Toelating en aanmelden Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing

1. Check je toelaatbaarheid

Na een bacheloropleiding

Na afronding van de volgende universitaire bacheloropleidingen kun je direct instromen in de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing:

  • Theologie
  • Religiestudies
  • Godgeleerdheid
  • Godsdienstwetenschap

Heb je een andere bachelor gevolgd, maar wel in een aanverwant vakgebied, zoals Filosofie, Klassieke talen, Arabisch, Geschiedenis, Sociologie, of Psychologie, dan volg je meestal een kleine premaster om in te kunnen stromen in de master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing. Heb je een bachelordiploma in een heel ander vakgebied, dan wordt er door de Toelatingscommissie een uitgebreidere premaster voor je samengesteld, van maximaal 108 ECTS.


Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur van de opleiding, via het secretariaat van de faculteit.

Na een masteropleiding

Na afronding van een theologische of religiewetenschappelijke bachelor én master bestaat er de mogelijkheid om een verkorte master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing te volgen. De Toelatingscommissie zal op basis van je diploma’s en cijferlijsten beoordelen voor welke vakken je vrijstelling krijgt en hoe je studieprogramma eruit komt te zien.

Bezit je een masterdiploma in een ander vakgebied, dan wordt op basis van je eerder behaalde studieresultaten in zowel je master, als de daarvoor gevolgde opleiding, bekeken hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien. Mocht je in je vooropleidingen voldoende theologische of religiewetenschappelijke vakken hebben gevolgd, dan zal je direct in de master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing in kunnen stromen. In veel gevallen zal je een (kleine) premaster moeten volgen om aan de instroomeisen te voldoen.

Mocht je een premaster moeten volgen dan wordt deze samengesteld op basis van maatwerk.

Neem hiervoor contact op met de studieadviseur van de opleiding, via het secretariaat van de faculteit.

Na een hbo-opleiding

Als je een hbo-opleiding hebt gevolgd en graag de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing wilt volgen, dien je een premaster te volgen. Deze premaster wordt op basis van maatwerk samengesteld, afhankelijk van je vooropleiding.

Heb je een hbo diploma Theologie, dan volg je een premaster van 30 ECTS. Heb je een andere hbo opleiding, dan volg je een premaster van maximaal 108 ECTS.

Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur van de opleiding, via het secretariaat van de faculteit.


2. Dien een toelatingsverzoek in

Toelatingsverzoek indienen

Om je in te kunnen schrijven voor de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing dien je een verzoek bij de toelatingscommissie in te dienen. De deadline voor het indienen van een toelatingsverzoek is 10 augustus.

De toelatingscommissie beoordeelt toelatingsaanvragen per individu. Op basis van de gegevens die jij aanlevert over je vooropleiding, bepaalt de commissie of je wordt toegelaten en of je in aanmerking komt voor vrijstellingen.

Je toelatingsverzoek bestaat uit de volgende gegevens:

  • Het ingevulde toelatingsformulier
  • Een kopie van de diploma's op grond waarvan toelating wordt verzocht
  • Een overzicht van vakken met behaalde resultaten
  • Een beknopt curriculum vitae
  • Een kopie van de paspoortpagina met persoonsgegevens of een kopie van een id-kaart (voor- en achterkant)

Deze documenten kun je sturen naar:

Tilburg School of Catholic Theology
c/o Dr. J.D. de Mooij, Secretaris van de Examencommissie
Postbus 80101
3508 TC Utrecht

Maximaal zes weken nadat je je toelatingsverzoek hebt ingediend, ontvang je bericht van de toelatingscommissie.

Dien je toelatingsaanvraag ruim op tijd in, ook als je nog niet zeker weet of je de opleiding inderdaad gaat volgen als je wordt toegelaten. Een toelatingsverzoek is nog geen inschrijving: jezelf definitief inschrijven doe je pas nadat je bericht hebt ontvangen over je toelaatbaarheid. Ben je nog bezig met het afronden van je vooropleiding? Dien dan toch alvast een toelatingsaanvraag in. Je diploma kun je later toesturen; als je in september start, moet het diploma uiterlijk 1 september in ons bezit zijn.


3. Schrijf je in bij Tilburg University

Inschrijven bij Tilburg University

Als je toegelaten bent tot de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing ontvang je een toelatingsbewijs van de toelatingscommissie. Hierin staat onder welke voorwaarden je wordt toegelaten en hoe het programma dat je gaat volgen eruit ziet. Bewaar dit toelatingsbewijs goed.

Daarnaast ontvang je een uitnodiging voor de Startdag van de master, die plaats zal vinden op donderdag 23 augustus.

Let op: je staat nu nog niet automatisch ingeschreven aan Tilburg University!

Kijk op de pagina inschrijfprocedure wat van toepassing is op jouw situatie.

Alle masteropleidingen

Meer weten?