Sander Bax, Vakdocent Nederlands

Nederlands is het allermooiste vak dat je op de middelbare school kunt krijgen, omdat het raakt aan alles wat het leven interessant maakt. Taal is een van de belangrijkste middelen die je hebt om je presoonlijkheid vorm te geven, je te ontwikkelen als mens, maar ook om je perspectief op de wereld vorm te geven. Goed Nederlands geven betekent voor mij leerlingen opleiden tot kritische, reflectieve en eigenmachtige burgers die een oordeel kunnen vormen en dit oordeel ook kunnen verwoorden.

Het mooie aan de lerarenopleiding in Tilburg is dat het een heel jonge lerarenopleiding is, die in elkaar is gezet door mensen die het onderwijs ook geven. Dat zie je terug in het enthousiasme van het docententeam, dat ervoor wil zorgen dat de studenten aan de lerarenopleiding Nederlands de best mogelijke opleiding krijgen. Integratie staat hierbij centraal: wat studenten bij algemene didactiek leren moet te relateren zijn aan wat ze bij vakdidactiek krijgen en vooral wat ze in de praktijk van het lesgeven tegenkomen. Er is een continue drijfveer om het academisch denken over onderwijs en de praktijk van onderwijs samen te brengen.

In de colleges vakdidactiek komen systematisch alle onderdelen aan bod die in het schoolvak Nederlands voorbij komen: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid, spelling en grammatica, argumenteren, fictieonderwijs en literatuuronderwijs. We bespreken hoe deze onderdelen er in de praktijk uitzien, maken kennis met de onderzoeksmatige gedachtevorming erover en discussiëren over didactische vernieuwingen. 

De stage is het hart van de lerarenopleiding: je leert lesgeven door het te doen en in de praktijk kom je alle uitdagingen tegen die daarbij horen. Daarnaast is het de enige manier om erachter te komen hoe je het zelf vindt om voor de klas te staan. Dat is ook een belangrijke overweging voordat je aan de lerarenopleiding begint: kun je jezelf in de rol van docent voorstellen.

Alle masteropleidingen

Meer weten?