Students participating in a lecture

Programma en cursussen Universitaire Lerarenopleiding Filosofie

In de eerste fase van de opleiding wissel je vakdidactiek en algemene didactiek af met een stage. Daarnaast werk je aan een didactisch leeronderzoek. In de tweede fase van de opleiding ligt de focus op je stage en het uitvoeren van een lesontwerponderzoek.

Het programma van de post-master

 • In de twee blokken van het eerste semester volg je per week:
  • 1 dag colleges
  • 1 dag zelfstudie
  • 3 dagen stage (oriënterend)
 • In de twee blokken van het tweede semester volg je per week:
  • 4 dagen stage (verdiepend)
  • Om de week een terugkomdag

Je start eind augustus met het programma.

Duur van het programma

 • Indien je tijdens je bacheloropleiding Filosofie aan Tilburg University het uitstroomprofiel Onderwijs hebt afgerond, dan kun je dit post-masterprogramma in een half jaar afronden.
 • Wil je de opleiding combineren met een baan, dan is het in overleg met de studieadviseur ook mogelijk om de opleiding over twee jaar te verspreiden.

Inhoud van het programma

Eerste semester
Tweede semester

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in Osiris Student. 


Universitaire Lerarenopleiding Filosofie in het kort

 • Theorie en praktijk geïntegreerd in themagericht onderwijs. Iedere week is de inhoud van de colleges verweven rondom een thema. Deze thema’s komen logisch opeenvolgend aan bod.  Een deel van de colleges vindt al vanaf het begin plaats op de opleidingsschool. Docenten van de universiteit en van de opleidingsschool werken daarbij nauw samen, waardoor theorie en praktijk duidelijk met elkaar verbonden zijn.
 • Veel ruimte voor reflectie. Tijdens een aantal colleges zal een ervaren lerarenopleider dieper ingaan op vragen en ervaringen van studenten. Deze dagen zijn bedoeld voor bezinning, verbreding, verdieping en/of het leggen van verbinding tussen de thema’s die in de opleiding aan bod komen.
 • Werken aan een waardevol portfolio. Door middel van de opdrachten waar je tijdens de verschillende fasen van je opleiding aan werkt, bouw je een nuttig portfolio op voor de toekomst. Een onderdeel van de opdrachten is het observeren van leraren, klassen, leerlingen en jezelf. Je rapporteert over deze opdrachten en verzamelt hiervoor zowel schriftelijk als videomateriaal in je portfolio.

Optimaal oriënteren?

Stel je eigen brochure samen

Geïnteresseerd in de Universitaire Lerarenopleiding Filosofie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden