Alumni afstudeerceremonie

Master Kunst- en Cultuurwetenschappen

Als je geïnteresseerd bent in een master Kunst- en Cultuurwetenschappen, kun je kiezen uit vijf gespecialiseerde tracks die meerdere perspectieven bieden op culturele en maatschappelijke veranderingen.

Kunst- en Cultuurwetenschappen studeren aan Tilburg University


Art and Media Studies

Richt zich op kunst, literatuur en entertainment in het gedigitaliseerde en gemedialiseerde openbare leven. Met de komst van internet en sociale media zijn er nieuwe vormen van kunst ontstaan. Deze opleiding geeft je diepgaande kennis over hoe dergelijke innovaties zich ontwikkelen en wat de implicaties zijn voor de samenleving waarin we leven.

 • Leer alles over kunstuitingen en creatieve concepten en hun bijdrage aan het democratische, digitale en gemedialiseerde openbare leven.
 • Combineer cultuur- en mediawetenschappen en leer om artistieke en culturele uitingen in een online en offline context te analyseren en begrijpen, en er professioneel over te communiceren.
 • Bereid je voor op banen in de culturele sector; zoals bij culturele organisaties, nieuws- en mediabedrijven, en bij musea en organisatoren van evenementen.

Meer over Art and Media Studies


Digital Culture Studies

Richt zich op hoe digitalisering onze culturen beïnvloedt. In deze onderzoeksgerichte track:

 • Analyseer je de manier waarop nieuwe technologieën en vormen van sociale interactie veranderen en innoveren hoe we ons verhouden tot anderen.
 • Bestudeer je hoe deze fenomenen onze identiteit, gemeenschappen en gedragsnormen veranderen. En leer over de in- en uitsluitende effecten in de hedendaagse digitale cultuur, en hun impact op de sociale structuur.
 • Bereid je je voor op een carrière in onder andere de journalistiek, nieuwe media en creatieve industrie, de academische wereld en beleidsadvies.

Meer over Digital Culture Studies


Health Humanities

Binnen de Engelstalige track Health Humanities combineer je een cultureel, filosofisch, historisch en antropologisch perspectief om te reflecteren op ontwikkelingen en hedendaagse vraagstukken op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg. Je buigt je bijvoorbeeld over de vraag 'Hoe zijn sociaal-culturele factoren van invloed op onze definitie van 'gezond' en 'normaal' versus 'ziek' en 'abnormaal'?' en 'Wat is de invloed van nieuwe technologie en nieuwe media op communicatie, kennisproductie en beeldvorming binnen het gezondheidsdomein?'.

Meer over Health Humanities


Jeugdliteratuur

Jeugdliteratuur is een Nederlandstalige track die vanuit theoretische concepten zoals 'kindbeeld' en 'adaptatie' - en met oog voor historische ontwikkelingslijnen - reflecteert op maatschappelijke veranderingen en actuele debatten in de (internationale) jeugdliteratuur.

Meer over Jeugdliteratuur


Management of Cultural Diversity

Management of Cultural Diversity is een Engelstalige track over diversiteitsmanagement, oftewel: het benutten van kansen én het beperken van risico’s die culturele diversiteit met zich meebrengt. Daarbij is zowel aandacht voor diversiteit in organisaties als voor diversiteit binnen de maatschappij als geheel. Denk daarbij aan de arbeidsmarkt, het onderwijs, de zorg, en kunst en cultuur. 

Meer over Management of Cultural Diversity


Waarom Kunst- en Cultuurwetenschappen in Tilburg?

Binnen de master Kunst- en Cultuurwetenschappen staan de volgende aspecten van kunst en cultuur centraal:

 • Superdiversiteit en de invloed hiervan op hoe we met elkaar samenleven, samenwerken en communiceren.
 • Verschillende soorten cultuuruitingen zoals literatuur, beeldende kunst, film en populaire cultuur, maar bijvoorbeeld ook taal en rituelen.
 • Recente ontwikkelingen op het gebied van cultuur in de vorm van multiculturaliteit en digitalisering.

 • De zakelijke kant van cultuur, zoals consumentengedrag, cultuurparticipatie en cultuurbeleid.

 • Het snijvlak tussen online en offline.

Het aan de opleiding verbonden journalistieke platform Diggit magazine biedt je de mogelijkheid om je te bekwamen in het op aansprekende wijze presenteren van wetenschappelijke kennis en analyses aan een breder publiek.

> 30%
internationale studenten

(van de studenten die zijn gestart in september 2021)

90,9%
van onze huidige studenten is (zeer) tevreden over de opleiding

Nationale Studenten Enquête 2021 | n=55 (Kunst- en Cultuurwetenschappen, alle tracks)

33
verschillende nationaliteiten

Alumni rapport, 2021 | n=502 (Kunst- en Cultuurwetenschappen, alle tracks)

Geïnteresseerd in een master in een van deze gebieden?

Download een gepersonaliseerde brochure met informatie over de programma-inhoud, de toelatingseisen en studeren in Tilburg.