Studenten in collegezaal

Programma en vakken Lerarenopleiding Nederlands (tweejarige master)

In deze tweejarige master combineer je een vakinhoudelijke master met het behalen van je eerstegraads lesbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands. Door middel van onderling samenhangende colleges, opdrachten, onderzoek en stages in de schoolpraktijk ontwikkel jij je tot academisch geschoolde eerstegraads leraar Nederlands.

Programmastructuur

Het tweejarige programma bestaat uit 120 ECTS, verdeeld over vier semesters.

Na afronding van deze master bezit je onder andere verdiepende inhoudelijke kennis van de:

 • pedagogische, psychologische en sociale aspecten van het leesgedrag van jongeren.
 • taalkunde van het Nederlands (grammatica, betekenisleer, taalvariatie en -verwerving).
 • taalbeheersing van het Nederlands (taalvaardigheid, argumentatieleer, retorica en gebruikersnormen).
 • rol die literatuur, beeldende kunst en andere cultuuruitingen spelen, en hebben gespeeld, in het publieke debat.
 • didactiek in het algemeen en van het schoolvak Nederlands in het bijzonder.

Daarnaast richt je je vanaf het begin van de opleiding op je toekomstige beroep door middel van langdurige stages, waardoor je na je studie met veel ervaring het werkveld instapt.

Inhoud van het programma

Jaar 1

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Eerste semester

Semester 1 van het eerste jaar bestaat uit twee onderwijsblokken van acht weken en start eind augustus/begin september. Je combineert vakinhoud en didactiek met het eerste deel van je oriëntatiestage, waarbij je minimaal 1 dag (of 2 dagdelen) per week stage loopt in een aantal onder- en bovenbouwklassen.

De oriëntatiestage begint met praktijkobservatie en mondt via één-op-één-gesprekken met leerlingen, begeleiding van groepjes leerlingen en het verzorgen van deellessen, uit in minimaal dertig zelfstandig verzorgde lessen, waarvan minstens vijftien zelfstandig verzorgde lessen in de bovenbouw.

Inhoud programma blok 1 en 2

 • Kinderen als lezers (3ECTS)
 • Theoretische benaderingen van jeugdliteratuur (6ECTS)
 • Didactiek en Pedagogiek (6ECTS)
 • Vakdidactiek Nederlands (6ECTS)
 • Jeugdliteratuurkritiek (3ECTS)
 • Didactische Oriëntatiestage & Intervisie NL (15ECTS,  verspreid over semester 1 en 2)

De colleges vinden verspreid over de week plaats en de dagen kunnen wisselend zijn per semester/blok.

Tweede semester

Tijdens het tweede semester vervolg je je oriëntatiestage waarbij je minimaal 3 dagdelen per week stage in een aantal onder- en bovenbouwklassen. Daarnaast volg je masterclasses en vakinhoudelijke vakken, waaronder een keuzevak.

Inhoud programma blok 3 en 4

 • Taalkennis (6 ECTS)
 • Literatuur(geschiedenis) en onderwijs (6 ECTS)
 • Didactische Oriëntatiestage & Intervisie NL (15 ECTS,  verspreid over semester 1 en 2)
 • Masterclasses (3 ECTS - in jaar 1 of 2)
 • Keuzevak (*) (1x 6 ECTS)
  Keuze uit:
  • Keuzevak Masterlanguage (op het gebied van taal; landelijk aanbod) (6 ECTS)
  • Language Technology & Society (6 ECTS)
  • Grensverkeer: Jeugdliteratuur en andere cultuuruitingen (6 ECTS)
  • Non-Verbal Communication (6 ECTS)

De colleges vinden verspreid over de week plaats en de dagen kunnen wisselend zijn per semester/blok.

*Je kunt een keuzevak volgen in semester 2 van jaar 1 en in semester 1 van jaar 2.

Jaar 2

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Eerste semester

In het eerste semester van het tweede jaar start je met didactisch lesontwerponderzoek. Dit is een ontwerp- of ontwikkelingsgericht onderzoek ter verbetering van de eigen onderwijspraktijk, waarbij je een interventie ontwerpt, implementeert en evalueert. Denk hierbij aan nieuwe leermiddelen of een nieuwe instructievorm. Daarnaast kun je één of meer keuzevakken volgen en start je met de verdiepingsstage.

Tijdens je verdiepende stage loop je gedurende het eerste semester minimaal 4 dagdelen per week stage. Je bent zelfstandig verantwoordelijk voor een bovenbouwklas tijdens een rapportperiode, inclusief niet-lesgebonden activiteiten zoals vergaderingen, oudergesprekken en excursies.

Inhoud programma blok 1 en 2

 • Persuasion & (Dis)agreement (6ECTS)
 • Didactisch Lesontwerponderzoek Nederlands (9 ECTS, verspreid over semester 1 en 2)
 • Didactische Verdiepingsstage & Intervisie NL (18 ECTS, verspreid over semester 1 en 2)
 • Kies 1 vak (3 ECTS) uit de volgende Research Skills:
  • Ethnography and Interview
  • Eye Tracking
  • Survey
  • Survey Design
  • Narratology & Discursive Analytical Strategies
 • Kies een keuzevak (6 ECTS) uit:
  • Cognition of Visual Narratives
  • Interactive Storytelling
  • Cognition and Process

De colleges vinden verspreid over de week plaats en de dagen kunnen wisselend zijn per semester/blok.

Tweede semester

Het tweede semester van het tweede jaar staat grotendeels in het teken van je masterthesis, die je schrijft over een thema dat gerelateerd is aan de school waar je op dat moment je verdiepingsstage afrondt.

Je loopt in deze afrondende fase van je opleiding minimaal 4 dagdelen per week stage en bent zelfstandig verantwoordelijk voor een bovenbouwklas.

Inhoud programma blok 3 en 4

 • Masterthesis ULT (18 ECTS)
 • Didactisch Lesontwerponderzoek Nederlands (9 ECTS, verspreid over semester 1 en 2)
 • Didactische Verdiepingsstage & Intervisie NL (18 ECTS, verspreid over semester 1 en 2)
 • Masterclasses (3 ECTS - in jaar 1 of 2)

De colleges vinden plaats op de woensdag.

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

De lerarenopleiding Nederlands in het kort

 • Je combineert vakken op het gebied van taal, communicatie, cultuur en literatuur met didactische vakken, onderzoek en stages in de schoolpraktijk en ontwikkelt je tot een moderne, academisch geschoolde docent Nederlands.
 • Je leert de link te leggen tussen de wetenschappelijke onderbouwing van onderwijsonderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk. Daarmee kun je bijdragen aan verbetering van het onderwijs in brede zin: het schoolvak, het beroep én de school.
 • Door de kleinschaligheid en persoonlijke aanpak is er volop aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Het portfolio dat je tijdens de opleiding opbouwt is daarbij een waardevol instrument.

Geïnteresseerd in de tweejarige master Lerarenopleiding Nederlands?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden