Interviews Lerarenopleiding Economie en M&O

Nancy van Hoof, student van de lerarenopleiding Economie en M&O

"De combinatie van colleges en stage is erg handig: doordat je iedere woensdag op de universiteit bij elkaar komt voor colleges, kun je veel stage-ervaringen uitwisselen. Ook kun je zo proberen de informatie die je op de universiteit krijgt meteen toe te passen in de praktijk."

Lees meer over Nancy


Tessa Geelen, educatieve minor van de lerarenopleiding M&O

"Het is wel belangrijk om je te beseffen dat het lerarentraject meer is dan alleen lesgeven. Je bent de hele dag bezig met jongvolwassenen die midden in de pubertijd zitten. Je moet sterk in je schoenen staan en een leider voor hen kunnen zijn."

Lees meer over Tessa


Alle masteropleidingen

Meer weten?