Frequently Asked Questions Lerarenopleiding Management & Organisatie

1. Welke academische lerarenopleidingen biedt Tilburg University aan?

  • Lerarenopleiding Nederlands
  • Lerarenopleiding Filosofie
  • Lerarenopleiding Godsdienst & Levensbeschouwing
  • Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
  • Lerarenopleiding Algemene Economie
  • Lerarenopleiding Management en Organisatie

2. Is de lerarenopleiding ook in deeltijd mogelijk?

De lerarenopleiding is een voltijd opleiding. De colleges en stages zullen overdag gevolgd moeten worden en zijn dus niet mogelijk in de avonduren. Wel worden de colleges (zoveel mogelijk) op één dag aangeboden; voor komend jaar zullen deze plaatsvinden op de woensdag vanaf 14.45 uur tot 20.30 uur.

3. Is de lerarenopleiding een dag- of een avondopleiding?

De lerarenopleiding is een dagopleiding en kan niet in de avonduren gevolgd worden. Er zijn wel op woensdag colleges tot 20.30u.

4. Waar kan ik zien welke vakken ik zou kunnen volgen en hoe de roosters eruit zien?

De vakken en het rooster zijn ieder jaar vanaf augustus te raadplegen op de Elektronische Studiegids.

5. Wat is de studie/ tijdsbelasting?

Je bent 5 dagen per week met de opleiding bezig. Een van deze dagen bestaat uit zelfstudie, de overige dagen bestaan uit stage en colleges of alleen stage.

6. Welke vakken moeten gevolgd worden?

De opleiding bestaat niet uit traditionele vakken. Het eerste semester bestaat uit een geïntegreerd pakket van theorie (Algemene Didactiek en Vakdidactiek), praktijk (Oriëntatiestage), opdrachten en masterclasses en bijeenkomsten op scholen . Het tweede semester bestaat uit een Didactisch Lesontwerponderzoek (6 ects), Didactisch leeronderzoek (6 ects), en een Didactische verdiepingsstage (18 ects).

7. Hoeveel uren moet je per week stagelopen?

Tijdens het eerste semester van de lerarenopleiding moet de student een Oriëntatiestage van 336 uur volgen, in 15 weken van 3 dagen stage per week (aug-dec), en in het tweede semester een Verdiepingsstage van 504 uur, te volgen in 16 weken van 4 dagen, of 21 weken van 3 dagen (jan-juni).

8. Moet er aan het einde van de lerarenopleiding een scriptie geschreven worden?

Tijdens het tweede deel van de lerarenopleiding moet een lesontwerponderzoek en een leeronderzoek uitgevoerd worden. Beide zijn te vergelijken met een kleine scriptie, en betreffen onderwijskundige en/of didactische onderwerpen.

9. Is er een apart traject voor oud-studenten?

Voor alle studenten die de lerarenopleiding in voltijd volgen, wordt hetzelfde traject aangeboden, ongeacht of zij onlangs afgestudeerd zijn, van een andere universiteit komen of al een langere tijd geleden zijn afgestudeerd. Wel kan, afhankelijk van de inhoud van de eerder genoten opleiding, het deficiëntietraject verschillen.

10. Wat zijn de collegetijden?

De precieze collegetijden zullen vanaf het begin van het academisch jaar opgezocht kunnen worden in de Elektronische Studiegids. De ULT streeft naar een vaste collegedag waarop alle universiteitscolleges en terugkomdagen gepland worden. Voor komend jaar zal dit de woensdag zijn, vanaf 14.45 uur tot 20.30 uur. De stagetijden liggen niet vast en kunnen afgestemd worden met de stageschool.

11. Ontvang ik een lesbevoegdheid?

Na afronding van de lerarenopleiding ontvang je een eerstegraads lesbevoegdheid. Hiermee mag je in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs lesgeven.

12. Leidt de opleiding ook op voor het lesgeven op het hbo of is het alleen op de middelbare scholen gericht?

In principe leidt de lerarenopleiding alleen op voor het lesgeven in het voortgezet onderwijs. De stages vinden namelijk ook plaats op middelbare scholen. Als functie-eis zullen veel hbo-instellingen een afgeronde academische opleiding en een didactische aantekening vragen. In dat geval zouden afgestudeerden aan de lerarenopleiding ook op deze vacatures kunnen reageren.

13. Hoe kan ik als tweedegrader met een hbo-opleiding de eerstegraadsopleiding volgen?

Helaas is het niet mogelijk om met een hbo tweedegraads lerarenopleiding aan de universitaire lerarenopleiding te kunnen starten.

14. Kan ik mijn huidige baan als tweedegraads docent inzetten in de Lerarenopleiding?

Ja, onder bepaalde voorwaarden kun je je huidige baan in het onderwijs inzetten als deel van de stage, onder andere dat minimaal een dag vrij beschikbaar moet zijn voor het uitvoeren van opdrachten. Neem in dat geval ruim van te voren contact op met de opleidingscoördinator.

Alle masteropleidingen

Meer weten?