Aanmelding Lerarenopleiding Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen

Aanmelding en deadlines

De deadline voor aanmelding is 1 juni 2018. Vanaf eind augustus beginnen de colleges en de stage. Voor de plaatsing van studenten op de stagescholen moeten wij op tijd weten hoeveel studenten we moeten plaatsen. Om deze reden verzoeken wij je om je zo snel mogelijk aan te melden, zodra je weet dat je een lerarenopleiding wilt volgen.

Toelatingsverzoek indienen

Toelatingscommissie

De Toelatingscommissie beoordeelt toelatingsaanvragen per individu. Op basis van de gegevens die jij aanlevert over je vooropleiding bepaalt de commissie of je wordt toegelaten tot de lerarenopleidingen en of je in aanmerking komt voor vrijstellingen.

Aanvraagformulier Toelating en Vrijstelling

Download het Aanvraagformulier Toelating.

Vergeet niet om het volgende bij te voegen:

  • Een gewaarmerkte kopie van je bachelor- en masterdiploma
  • Een gecertificeerde cijferlijst van je bachelor- en masteropleiding
  • Een beknopt Curriculum Vitae
  • Een kopie van je paspoort of van beide zijden van je ID-kaart

Beschik je over een tweedegraads lesbevoegdheid, dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen (max. 24 ects). Hiervoor kun je meer informatie inwinnen bij de examencommissie.

Deadline toelatingsaanvraag

Om in aanmerking te komen voor een stageplek moet je je voor 1 juni 2018 aanmelden.

Verdere inschrijfprocedure

Nadat je je toelatingsverzoek hebt ingediend, ontvang je na maximaal zes weken (maar doorgaans al binnen twee weken) bericht van de Toelatingscommissie.

Ben je toegelaten?

Je ontvangt een Toelatingsbewijs van de Toelatingscommissie. Hierin staat onder welke voorwaarden je wordt toegelaten en hoe het programma dat je gaat volgen eruitziet. Bewaar dit Toelatingsbewijs goed!

Let op: je staat nu nog niet automatisch ook ingeschreven aan de universiteit!

Hiervoor moet je je eerst inschrijven via Studielink en via onze studentenadministratie. Kijk welke inschrijfprocedure op jou van toepassing is en volg 'Stap 2: Aanmelden bij Studielink' en 'Stap 3: Afronding inschrijving' van de beschreven procedure.

Ben je afgewezen?

De beslissing van de Toelatingscommissie is bindend. Opnieuw contact opnemen met de commissie is alleen zinvol als je aanvullende informatie hebt die de uitspraak kan beïnvloeden.

Alle masteropleidingen

Meer weten?