Nikki Damen

Alumna Medische Psychologie Nikki Damen, Veiligheidsadviseur bij Tijd Voor Verbinding

Lees het interview over haar werk en ervaringen na deze studie

Carrièreperspectieven Medische Psychologie

De master Medische Psychologie leidt je op tot medisch psycholoog die scientist-practitioner is. Daardoor beschik je over medische kennis op het gebied van vaak voorkomende chronische aandoeningen, en kun je psychologische zorg verlenen aan patiënten met deze aandoeningen. Daarnaast kun je gedegen wetenschappelijk onderzoek verrichten.

Kennis en vaardigheden

 • Als medisch psycholoog houd je je bezig met directe en indirecte patiëntenzorg, onderzoek, of onderwijs. Je beschikt over medische kennis op het gebied van frequent voorkomende chronische aandoeningen, kunt daarnaast psychologische zorg verlenen aan patiënten en gedegen wetenschappelijk onderzoek verrichten
 • Alumni zijn veelal werkzaam in (academische) ziekenhuizen, revalidatiecentra, en GGZ-instellingen
  • In de (in)directe patiëntenzorg houd je je bezig met (neuro)psychologische diagnostiek bij patiënten, interventies bij somatische klachten, en geeft advies aan (para)medici met betrekking tot het omgaan met patiënten.
  • Als je onderzoeker houd je je bezig met gedragsfactoren als risico voor (chronische) ziekten, factoren die klachten in stand houden of beschermende factoren, omgaan met ziekte, uitkomsten na ziekte en behandeling, het verbeteren van zelfzorggedrag of hulpverlener- patiënt communicatie, en het onderzoeken van de effectiviteit van (psychologische) interventies.
  • Als onderwijzer geef je les aan verpleegkundigen of geneeskunde studenten bij hogescholen of universiteiten, of in het postacademisch onderwijs. 
  • Tevens heb je de benodigde kwalificaties om een postdoctorale opleiding te volgen, zoals de GZ-opleiding of een opleiding tot psychotherapeut.
 • Harm

  Harm van Weert

  Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij Libra Revalidatie & Audiologie, Blixembosch Eindhoven

  "Ik houd me bezig met het verminderen van de psychische barrières die de cliënt beperken in zijn of haar leven. De grootste uitdaging is het vergroten van de intrinsieke motivatie tot gedragsverandering."

 • Nikki Damen

  Nikki Damen

  Veiligheidsadviseur bij Tijd Voor Verbinding

  "Ik ging na mijn afstuderen direct als promovendus bij het departement Medische Psychologie aan de slag, dit lag erg in het verlengde van het fulltime stagejaar dat ik daarvoor had gelopen."

  Lees het interview over haar werk en ervaringen na deze studie

Het werkveld van de medisch psycholoog

Als medisch psycholoog kun je bijvoorbeeld aan de slag binnen de klinische praktijk, zoals een (academisch) ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, huisartsenpraktijk, maar ook de GGZ. Daarnaast kun je werken binnen het onderwijs en onderzoek bij een hogeschool of universiteit en je richten op (toegepast) wetenschappelijk onderzoek.

Je hebt als afgestudeerd medisch psycholoog verschillende mogelijkheden. Je kunt:

 • aan de slag als basispsycholoog bij universiteiten, ziekenhuizen, GGZ instellingen of revalidatiecentra.
 • een postdoctorale opleiding volgen (GZ-opleiding)
 • specifieke trainingen volgen, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie
 • promoveren binnen de Medische Psychologie (intern/extern)
 • je aansluiten bij de Landelijke vereniging voor Medische Psychologie
Pediatrische Psychologie

Medisch psychologen met een specialisatie in de pediatrische psychologie zijn werkzaam binnen eerstelijnspraktijken of ziekenhuizen - bij de afdeling kindergeneeskunde, medische psychologie of op de psychosociale afdeling. Je kunt ook aan de slag binnen de jeugdgezondheidszorg, revalidatie- of epilepsiecentra en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In de praktijk houd je je bezig met ontwikkelingsstoornissen en psychosociale problematiek als gevolg van ziekte en (chronische) aandoeningen.

Er wordt specifiek aandacht besteed aan de relatie tussen psychologische en lichamelijke gezondheid en het welzijn van kinderen vanuit een ontwikkelingsperspectief. Hierbij is ook aandacht voor het gezin, het gezondheidszorgsysteem, de school en leeftijdsgenoten.

Aandoeningen waar je in de praktijk mee te maken kan krijgen zijn hoofdpijn en buikpijnklachten, obesitas en eetproblemen, maar ook chronische aandoeningen/ziektes zoals kanker, cystic fibrosis en type I diabetes. 

Vragen waar je mee te maken krijgt, gaan bijvoorbeeld over:

 • De invloed van een chronische ziekte op de kwaliteit van leven van kinderen en hoe deze mogelijk te verbeteren.
 • De korte en lange termijngevolgen van een zware behandeling voor kinderen met kanker en hoe deze te minimaliseren.
 • De rol van de familie bij het verbeteren van therapietrouw bij kinderen met diabetes of astma.
 • De gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van te vroeg geborenen en hoe hiermee het beste kan worden omgegaan.
Klinische Psychologie voor volwassenen

Medisch psychologen met een specialisatie in klinische psychologie van volwassenen zijn zowel werkzaam in de eerste lijn van de gezondheidszorg, als binnen de transmurale zorg en in ziekenhuizen. Zij dragen bij aan een effectieve en zorgvuldige communicatie tussen artsen en patiënten en het niveau en de kwaliteit van de zorgverlening.

Je krijgt onder andere te maken met:

 • Patiënten die het moeilijk vinden om te gaan met een ernstige lichamelijke aandoening, stress, angst en somberheid ervaren, waardoor lichamelijk herstel en kwaliteit van leven negatief worden beïnvloed.
 • Patiënten die angstig zijn voor een medische ingreep of moeite hebben om noodzakelijke veranderingen aan te brengen in hun gezondheidsgedrag. Medisch specialisten doen dan een beroep op de medisch psycholoog om deze patiënten te begeleiden en te behandelen om het ziektebeloop te optimaliseren.
 • Patiënten met lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden, of waarbij de klachten niet in overeenstemming zijn met het medische ziektebeeld. Als medisch psycholoog kun je dan met psychodiagnostisch onderzoek inventariseren of er psychologische problemen ten grondslag liggen aan (de ernst van) de lichamelijke klachten.
Klinische Neuropsychologie

Op de arbeidsmarkt zijn er voor mensen met kennis over hersenen en gedrag vele mogelijkheden. Medisch psychologen zijn werkzaam binnen ziekenhuizen (op bijvoorbeeld neuropsychologische, neurologische en geriatrische afdelingen), forensische klinieken, schoolbegeleidingsdiensten en in revalidatiecentra. Gezien het groeiende maatschappelijke inzicht dat kennis over de relatie tussen hersenen en gedrag voor vele disciplines van belang is, kun je ze echter ook op vele anderen terreinen tegenkomen.

Je krijgt onder andere te maken met:

 • Mensen die door een auto-ongeluk een hersenbeschadiging hebben opgelopen en daardoor nu problemen hebben met hun geheugen of met het hanteren van hun impulsen.
 • Of mensen die zich na een noodzakelijk neurochirurgische ingreep aan een hersentumor nog maar moeilijk kunnen concentreren en veranderingen in hun waarneming ervaren.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Psycholoog bij het NIP Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie 
 • Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij het St. Elisabeth Ziekenhuis 
 • PhD Student bij het Universitair Medisch Centrum Groningen 
 • Medisch Psycholoog bij het Catharina Ziekenhuis 

   

 • Psycholoog bij Novadic-Kentron 
 • Psychodiagnostisch werker Jeroen Bosch Ziekenhuis 
 • Gedragsdeskundige Kind en Jeugd bij SeysCentra 
 • Promovendus bij het Nederlands Kanker Instituut 
 • (Neuro)psycholoog bij Altrecht 

Alumni facts

 • Gemiddeld 1,3 maand tussen afstuderen en eerste baan
 • 100% van de afgestudeerden vindt een baan binnen 6 maanden na afstuderen
 • Gemiddeld bruto inkomen per maand een jaar na afstuderen: € 2.938,-
 • 100% van de afgestudeerden is (zeer) tevreden over de opleiding

Bron: Nationale Alumni Enquête, 2021 | n=12

Na je master

Hulp bij de overstap naar de arbeidsmarkt

Als student van Tilburg University kunnen we je – bovenop de vaardigheden die je tijdens je opleiding zelf opdoet – op de volgende manieren helpen met je overgang naar de arbeidsmarkt:

 • Coaching, ondersteuning en trainingen op het gebied van sollicitatie- en communicatievaardigheden door het Career Center.
 • Individuele loopbaanbegeleiding of hulp bij het vinden van een stage door de Career Services Officers.
 • Ontmoet potentiële werkgevers en raak alvast bekend met de arbeidsmarkt op diverse carrière-evenementen georganiseerd met de studieverenigingen.
 • Cursussen ondernemerschap en hulp bij het starten van je eigen onderneming.

Meer over onze Career Services

Meer over onze services op het gebied van ondernemerschap

Geïnteresseerd in de MSc Medische Psychologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden