3 studenten buiten

Lerarenopleiding Nederlands - Educatieve master

2 jaar Nederlandstalig Start eind augustus

In deze tweejarige master combineer je vakken op het gebied van taal, communicatie, cultuur en literatuur met het behalen van je eerstegraads lesbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands. Door middel van onderling samenhangende colleges, opdrachten, onderzoek en stages in de schoolpraktijk ontwikkel jij je tot een moderne, academisch geschoolde eerstegraads docent Nederlands. De officiële opleidingsnaam is Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen.

Programma en vakken

Het programma van de tweejarige master staat in het teken van de integratie van theorie en praktijk. De ontwikkeling van je vakinhoudelijke kennis en de (vak)didactische vertaling en toepassing op de schoolpraktijk vinden parallel in de tijd plaats.

 • Je volgt vakinhoudelijke, didactische én pedagogische vakken die je tijdens je stages direct in praktijk brengt.
 • Je loopt op twee verschillende scholen langdurig stage en komt op die manier met verschillende onderwijstypen in aanraking.
 • De colleges vinden verspreid over de week plaats en de dagen kunnen wisselend zijn per semester/blok.
 • De stagecoördinator gaat voor jou op zoek naar een stageschool binnen ons netwerk van samenwerkingspartners.* Als je al werkzaam bent op een school, kan deze – in overleg en onder bepaalde voorwaarden – ook als stageschool dienen. (* mits je je vóór 1 juni hebt aangemeld en toelaatbaar bent tot de opleiding)

Kenmerkende vakken zijn:

 • Taalkennis
 • Literatuur(geschiedenis) en onderwijs
 • Cognition and Process
 • Vakdidactiek Nederlands
 • Didactiek en Pedagogiek

Bekijk het uitgebreide programma en de vakken

Feiten en cijfers over de opleiding

Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven

Een eerstegraads opleiding tot leraar Nederlands leidt in eerste instantie op voor een baan in het voortgezet onderwijs, waarbij je les mag geven in zowel de onder- als bovenbouw van alle leerniveaus. Je kunt jouw vakinhoudelijke en didactische kennis en onderwijsvaardigheden echter ook in andere beroepen inzetten.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Eerstegraads docent Nederlands (onder én bovenbouw)
 • Educatief medewerker bij een culturele instelling
 • Beleidsadviseur onderwijs bij een overheidsinstelling
 • Tekstschrijver
 • Trainer

Bekijk de carrièreperspectieven

Students at their graduation ceremony

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting(*):

 • Bachelor Nederlands
 • Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen / Online Culture
 • Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen

*Bovengenoemde opleidingen geven niet automatisch directe toegang tot de tweejarige master. Je moet minimaal 36 ECTS aan Cultuur/Literatuur vakken én 36 ECTS aan Taal/Tekst vakken hebben afgerond. De Toelatingscommissie beoordeelt of je vooropleiding voldoende aansluit om rechtstreeks of via een vakdeficiëntieprogramma (premaster) te worden toegelaten.

Heb je een andere vooropleiding dan hierboven genoemd? Ook dan beoordeelt de Toelatingscommissie of jouw vooropleiding voldoende aansluit om rechtstreeks of via een vakdeficiëntieprogramma (premaster) te worden toegelaten.

Premaster:

Beschikbaar voor zowel universitaire bachelorstudenten als studenten met een hbo bachelor.

Collegegeld

Het wettelijke collegegeldtarief is van toepassing als het je eerste master gericht op onderwijs is. Indien je eerder al een onderwijsmaster hebt afgerond, dan geldt het instellingstarief. Voor deze specifieke master is het instellingstarief gelijkgesteld aan het wettelijk collegegeldtarief.

Bekijk de collegegeldtarieven

Geïnteresseerd in deze master?

Toelating en aanmelden

Meer informatie over deze masteropleiding

Stel je eigen e-brochure samen met informatie over de inhoud van de opleiding, toelatingseisen, carrièreperspectieven en meer. Gedurende het hele jaar kun je bovendien kennismaken met onze opleidingen en studenten tijdens voorlichtingsactiviteiten op de campus en online.

Geïnteresseerd in de tweejarige master Lerarenopleiding Nederlands?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden