Students participating in a lecture

Programma en vakken Master Universitaire Lerarenopleiding Nederlands (tweejarige master)

In deze tweejarige master combineer je een vakinhoudelijke master met het behalen van je eerstegraads lesbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands. Door middel van onderling samenhangende colleges, opdrachten, onderzoek en stages in de schoolpraktijk ontwikkel jij je tot academisch geschoolde eerstegraads leraar Nederlands.

Programmastructuur

Het tweejarige programma bestaat uit 120 ECTS, verdeeld over vier semesters.

Na afronding van deze master bezit je onder andere verdiepende inhoudelijke kennis van de:

  • pedagogische, psychologische en sociale aspecten van het leesgedrag van jongeren.
  • taalkunde van het Nederlands (grammatica, betekenisleer, taalvariatie en -verwerving).
  • taalbeheersing van het Nederlands (taalvaardigheid, argumentatieleer, retorica en gebruikersnormen).
  • rol die literatuur, beeldende kunst en andere cultuuruitingen spelen, en hebben gespeeld, in het publieke debat.
  • didactiek in het algemeen en van het schoolvak Nederlands in het bijzonder.

Daarnaast richt je je vanaf het begin van de opleiding op je toekomstige beroep door middel van langdurige stages, waardoor je na je studie met veel ervaring het werkveld instapt. De geïntegreerde combinatie van vakinhoud en didactiek zorgt ervoor dat jij als geen ander in staat bent om theorie en praktijk nauw met elkaar te verbinden. Je bent daarmee een inspiratie voor zowel leerlingen als collega’s en kunt het onderwijs in bredere zin (het schoolvak, het beroep én de school) verbeteren aan de hand van onderzoek.

Inhoud van het programma

Jaar 1
Jaar 2

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in Osiris Student. 


Veel ruimte voor reflectie

Doordat het gehele traject twee jaar duurt en je twee stages van één jaar loopt, krijg je de ruimte en tijd voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie, waardoor je écht kunt groeien in je vak. Bovendien vergroot de lange stageperiode de betrokkenheid tussen de student en de stageschool.

Werken aan een waardevol portfolio

Door middel van de opdrachten en eigen ingebrachte documentatie, bouw je aan een portfolio waarin je zowel video’s als schriftelijk materiaal verzamelt. Gezamenlijk vormt dit een waardevol en persoonlijk portfolio dat je na je studie kunt blijven gebruiken voor je ontwikkeling bij toekomstige werkgever(s) en in relatie tot ‘een leven lang leren’.

Optimaal oriënteren?

Stel je eigen brochure samen

Geïnteresseerd in de tweejarige Universitaire Lerarenopleiding Nederlands?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden