Dennis Stassen_alumnus ULT Economie

Alumnus Universitaire Lerarenopleiding Algemene Economie Dennis Stassen

nu eerstegraads docent Economie bij het Minkema college

Post-master Universitaire Lerarenopleiding Algemene Economie

1 jaar Nederlandstalig Start alleen eind augustus

Haal je eerstegraads lesbevoegdheid als leraar Algemene Economie en breng jouw deskundigheid over het oplossen van economische vraagstukken over op leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo. Door een optimale combinatie van universitaire vakdidactiek en stage in het voortgezet onderwijs, heb je op de arbeidsmarkt een ideale uitgangspositie.

Programma en vakken

Optimale integratie van academische theorie en onderwijspraktijk.

 • Volg didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens stages direct in praktijk brengt.
 • Dankzij de samenwerking met OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) zijn er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar op geaccrediteerde scholen in het voortgezet onderwijs.
 • De opleidingsteams bestaan uit zowel docenten algemene didactiek en vakdidactiek van de universiteit, als opleidingsdocenten op de middelbare scholen.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Algemene didactiek (met thema's als ontwerpen van onderwijs, de klas als leeromgeving, adolescentie)
 • Vakdidactiek
 • Didactisch Leeronderzoek (je voert een vakoverstijgend onderzoek uit)
 • Didactisch lesontwerponderzoek: een onderzoek naar hoe je leerprestaties van jouw leerlingen kunt verbeteren.

Bekijk het programma en de vakken

Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven

Met een eerstegraads opleiding tot docent Algemene Economie word je klaargestoomd voor een baan in het onderwijs. Ook in andere beroepen komen didactische kennis en onderwijsvaardigheden goed van pas.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Eerstegraads Docent Economie
 • Medewerker bij een onderwijsbegeleidingsdienst
 • Beleidsadviseur op een onderwijsafdeling van een overheidsinstelling
 • Auteur bij een uitgever van lesmethoden
 • Medewerker bij toetsinstituut Cito
 • Trainer voor bedrijven op het eigen vakgebied

Alumni facts

Bijna alle studenten vinden direct na afronding van hun studie een baan als docent in het voortgezet of hoger onderwijs.

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met directe aansluiting:

 • Bachelor én master Economics (Tilburg University)

Heb je een andere economische vooropleiding (bachelor en master) aan Tilburg University of aan een andere universiteit? Dan kun je een verzoek tot toelating indienen bij de Examencommissie. Meer informatie over instroom na een vakinhoudelijke master vind je in de toelatingsprocedure.

Premaster:

Voldoe je niet (direct) aan de toelatingseisen, dan is het door middel van het volgen van een vakdeficiëntieprogramma soms mogelijk om alsnog in te stromen in de Universitaire Lerarenopleiding. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je een officieel toelatingsverzoek in bij de Examencommissie.

Collegegeld academisch jaar 2018-2019

EU - € 2.060*

* Het EU-tarief (wettelijk tarief) is alleen van toepassing als het je eerste master gericht op onderwijs is. 

 • Voor studenten van een universitaire lerarenopleiding zijn extra studiefinancieringsmogelijkheden en lerarenbeurzen beschikbaar.
 • In de eerste helft van 2018 is een wetsvoorstel Verlaging Collegegelden in behandeling. Dat zal mogelijk leiden tot verlaagde tarieven voor 2018-2019 voor specifieke doelgroepen. Actuele informatie is te vinden op de website Rijksoverheid.nl.

Geïnteresseerd in deze post-master?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie

We helpen je graag verder met al je vragen. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen. Daarnaast kun je op onderstaande manieren meer over deze master te weten komen.

Optimaal oriënteren?

Kijk welke voorlichting het beste bij je situatie past

Geïnteresseerd in de Universitaire Lerarenopleiding Algemene Economie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden