Students participating in a lecture

Programma en cursussen Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

In de eerste fase van de opleiding wissel je vakdidactiek en algemene didactiek af met een stage. In de tweede fase van de opleiding ligt de focus op je stage en het uitvoeren van het leeronderzoek en de lesontwerp-opdrachten.

Alternatieve routes

  • Indien je tijdens je bacheloropleiding Sociologie aan Tilburg University een educatieve minor hebt afgerond, dan kun je dit post-masterprogramma in een half jaar afronden.
  • Wil je de opleiding combineren met een baan, dan is het in overleg met de studieadviseur ook mogelijk om de opleiding over twee jaar te verspreiden.

Inhoud van het programma

Eerste semester
Tweede semester

Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen in het kort

  • Theorie en praktijk geïntegreerd in themagericht onderwijs. Iedere week is de inhoud van de colleges verweven rondom een thema. Deze thema’s komen logisch opeenvolgend aan bod.  Een deel van de colleges vindt al vanaf het begin plaats op de opleidingsschool. Docenten van de universiteit en van de opleidingsschool werken daarbij nauw samen, waardoor theorie en praktijk duidelijk met elkaar verbonden zijn.
  • Veel ruimte voor reflectie. Tijdens een aantal colleges zal een ervaren lerarenopleider dieper ingaan op vragen en ervaringen van studenten. Deze dagen zijn bedoeld voor bezinning, verbreding, verdieping en/of het leggen van verbinding tussen de thema’s die in de opleiding aan bod komen.
  • Werken aan een waardevol portfolio. Je bouwt een nuttig portfolio voor de toekomst op door middel van de opdrachten waar je tijdens de verschillende fasen van je opleiding aan werkt. Een onderdeel van de opdrachten is het observeren van leraren, klassen, leerlingen en jezelf. Je rapporteert over deze opdrachten en verzamelt hiervoor zowel schriftelijk als videomateriaal in je portfolio.

Optimaal oriënteren?

Kijk welke voorlichting het beste bij je situatie past

Geïnteresseerd in de Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden