Dennis Stassen_alumnus ULT Economie

Alumnus Universitaire Lerarenopleiding Algemene Economie Dennis Stassen

nu eerstegraads docent Economie bij het Minkema college

Lerarenopleiding Economie - Educatieve post-Master

1 jaar Nederlandstalig Start eind augustus

Haal na je master in een jaar je eerstegraads lesbevoegdheid als docent Economie en breng jouw deskundigheid over het oplossen van economische vraagstukken op inspirerende wijze over op leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo. Door een optimale combinatie van vakdidactiek en een stage, leer je hoe je academische inzichten succesvol in de onderwijspraktijk toepast. Dit programma is een track van de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen.

Programma en vakken

Het programma van de lerarenopleiding staat in het teken van de integratie van theorie en praktijk: ontwikkeling van (vak)didactische kennis en vaardigheden en vertaling daarvan naar de schoolpraktijk vinden parallel plaats.

 • De opleidingsteams bestaan uit zowel docenten algemene didactiek en vakdidactiek van de universiteit, als opleidingsdocenten op de stagescholen. Samen zorgen zij voor een samenhangend programma.
 • Door de kleinschaligheid en persoonlijke aanpak is er volop aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
 • De colleges zijn op de campus en vinden altijd op de woensdag plaats.
 • De stagecoördinator gaat voor jou op zoek naar een stageschool binnen ons netwerk van samenwerkingspartners.* Als je al werkzaam bent op een school, kan deze – in overleg en onder bepaalde voorwaarden – ook als stageschool dienen (* mits je je vóór 1 juni hebt aangemeld en toelaatbaar bent tot de opleiding).

Kenmerkende vakken zijn:

 • Didactiek en Pedagogiek
 • Vakdidactiek Economie + Bedrijfseconomie
 • Praktijkonderzoek Onderwijs
 • Didactisch lesontwerponderzoek Economie

Bekijk het programma en de vakken

Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven

Met een eerstegraads opleiding tot leraar Economie word je in eerste instantie klaargestoomd voor een baan in het voortgezet onderwijs. Je didactische kennis en onderwijsvaardigheden komen echter ook in andere beroepen goed van pas, bijvoorbeeld een beroep als trainer, docent op een hbo, leermiddelenontwikkelaar, onderwijsadviseur, beleidsadviseur onderwijs, of lerarenopleider / vakdidacticus.

Alumni facts

 • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: <1 maand
 • 88% vindt direct na afstuderen een baan
 • 86% kiest voor een baan in de onderwijssector

Bron: Nationale Alumni Enquête, 2016-2021 | n=8

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

 • Bachelor Economie en Bedrijfseconomie*
 • Bachelor Economics*
 • Bachelor Econometrie en Operationele Research*

*Gevolgd door een (willekeurige) universitaire master

Heb je een andere vooropleiding dan hierboven genoemd? Ook dan beoordeelt de Toelatingscommissie of jouw vooropleiding voldoende aansluit om rechtstreeks of via een vakdeficiëntieprogramma (premaster) te worden toegelaten.

Collegegeld

De educatieve post-Master is een 'master na een master'. Ook al heb je al een masterdiploma op zak, voor een lerarenopleiding als tweede master betaal je in de meeste gevallen nog steeds het wettelijk collegegeldtarief.

Heb je al een educatieve (post-)master afgerond, of heb je geen EER-nationaliteit, dan betaal je het instellingstarief. Voor deze specifieke post-Master is het instellingstarief gelijkgesteld aan het wettelijk collegegeldtarief.

Geïnteresseerd in deze post-Masteropleiding?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie over deze masteropleiding

Stel je eigen e-brochure samen met informatie over de inhoud van de opleiding, toelatingseisen, carrièreperspectieven en meer. Gedurende het hele jaar kun je bovendien kennismaken met onze opleidingen en studenten tijdens voorlichtingsactiviteiten op de campus en online.

Geïnteresseerd in de Lerarenopleiding Economie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden

Gerelateerde (post-)masteropleidingen