Jacob

Premaster Labour Law and Employment Relations

De premaster Labour Law and Employment Relations vormt de link tussen jouw hbo Rechten en de master Labour Law and Employment Relations. Het premasterprogramma is alleen toegankelijk voor studenten met een diploma hbo Rechten.

Het programma van de premaster

De premaster duurt één jaar en start eind augustus.

 • Met een afgeronde premaster kun je het jaar daarop starten met de master.
 • Zo kun je in twee jaar het civiel effect behalen. Het civiel effect heb je nodig indien je voor een togaberoep kiest.
  Let op: alleen de combinatie hbo Rechten + premaster hbo Rechtsgeleerdheid + Master Labour Law and Employment Relations levert het civiel effect op.
 • Het premasterprogramma dient binnen twee jaar volledig te zijn afgerond, gerekend vanaf de eerste inschrijving.
Vakken

Het premasterprogramma (60 ECTS) bestaat uit de volgende bachelorvakken:

 • Rechtswetenschap
 • Goederenrecht
 • Grondrechten
 • Strafrechtelijke Aansprakelijkheid
 • Taaltoets Nederlands
 • Aansprakelijksheidsrecht
 • EU Recht
 • Rechtsbescherming tegen de overheid
 • Rechtsfilosofie A
 • Strafprocesrecht
 • Bachelorthesis
Verschil met het hbo

De premaster bouwt voort op de praktijkgerichte kennis die je tijdens het hbo hebt opgedaan:

 • Als Hbo-student combineer je eigenlijk het beste van twee werelden; de praktijkkennis van het hbo met de academische vaardigheden van het wetenschappelijk onderwijs. De vakkennis is theoretischer en van een abstracter niveau. Je wordt academisch gevormd om kennis, ontwikkelingen en onderzoek beter te kunnen duiden en analyseren.
 • Het tempo waarmee je nieuwe stof eigen moet maken, wordt door veel studenten als hoger ervaren. Het is daarom belangrijk om de stof vanaf het begin goed bij te houden.

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen 


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze premaster?

Kom dan tijdens de Open dag naar de sessie van deze premaster

Open dag masteropleidingen

Toelating en aanmelden

 • Om met de premaster te kunnen starten, moet je jouw opleiding hbo Rechten bij aanvang van de premaster volledig hebben afgerond. 
 • De premaster staat in Studielink tussen de bacheloropleidingen (let op dat je de juiste opleiding aanvinkt!).
 • Premasterstudenten worden als bachelorstudent ingeschreven aan Tilburg University.

Bekijk meer informatie over de kosten

Check de toelatings- en aanmeldprocedure

Geïnteresseerd in de LLM Labour Law and Employment Relations?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden