Students participating in a lecture

Programma en cursussen post-master Universitaire Lerarenopleiding Management en Organisatie

In de eerste fase van de opleiding wissel je vakdidactiek en algemene didactiek af met een stage. Daarnaast werk je aan een didactisch leeronderzoek. In de tweede fase van de opleiding ligt de focus op je stage en het uitvoeren van een lesontwerponderzoek.

Programmastructuur

Dit éénjarige programma bestaat uit 60 ECTS, verdeeld over twee semesters:

 • Je start met een oriëntatiestage en gaat je vervolgens verder verdiepen.
 • Het programma start eind augustus.

Inhoud van het programma

Eerste semester
Tweede semester

Programma's kunnen soms nog wat wijzigen, daarom raden we studenten aan om bij de officiële start hun precieze programma in de onderwijscatalogus op te zoeken.


Universitaire Lerarenopleiding Management en Organisatie in het kort

 • Theorie en praktijk geïntegreerd in themagericht onderwijs
  Iedere week is de inhoud van de colleges verweven rondom een thema. Deze thema’s komen logisch opeenvolgend aan bod. Een deel van de colleges vindt al vanaf het begin plaats op de opleidingsschool. Docenten van de universiteit en van de opleidingsschool werken daarbij nauw samen, waardoor theorie en praktijk duidelijk met elkaar verbonden zijn.
 • Veel ruimte voor reflectie
   Tijdens een aantal colleges zal een ervaren lerarenopleider dieper ingaan op vragen en ervaringen van studenten. Deze dagen zijn bedoeld voor bezinning, verbreding, verdieping en/of het leggen van verbinding tussen de thema’s die in de opleiding aan bod komen.
 • Werken aan een waardevol portfolio
  Door middel van de opdrachten waar je tijdens de verschillende fasen van je opleiding aan werkt, bouw je een nuttig portfolio op voor de toekomst. Een onderdeel van de opdrachten is het observeren van leraren, klassen, leerlingen en jezelf. Je rapporteert over deze opdrachten en verzamelt hiervoor zowel schriftelijk als videomateriaal in je portfolio.

Optimaal oriënteren?

Stel je eigen brochure samen

Geïnteresseerd in de Universitaire Lerarenopleiding Management en Organisatie (Bedrijfseconomie)?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden