Students participating in a lecture

Programma en vakken Management of Cultural Diversity

Onderzoek kansen en risico’s van culturele diversiteit binnen organisaties, bedrijven en maatschappelijke terreinen zoals de zorg, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Formuleer op basis van deze analyses beleid of interventies voor het benutten van de kansen en het neutraliseren van risico’s.

Programmastructuur

Het eenjarige programma bestaat uit 60 ECTS verdeeld over vier blokken, waarvan:

 • 4 kernvakken (24 ECTS)
 • 2 Research Skills vakken (6 ECTS)
 • Een onderzoekspracticum (6 ECTS)
 • 1 vrij keuzevak (6 ECTS)
 • Masterthesis (18 ECTS)

Het programma heeft één startmoment per jaar: eind augustus.

Inhoud van het programma

Kernvakken
Keuzevakken
Masterthesis

Management of Cultural Diversity in het kort

 • Je benadert complexe situaties vanuit meerdere disciplines zoals sociologie, psychologie, personeel- en organisatiemanagement, en sociolinguïstiek, wat jou meerwaarde geeft ten opzichte van professionals met expertise op één specifiek gebied.
 • Binnen de opleiding doe je niet alleen theoretische kennis op, je past deze ook toe op echte casussen binnen bedrijven en organisaties.
 • De opleiding bereidt je voor op een internationale carrière: zowel de lesstof als de samenstelling van de groep hebben een international karakter. Bovendien krijg je de ruimte om je scriptieonderzoek in het buitenland te doen.

  Optimaal oriënteren?

  Kijk welke voorlichting het beste bij je situatie past  

  Geïnteresseerd in de Management of Cultural Diversity track?

  Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden