiding betekent niet dat je automatisch voldoet aan de bovengenoemde eisen. Raadpleeg de informatie op de website: Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Klinische Psychologie in het kort

Een mix van theoretische en klinische invalshoeken volgens het scientist-practitioner model, waarbij theorie en beroepspraktijk met elkaar gecombineerd worden:

 • Kies voor het volgen van drie specialisatievakken in de klinische psychologie of volg een klinische stage gedurende het hele academisch jaar om een gedegen basis in het vak te krijgen.
 • Om in de praktijk vanuit een evidence-based houding te kunnen werken, doe je een dag in de week wetenschappelijk onderzoek.
 • Afhankelijk van je bacheloropleiding, heb je de mogelijkheid om de Verklaring vooropleidingseisen (van het LOGO) en de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen tijdens de master als je de klinische stage doet. Daarmee kun je in het kader van het Zorgprestatiemodel aan het werk als basispsycholoog en heb je een goede aansluiting op de post-master GZ-opleidingen
 • Gerenommeerde docenten geven colleges waarbij persoonlijk contact en een goede sfeer centraal staan.

Geïnteresseerd in de Msc Klinische Psychologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden