Alumni afstudeerceremonie

Master Kunst- en Cultuurwetenschappen

De master Kunst- en Cultuurwetenschappen speelt met vier verschillende specialisaties in op culturele en maatschappelijke veranderingen als gevolg van digitalisering en globalisering.

Keuze uit 4 masterspecialisaties

Volg de link naar de masterspecialisatie voor meer informatie over het programma en de mogelijkheden die je na je studie met de specialisatie hebt.

Online Culture

Binnen de Engelstalige track Online Culture staat 'digitale cultuur' centraal. Met aandacht voor zowel online als offline, en het snijvlak daartussen, verdiep je je in de invloed die digitalisering en globalisering hebben op hoe mensen zich gedragen, met elkaar communiceren en de wereld ervaren. Ook onderzoek je de impact ervan op kunst- en cultuuruitingen en rituelen.

Track Online Culture


Jeugdliteratuur

Jeugdliteratuur is een Nederlandstalige track die vanuit theoretische concepten zoals 'kindbeeld' en 'adaptatie' - en met oog voor historische ontwikkelingslijnen - reflecteert op maatschappelijke veranderingen en actuele debatten in de (internationale) jeugdliteratuur.

Track Jeugdliteratuur


Management of Cultural Diversity

Management of Cultural Diversity is een Engelstalige track over diversiteitsmanagement, oftewel: het benutten van kansen én het beperken van risico’s die culturele diversiteit met zich meebrengt. Daarbij is zowel aandacht voor diversiteit in organisaties als voor diversiteit binnen de maatschappij als geheel. Denk daarbij aan de arbeidsmarkt, het onderwijs, de zorg, en kunst en cultuur. 

Track Management of Cultural Diversity


Health Humanities

Binnen de Engelstalige track Health Humanities combineer je een cultureel, filosofisch, historisch en antropologisch perspectief om te reflecteren op ontwikkelingen en hedendaagse vraagstukken op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg. Je buigt je bijvoorbeeld over de vraag 'Hoe zijn sociaal-culturele factoren van invloed op onze definitie van 'gezond' en 'normaal' versus 'ziek' en 'abnormaal'?' en 'Wat is de invloed van nieuwe technologie en nieuwe media op communicatie, kennisproductie en beeldvorming binnen het gezondheidsdomein?'.

Track Health Humanities

Waarom de master Kunst- en Cultuurwetenschappen in Tilburg?

Binnen de master Kunst- en Cultuurwetenschappen staan de volgende aspecten van kunst en cultuur centraal:

  • Superdiversiteit en de invloed hiervan op hoe we met elkaar samenleven, samenwerken en communiceren.
  • Verschillende soorten cultuuruitingen zoals literatuur, beeldende kunst, film en populaire cultuur, maar bijvoorbeeld ook taal en rituelen.
  • Het snijvlak tussen online en offline.

De vier tracks waaruit je kunt kiezen, bieden jou de mogelijkheid om je te specialiseren binnen het domein waar jouw belangstelling ligt.

Het aan de opleiding verbonden journalistieke platform Diggit magazine biedt je de mogelijkheid om je te bekwamen in het op aansprekende wijze presenteren van wetenschappelijke kennis en analyses aan een breder publiek.

Open dag masteropleidingen

Zaterdag 16 november 2019 | 10.00 - 15.00

  • Kom meer te weten over de verschillende (pre-)masterprogramma's
  • Stel je vragen aan studenten, docenten en studieadviseurs
  • Proef de sfeer op de campus
Meer informatie