Dennis Stassen_alumnus ULT Economie

Alumnus Universitaire Lerarenopleiding Algemene Economie Dennis Stassen

nu eerstegraads docent Economie bij het Minkema college

Post-master Universitaire Lerarenopleiding Algemene Economie

1 jaar Nederlandstalig Start eind augustus

Haal je eerstegraads lesbevoegdheid als leraar Algemene Economie en breng jouw deskundigheid over het oplossen van economische vraagstukken over op leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo. Door een optimale combinatie van universitaire vakdidactiek en stage in het voortgezet onderwijs, heb je op de arbeidsmarkt een ideale uitgangspositie.

On Campus als het kan | Online omdat het kan

Programma en vakken

Optimale integratie van academische theorie en onderwijspraktijk.

 • Je volgt didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens stages direct in praktijk brengt.
 • Er zijn gegarandeerde opleidingsplaatsen beschikbaar(*) op geaccrediteerde scholen in het voortgezet onderwijs, dankzij de samenwerking met OMO (Ons Middelbaar Onderwijs). 
  (* mits je je vóór 1 juni hebt aangemeld)
 • De opleidingsteams bestaan uit zowel docenten algemene didactiek en vakdidactiek van de universiteit, als opleidingsdocenten op de middelbare scholen.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Algemene didactiek (met thema's als ontwerpen van onderwijs, de klas als leeromgeving, adolescentie)
 • Vakdidactiek
 • Didactisch Leeronderzoek (je voert een vakoverstijgend onderzoek uit)
 • Didactisch lesontwerponderzoek: een onderzoek naar hoe je leerprestaties van jouw leerlingen kunt verbeteren.

Bekijk het programma en de vakken

Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven

Met een eerstegraads opleiding tot docent Algemene Economie word je klaargestoomd voor een baan in het onderwijs. Ook in andere beroepen komen didactische kennis en onderwijsvaardigheden goed van pas.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Eerstegraads Docent Economie
 • Medewerker bij een onderwijsbegeleidingsdienst
 • Beleidsadviseur op een onderwijsafdeling van een overheidsinstelling
 • Auteur bij een uitgever van lesmethoden
 • Medewerker bij toetsinstituut Cito
 • Trainer voor bedrijven op het eigen vakgebied

Alumni facts

Bijna alle studenten vinden direct na afronding van hun studie een baan als docent in het voortgezet of hoger onderwijs.

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met directe aansluiting:

 • Bachelor én master Economics (Tilburg University)*
 • Bachelor Economie en Bedrijfseconomie én master Economics (Tilburg University)*

Heb je een andere economische vooropleiding (bachelor en/of master) aan Tilburg University of aan een andere universiteit? Je kunt dan een toelatingsverzoek indienen, waarna de Toelatingscommissie beoordeelt of je vooropleiding voldoende aansluit om te worden toegelaten. Meer informatie over instroom na een vakinhoudelijke master vind je in de toelatingsprocedure.

*Ook als je vooropleidingen direct aansluiten , moet je een toelatingsverzoek indienen.

Premaster:

Voldoe je niet (direct) aan de toelatingseisen, dan is het in sommige gevallen mogelijk om via een vakdeficiëntieprogramma alsnog in te stromen in de Universitaire Lerarenopleiding. Dien een toelatingsverzoek in om te weten of je hiervoor in aanmerking komt.

Collegegeld

Bekijk de collegegeldtarieven

* Het EU-tarief (wettelijk tarief) is alleen van toepassing als het je eerste master gericht op onderwijs is. 

Geïnteresseerd in deze post-master?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie

We helpen je graag verder met al je vragen. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen. Daarnaast kun je op onderstaande manieren meer over deze master te weten komen.

Optimaal oriënteren?

Stel je eigen op maat gemaakte brochure samen met informatie over onder andere de inhoud van de opleiding, toelatingseisen, carrièreperspectieven en het studentenleven in Tilburg.

Stel je eigen brochure samen

Ontmoet ons

We hebben al onze evenementen op de campus tot 1 september helaas moeten annuleren. Om je toch zo goed mogelijk te helpen bij het kiezen van je master, kun je de sessies van onze Online Master Open dag terugkijken en deelnemen aan een online Q&A sessie van de programma's waarin je bent geïnteresseerd.

Sessies Online Master Open dag terugkijken

Geïnteresseerd in de Universitaire Lerarenopleiding Algemene Economie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden