Dennis Stassen_alumnus ULT Economie

Alumnus Universitaire Lerarenopleiding Algemene Economie Dennis Stassen

nu eerstegraads docent Economie bij het Minkema college

Lerarenopleiding Economie - Educatieve post-master

1 jaar Nederlandstalig Start eind augustus

Haal na je master in een jaar je eerstegraads lesbevoegdheid als docent Economie en breng jouw deskundigheid over het oplossen van economische vraagstukken op inspirerende wijze over op leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo. Door een optimale combinatie van vakdidactiek en een stage, leer je hoe je academische inzichten succesvol in de onderwijspraktijk toepast. Dit programma is een track van de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen.

Programma en vakken

Optimale integratie van academische theorie en onderwijspraktijk.

 • Je volgt didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens stages direct in praktijk brengt.
 • De opleidingsteams bestaan uit zowel docenten algemene didactiek en vakdidactiek van de universiteit, als opleidingsdocenten op de stagescholen.
 • De stagecoördinator gaat voor jou op zoek naar een stageschool*. Indien er binnen het netwerk van onze samenwerkingspartner OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) geen stageplaats gevonden wordt, spreken we ons bredere netwerk aan. Als je al werkzaam bent op een school, kan deze - in overleg en onder bepaalde voorwaarden - ook als stageschool dienen. 
  (* mits je je vóór 1 juni hebt aangemeld en toelaatbaar bent tot de opleiding)

Kenmerkende vakken zijn:

 • Algemene didactiek (met thema's als ontwerpen van onderwijs, de klas als leeromgeving, adolescentie)
 • Vakdidactiek
 • Didactisch Leeronderzoek (je voert een vakoverstijgend onderzoek uit)
 • Didactisch lesontwerponderzoek: een onderzoek naar hoe je leerprestaties van jouw leerlingen kunt verbeteren.

Bekijk het programma en de vakken

Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven

Met een eerstegraads opleiding tot leraar Economie word je in eerste instantie klaargestoomd voor een baan in het voortgezet onderwijs. Ook in andere beroepen komen jouw didactische kennis en onderwijsvaardigheden goed van pas.

Alumni facts

 • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: <1 maand
 • 88% vindt direct na afstuderen een baan
 • 86% kiest voor een baan in de onderwijssector

Bron: Nationale Alumni Enquête, 2016-2020 | n=8

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

 • Bachelor én master Economics (Tilburg University)
 • Bachelor Economie en Bedrijfseconomie én master Economics (Tilburg University)

Heb je een andere vooropleiding / combinatie van vooropleidingen dan hierboven genoemd? Ook dan beoordeelt de Toelatingscommissie of jouw vooropleiding voldoende aansluit om rechtstreeks of via een vakdeficiëntieprogramma (premaster) te worden toegelaten.

Collegegeld

De educatieve post-master is een 'master na een master'. Ook al heb je al een masterdiploma op zak, voor een lerarenopleiding als tweede master betaal je in de meeste gevallen nog steeds het wettelijk collegegeldtarief.

Heb je al een educatieve (post-)master afgerond, of heb je geen EER-nationaliteit, dan betaal je het instellingstarief. Voor deze specifieke post-master is het instellingstarief gelijkgesteld aan het wettelijk collegegeldtarief.

Geïnteresseerd in deze post-master?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie over deze masteropleiding

Download de brochure met informatie over onder andere de inhoud van de opleiding, toelatingseisen en carrièreperspectieven. Gedurende het hele jaar kun je bovendien kennismaken met onze opleidingen en studenten tijdens voorlichtingsactiviteiten op de campus en online.

Geïnteresseerd in de Lerarenopleiding Economie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden

Gerelateerde (post-)masteropleidingen