Toelating Lerarenopleiding Filosofie

Instroom vanuit bachelor

Educatieve vakken in de bachelor

Een afgeronde universitaire bachelor alleen biedt geen toegang tot de universitaire lerarenopleiding. Studenten moeten ook de vakinhoudelijke universitaire master hebben afgerond.

Het is wel mogelijk om tijdens je vakinhoudelijke universitaire bachelor al een of enkele vakken te volgen als onderdeel van je vrije minor of afstudeerprofiel. Deze kunnen je vrijstelling opleveren in de universitaire lerarenopleiding. Indien toegekend kan deze vrijstelling maximaal 30 ects bedragen, als de volledige minor in de bachelorfase uit vakken van de educatieve post-master bestaat. Dat betekent dat je na je academische master nog maar een half jaar nodig hebt voor je educatieve post-master.

De volgende educatieve vakken kun je volgen in je bachelor:

  • Algemene Didactiek (6 ECTS)
  • Vakdidactiek Filosofie (6 ECTS)
  • Masterclasses en Opleiden in de school (6 ECTS)
  • Didactische Oriëntatiestage (12 ECTS)

Ben je bachelorstudent en heb je interesse om een of meer van deze vakken te volgen, maak dit dan kenbaar aan de studieadviseur, Cathy de Waele, zodat er een stageplek voor je kan worden gereserveerd.

Instroom na master

De lerarenopleiding is een educatieve master die na de reguliere vakinhoudelijke universitaire bachelor en academische master wordt gevolgd. Voor aanvang van de lerarenopleiding moet je de vakinhoudelijke academische master Filosofie hebben afgerond.

Wat als je vooropleiding niet aan bovengenoemde toelatingseisen voldoet?

In dat  geval is het mogelijk om door middel van het volgen van een vakdeficiëntie programma  - dus specifieke vakken die ervoor zorgen dat je de ontbrekende voorkennis zo snel mogelijk eigen maakt - alsnog in te stromen in de universitaire lerarenopleiding. In dit geval zul je een officieel verzoek tot toelating moeten indienen bij de Examencommissie om te horen welke vakken je nog moet volgen.

Wat als je aan een andere universiteit dan Tilburg University je master hebt gevolgd?

Studenten van andere universiteiten met een vergelijkbare bachelor en master kunnen een verzoek tot toelating indienen. De examencommissie zal in dat geval bepalen of zij direct toegang krijgen of nog deficiënties moeten wegwerken. Voor de lerarenopleiding Filosofie word je direct toegelaten als je een bachelor Filosofie hebt afgerond en daarnaast een afgeronde master Filosofie hebt. Alle andere vooropleidingen worden beoordeeld aan de hand van de landelijk vereiste vakinhoud voor universitaire lerarenopleidingen.

Instroom na hbo

Een hbo-diploma geeft niet direct toegang tot de universitaire lerarenopleiding: in alle gevallen zal eerst een universitaire (academische) master afgerond dienen te worden alvorens instroom mogelijk is. Via een premaster en academische master kun je dus naar de educatieve post-master.

In het geval dat je reeds een tweedegraads lesbevoegdheid hebt, kan dit wel leiden tot vrijstellingen in de universitaire lerarenopleiding (maximaal 24 ects). Dit zou je traject dus mogelijkerwijs kunnen verkorten. Denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling, stuur dan het formulier tot verzoek van vrijstelling op.

Alle masteropleidingen

Meer weten?