Aanmelding Lerarenopleiding Filosofie

Aanmelding en deadlines

De deadline voor aanmelding is 1 juni 2018. Vanaf eind augustus beginnen de colleges en de stage. Voor de plaatsing van studenten op de stagescholen moeten wij op tijd weten hoeveel studenten we moeten plaatsen. Om deze reden verzoeken wij je om je zo snel mogelijk aan te melden, zodra je weet dat je een lerarenopleiding wilt volgen.

Toelatingsverzoek indienen

Toelatingscommissie

De Toelatingscommissie beoordeelt toelatingsaanvragen per individu. Op basis van de gegevens die jij aanlevert over je vooropleiding bepaalt de commissie of je wordt toegelaten tot de lerarenopleiding en of je in aanmerking komt voor vrijstellingen.

Aanvraagformulier Toelating en Vrijstelling

Meld u digitaal aan voor de Lerarenopleiding Nederlands. Na het verzenden van het digitale formulier ontvangt u op uw opgegeven mailadres een link naar uw digitale dossier. Daar dient u de volgende documenten te uploaden:

  • kopie van de diploma’s op grond waarvan u toelating verzoekt (kan eventueel nagezonden worden)
  • overzicht met vakken en behaalde resultaten
  • een beknopt curriculum vitae

Kopie paspoortpagina met persoonsgegevens of kopie id-kaart (voor- en achterkant)

Beschik je over een tweedegraads lesbevoegdheid, dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen (max. 24 ects). Download hier het formulier tot verzoek van vrijstelling.

Stuur het ingevulde formulier naar:
Toelatingscommissie Tilburg School of Humanities
T.a.v. Afdeling Onderwijsondersteuning, kamer D 112
Tilburg University
Postbus 90153

5000 LE Tilburg

Deadline toelatingsaanvraag

Om in aanmerking te komen voor een stageplek moet je je voor 1 juni 2018 aanmelden.


Verdere inschrijfprocedure

Nadat je je toelatingsverzoek hebt ingediend, ontvang je na maximaal zes weken (maar doorgaans al binnen twee weken) bericht van de Toelatingscommissie.


Ben je toegelaten?

Je ontvangt een Toelatingsbewijs van de Toelatingscommissie. Hierin staat onder welke voorwaarden je wordt toegelaten en hoe het programma dat je gaat volgen eruitziet. Bewaar dit Toelatingsbewijs goed!

Let op: je staat nu nog niet automatisch ook ingeschreven aan de universiteit!

Hiervoor moet je je eerst inschrijven via Studielink en via onze studentenadministratie. Kijk welke inschrijfprocedure op jou van toepassing is en volg 'Stap 2: Aanmelden bij Studielink' en 'Stap 3: Afronding inschrijving' van de beschreven procedure.

Ben je afgewezen?

De beslissing van de Toelatingscommissie is bindend. Opnieuw contact opnemen met de commissie is alleen zinvol als je aanvullende informatie hebt die de uitspraak kan beïnvloeden.

Alle masteropleidingen

Meer weten?