Masterstudenten tijdens hun afstudeerceremonie

65.000+ alumni

Check waar onze alumni werken en wie je wellicht al kent!

Tilburg University LinkedIn

Post-master Universitaire Lerarenopleiding Management en Organisatie (Bedrijfseconomie)

1 jaar Nederlandstalig Start alleen eind augustus

Haal je eerstegraads lesbevoegdheid als docent Bedrijfseconomie en breng jouw deskundigheid over het oplossen van vraagstukken over op de toekomstige generaties leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo. Door een optimale combinatie van universitaire vakdidactiek en stage in het voortgezet onderwijs heb je met deze post-master een ideale uitgangspositie op de arbeidsmarkt.

Programma en vakken

Optimale integratie van academische theorie en onderwijspraktijk:

 • Je volgt didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens je stage direct in praktijk brengt.
 • Voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar op geaccrediteerde scholen in het voortgezet onderwijs, dankzij de samenwerking met OMO (Ons Middelbaar Onderwijs).
 • De opleidingsteams bestaan uit zowel docenten algemene didactiek en vakdidactiek van de universiteit, als opleidingsdocenten op de middelbare scholen.

Kenmerkende vakken:

 • Algemene didactiek (met thema's als: ontwerpen van onderwijs, leertheorie: leren te leren, adolescentie)
 • Vakdidactiek (o.a. een summatieve toets construeren en analyseren, gestructureerd economische problemen oplossen)
 • Didactisch Leeronderzoek (je voert een vakoverstijgend onderzoek uit)
 • Didactisch lesontwerponderzoek: een onderzoek naar hoe je leerprestaties van jouw leerlingen kunt verbeteren.

Bekijk het programma en de vakken

Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven

Met een eerstegraads opleiding tot docent Management en Organisatie (Bedrijfseconomie) word je in eerste instantie klaargestoomd voor een baan in het onderwijs. Bijna alle studenten vinden direct na afronding van hun studie een baan in het onderwijs. Maar ook in andere beroepen komen jouw didactische kennis en onderwijsvaardigheden goed van pas.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Eerstegraads docent (Bedrijfs)Economie
 • Medewerker bij een onderwijsbegeleidingsdienst
 • Beleidsadviseur op een onderwijsafdeling van een overheidsinstelling
 • Auteur bij een uitgever van lesmethoden
 • Medewerker bij toetsinstituut Cito
 • Trainer voor bedrijven op het eigen vakgebied

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met directe aansluiting:

Bachelor Bedrijfseconomie, aangevuld met een bedrijfseconomische master van Tilburg University:

 • Accounting
 • Finance
 • Marketing
 • International Management
 • Information Management
 • Strategic Management
 • Supply Chain Management

Heb je een vooropleiding (bachelor en master) aan een andere universiteit, dan kun je een verzoek tot toelating indienen bij de Examencommissie.

Premaster:

Voldoe je niet (direct) aan de toelatingseisen, dan is het door middel van het volgen van een vakdeficiëntieprogramma soms mogelijk om alsnog in te stromen in de Universitaire Lerarenopleiding. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je een officieel verzoek tot toelating in bij de Examencommissie.

Collegegeld academisch jaar 2018-2019

EU - € 2.060*

* Het EU-tarief (wettelijk tarief) is alleen van toepassing als het je eerste master gericht op onderwijs is. 

 • Voor studenten van een universitaire lerarenopleiding zijn extra studiefinancieringsmogelijkheden en lerarenbeurzen beschikbaar.
 • In de eerste helft van 2018 is een wetsvoorstel Verlaging Collegegelden in behandeling. Dat zal mogelijk leiden tot verlaagde tarieven voor 2018-2019 voor specifieke doelgroepen. Actuele informatie is te vinden op de website Rijksoverheid.nl.

Geïnteresseerd in deze post-master?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie

We helpen je graag verder met al je vragen. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen. Daarnaast kun je op onderstaande manieren meer over deze master te weten komen.

Optimaal oriënteren?

Kijk welke voorlichting het beste bij je situatie past 

Geïnteresseerd in de Universitaire Lerarenopleiding Management en Organisatie (Bedrijfseconomie)?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden