Bas Pijnappel_alumnus ULT Filosofie

Alumnus Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Bas Pijnappel

nu docent Maatschappijleer bij het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel

Post-master Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

1 jaar Nederlandstalig Start eind augustus

Haal je eerstegraads lesbevoegdheid als docent Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen en breng je kennis over op leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo. Tijdens een stage in het voortgezet onderwijs kun je je academische inzichten meteen in de onderwijspraktijk toepassen; daarmee heb je op de arbeidsmarkt een ideale uitgangspositie.

On Campus als het kan | Online omdat het kan

Programma en vakken

Optimale integratie van academische theorie en onderwijspraktijk:

 • Je volgt didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens stages direct in praktijk brengt.
 • Er zijn gegarandeerde opleidingsplaatsen beschikbaar(*) op geaccrediteerde scholen in het voortgezet onderwijs, dankzij de samenwerking met OMO (Ons Middelbaar Onderwijs). 
  (* mits je je vóór 1 juni hebt aangemeld)
 • De opleidingsteams bestaan uit zowel docenten algemene didactiek en vakdidactiek van de universiteit, als opleidingsdocenten op de middelbare scholen.
 • Van de zes universitaire lerarenopleidingen Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen in Nederland scoort dit programma het hoogst in de Keuzegids Masters 2019.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Algemene didactiek (met thema's als: ontwerpen van onderwijs, de klas als leeromgeving, adolescentie)
 • Vakdidactiek Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (met thema's als: toetsing Maatschappijleer, burgerschap)
 • Didactisch Leeronderzoek (je voert een vakoverstijgend onderzoek uit)

Bekijk het programma en de vakken

Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven

Met een eerstegraads opleiding tot docent Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen word je in eerste instantie klaargestoomd voor een baan in het onderwijs. Ook in andere beroepen komen je didactische kennis en onderwijsvaardigheden goed van pas.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Eerstegraads docent Maatschappijleer of Maatschappijwetenschappen
 • Medewerker bij een onderwijsbegeleidingsdienst
 • Beleidsadviseur op een onderwijsafdeling van een overheidsinstelling
 • Auteur bij een uitgever van lesmethoden
 • Medewerker bij toetsinstituut Cito

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Masteropleidingen met de beste aansluiting:

 • Sociologie/Sociology, Organization Studies, Human Resource Studies
 • Bestuurskunde / Public Governance, Bestuurs- en organisatiewetenschappen, Politicologie
 • Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, Culturele antropologie en sociologie der niet-Westerse samenlevingen
 • Communicatiewetenschappen

Heb je een andere vooropleiding dan hierboven genoemd? Ook dan beoordeelt de Toelatingscommissie of jouw vooropleiding voldoende aansluit om rechtstreeks of via een vakdeficiëntieprogramma (premaster) te worden toegelaten.

Collegegeld 

Bekijk de collegegeldtarieven

* Het EU-tarief (wettelijk tarief) is alleen van toepassing als het je eerste master gericht op onderwijs is. 

Geïnteresseerd in deze post-master?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie

We helpen je graag verder met al je vragen. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen via de blauwe knop 'Vragen en advies'. Daarnaast kun je tijdens voorlichtingsevenementen meer over deze master te weten komen.

Voorlichtingsevenementen

Geïnteresseerd in de Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden