Nikki Damen_alumna Medische Psychologie

Toelating en aanmelden Medische Psychologie

Dit is de nationale en internationale toelatings- en aanmeldprocedure van de master Medische Psychologie. Voor toelating tot de master Medische Psychologie geldt een selectieprocedure. Voor collegejaar 2023-2024 moet je solliciteren naar een opleidingsplek door het sollicitatieformulier in te sturen (deadline 21 maart 2023). 

a) Check je toelaatbaarheid

1. Vooropleiding

Je bent toelaatbaar met:

 • een bachelor Psychologie van Tilburg University met één van de volgende majors: cognitieve neuropsychologie, forensische psychologie, klinische psychologie, medische psychologie, ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie of één van de Engelstalige equivalenten
 • een bachelor Psychologie van een andere Nederlandse universiteit of van een Vlaamse universiteit in een klinische richting met aandacht voor gezondheid (een major/minor medische psychologie, klinische psychologie, klinische neuropsychologie, kinder- en jeugd psychologie of forensische psychologie)

Studenten met een bachelor Gezondheidswetenschappen, specialisatie Geestelijke Gezondheid aan Maastricht University zijn ook toelaatbaar.

Studenten met een andere vooropleiding zijn helaas niet toelaatbaar tot de opleiding en zullen ook niet in het selectieproces worden opgenomen.  Er is geen premaster of schakelprogramma beschikbaar.

Heb je vragen?

Check eerst de Veelgestelde vragen onder aan deze pagina. Als je het antwoord op je vraag niet kunt vinden, kun je jouw vraag stellen via het online contactformulier.

2. Nominale studievoortgang in de bachelorfase

Je hebt in het bachelorprogramma een nominale studievoortgang gekend.

Indien je nog niet in het bezit bent van één van de eerder genoemde diploma’s moet je aannemelijk maken dat je uiterlijk op 31 augustus 2023 aan de toelatingseisen zult voldoen.

Je doet dit door in het sollicitatieformulier:

 • Te vermelden wanneer je verwacht af te studeren
 • Aan te geven hoeveel vakken/welke vakken nog niet zijn behaald
3. Cijferlijst

De cijfers die je hebt behaald tijdens je bacheloropleiding moeten gemiddeld een 7.0 (onafgerond) of hoger bedragen, waarbij de omvang in studiepunten volgens het European Credit Transfer system (ECTS) moet worden meegewogen.

Dit gewogen gemiddelde staat vermeld op de cijferlijst behorend bij je bachelordiploma op grond waarvan je toelaatbaar wordt geacht. Indien het gewogen gemiddelde niet op je cijferlijst vermeld staat of indien je nog niet alle studieresultaten behaald hebt, dien je het gewogen gemiddelde van de reeds behaalde cijfers zelf uit te rekenen en in je sollicitatiebrief aan de Toelatingscommissie te vermelden.

Indien je nog niet alle bachelor vakken met een gewogen onafgerond gemiddelde van 7.0 of hoger hebt behaald moet je aannemelijk maken dat je uiterlijk op 31 augustus 2023 aan de toelatingseisen zult voldoen.

Je doet dit door in het sollicitatieformulier:

 • Een overzicht te geven van de reeds behaalde vakken, inclusief het gewogen gemiddelde over alle behaalde vakken. Let op: je moet deze berekening dus zelf maken en in je sollicitatiebrief vermelden.

b) Houd rekening met de deadline

De aanmelddeadline van de master Medische Psychologie is 21 maart 2023.

c) Doorloop de toelatings- en aanmeldprocedure

Als je in aanmerking wilt komen voor een opleidingsplaats binnen de master Medische Psychologie voor het collegejaar 2023-2024, moet je solliciteren door het sollicitatieformulier in te vullen en vindt er een selectieprocedure plaats.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure moet je de stappen hieronder doorlopen.

Stap 1: Bekijk de selectiecriteria

In het kader van de selectieprocedure wordt getoetst of en in welke mate je voldoet aan de volgende criteria:

 1. Nominaal doorlopen bachelor in relevante studierichting.
 2. Gewogen gemiddelde van 7.0 of hoger.
 3. Motivatie en de capaciteiten om naast psychologische kennis en inzichten ook inzichten uit de medische wetenschap eigen te maken.
 4. Motivatie en het vermogen om klinisch wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
 5. Een attitude en communicatieve vaardigheden om te kunnen functioneren in een medische setting.
 6. Motivatie en vermogen om als psycholoog, onder supervisie, diagnostiek en behandeling te verrichten bij patiënten in een medische setting.
 7. Extra curriculaire activiteiten op het gebied van de (medische) psychologie (zoals: meewerken aan medisch psychologisch wetenschappelijk onderzoek, stage in een ziekenhuis, met kinderen gewerkt hebben).
 8. Voldoende beheersing van de Engelse taal.

Bij de toetsing van bovenstaande criteria wordt ook gekeken naar de resultaten die in de bachelor zijn behaald voor klinische- en onderzoeksgerelateerde curriculumonderdelen. 

Stap 2: Meld je aan in Studielink

De toelatingsprocedure start zodra je je aanmeldt in Studielink

 •  De naam van deze master in Studielink is M  Medische Psychologie (croho-code: 66581).

Aanmelden in Studielink

Let op: Geef in Studielink een e-mailadres op dat je regelmatig gebruikt. Tilburg University stuurt je op dit adres belangrijke informatie om je inschrijving af te kunnen ronden.

Stap 3: Stuur je sollicitatieformulier in

Indien je in aanmerking wilt komen voor een opleidingsplaats, moet je solliciteren.

Stuur daarom vóór 21 maart 2023 het sollicitatieformulier per e-mail naar toelatingenprema-matsb@tilburguniversity.edu. Het sollicitatieformulier bestaat uit een sollicitatiebrief, narrative CV, overzicht van je (niet) behaalde vakken en cijferlijst. 

 • Je richt je aanmelding aan: Toelatingscommissie Medische Psychologie
 • Let op: Aanmeldingen die incompleet zijn, of na de deadline worden ingestuurd, worden niet in behandeling genomen. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor het tijdig insturen van je sollicitatieformulier.

Sollicitatiebrief

Schrijf je sollicitatiebrief in het Engels. Je zorgt ervoor dat je brief de volgende informatie bevat:

 • Motivatie voor de master Medische Psychologie.
 • Motiveer waarom jij een geschikte kandidaat bent voor deze studie.
 • Beargumenteer waarom je verwacht nominaal en met een onafgerond gemiddelde van 7.0 of hoger af te studeren.

CV, vakkenlijst en cijferlijst

Geef onderstaande informatie:

 • Welke studie je volgt/ hebt gevolgd en aan welke onderwijsinstelling.
 • Welke specialisatie (major/minor/keuzevakken) je hebt gekozen. Zorg ervoor dat je de vak omschrijving en ECTS toevoegt.
 • Cijferlijst inclusief een berekening van het gewogen gemiddelde.
  • Tilburg University studenten kunnen dit via Osiris downloaden. Let op: selecteer de optie gewogen gemiddelde.
  • Voor studenten van andere universiteiten: bereken indien nodig zelf het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers.

Geef daarnaast in een half tot één A4 antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe is je opleidingstraject verlopen?
  In deze sectie geef je aan welke vooropleiding je hebt gedaan, welke keuzes je hebt gemaakt wat betreft keuzevakken, studieduur (tussenjaar), etc. en de motivatie voor deze keuzes.
 • Hoe heb je ervaring opgedaan in het werkveld?
  In deze sectie geef je aan welke ervaring je tijdens je studietijd hebt opgedaan in het werkveld. Hierbij kan het gaan om onderzoekswerk binnen de medische of klinische psychologie, zorg-gerelateerd werk, hulptelefoons, snuffelstages, etc. Hoe heb je het aangepakt om deze ervaring te krijgen, en wat heeft het je gebracht.
Stap 4: Je ontvangt een brief van de Toelatingscommissie

Hoe verloopt de procedure verder?

De sollicitatiecommissie maakt een ranglijst op basis van de selectieprocedure zoals hierboven beschreven. Wanneer de ranglijst is opgesteld, brengt de voorzitter (opleidingsdirecteur) van de sollicitatiecommissie advies uit aan de Toelatingscommissie. De Toelatingscommissie neemt conform dat advies een besluit, tenzij er formele redenen zijn om van dit advies af te wijken.

In mei 2023 ontvang je een brief waarin staat vermeld of je wordt toegelaten of afgewezen. In je toelatingsbrief wordt aangegeven of dit definitief of voorwaardelijk is.

Er zijn dus drie mogelijkheden:

 • Je bent niet toegelaten
  Een afwijzend besluit wordt schriftelijk gemotiveerd.
 • Je bent definitief toegelaten
  Indien je ten tijde van de selectieprocedure voldoet aan de toelatingseisen en op basis van de selectieprocedure van de Toelatingscommissie mag deelnemen aan de opleiding, ontvang je een definitieve toelatingsbrief.
 •  Je bent voorwaardelijk toegelaten

  Voorwaardelijke toelating wordt verleend op het moment dat de bachelor nog niet is afgerond.
  - Voorwaardelijke toelating wordt omgezet in een definitieve toelating indien je uiterlijk op 31 augustus 2023 hebt aangetoond aan alle toelatingseisen te voldoen. Als je op 31 augustus 2023 (of eerder) aan alle toelatingsvoorwaarden hebt voldaan, dan wordt de voorwaardelijke toelating omgezet naar een definitieve toelating.
  - Als je op 31 augustus niet hebt kunnen aantonen dat aan alle toelatingseisen is voldaan dan wordt de voorwaardelijke toelating omgezet in een afwijzing.
  - Zodra je voldoet aan de toelatingseisen - 1 t/m 3 beschreven onder ‘Check je toelaatbaarheid’ - stuur dan de stukken per e-mail in naar de toelatingscommissie toelatingenprema-matsb@tilburguniversity.edu.

Stap 5: Wat je na je toelating nog moet regelen

Wat leuk dat je bij Tilburg University komt studeren! We heten je van harte welkom.   

Je vraagt je wellicht af wat je moet regelen voor de start van je studie. Omdat we ervoor willen zorgen dat je studie soepel (en zonder stress) van start gaat, hebben we een tijdlijn opgesteld waarop je precies kunt zien wat je wanneer moet regelen of kunt voorbereiden

Op de tijdlijn vind je informatie over: 

 • Hoe je je inschrijving moet afronden 
 • Het betalen van je collegegeld 
 • Het vinden van een kamer 
 • Boeken en je rooster 
 • De introductie-activiteiten zoals TOP Week en de (verplichte) Studie Introductie 

Ga direct naar de welkomstpagina

Antwoorden op veelgestelde vragen

Is het erg wanneer niet aan het criterium ‘nominale studievoortgang’ wordt voldaan?

Er zijn redenen te bedenken waarom je niet nominaal afstudeert, bijvoorbeeld als je in het buitenland, buiten het curriculum extra cursussen volgt of als je meerdere studies tegelijkertijd afrondt.

Wanneer je niet aan het criterium “nominale studievoortgang” voldoet, dan dien je dit in je sollicitatiebrief uit te leggen.

Ik ga naar het buitenland voor een aantal maanden, wanneer kan ik mijn sollicitatieformulier insturen?

Er zijn geen bijzondere omstandigheden; de sollicitatieprocedure is gelijk aan die van kandidaten die in Nederland verblijven. Zorg er dus voor dat je je sollicitatieformulier vóór 21 maart 2023 instuurt. 

Hoe kan ik weten of mijn vakkenpakket voldoet aan de vooropleidingseisen?

Met een van de volgende bacheloropleidingen ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Medische Psychologie:

 • Een bachelor Psychologie van Tilburg University met een van de volgende majors: cognitieve neuropsychologie, forensische psychologie, klinische psychologie, medische psychologie, ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie of een van de Engelstalige equivalenten
 • Een bachelor Psychologie van een andere Nederlandse universiteit of van een Vlaamse universiteit in een klinische richting met aandacht voor gezondheid (een major/minor medische psychologie, klinische psychologie, klinische neuropsychologie, kinder- en jeugd psychologie of forensische psychologie) 

Studenten met een bachelor Gezondheidswetenschappen, specialisatie Geestelijke Gezondheid aan Maastricht University zijn ook toelaatbaar.

Studenten met een andere vooropleiding zijn helaas niet toelaatbaar tot de opleiding en zullen ook niet in het selectieproces worden opgenomen.  Er is geen pre-master of schakelprogramma beschikbaar.

Als ik ben toegelaten tot de master Medische Psychologie en ik wil toch afzien van deelname, wat moet ik dan doen?

Indien je besluit af te zien van deelname, dien je zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk 1 augustus 2023) contact op te nemen met het secretariaat Education Support Team, via het emailadres toelatingenprema-matsb@tilburguniversity.edu.  Daarnaast dien je jezelf af te melden bij Studielink.

Is het al mogelijk om te solliciteren naar een opleidingsplaats die start in september 2024 of later?

Het is nog niet mogelijk om te solliciteren voor een opleidingsplaats die start in september 2024. Voor een opleidingsplaats per september 2024 kun je je aanmelden vanaf 1 januari 2024  en de aanmelddeadline, die naar verwachting in maart 2024 zal liggen. De exacte datum wordt in het najaar 2023 bekend gemaakt op deze website.

Heb je nog vragen?

We helpen je graag verder. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen.