Nikki Damen_alumna Medische Psychologie

Programma en vakken Medische Psychologie

Als medisch psycholoog richt je je op psychosociale problemen die voorkomen in het medisch psychologische werkveld. Je werkt zowel met jeugdigen als volwassenen die een medische diagnose hebben. Ook kun je werken met patiënten die neurologische klachten hebben. Je bestudeert de wisselwerking tussen lichaam en geest. In het eerste jaar verbreed en verdiep je je kennis en vaardigheden op het vlak van de medische psychologie. In het tweede jaar combineer je een klinische stage met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Programmastructuur

Het tweejarige programma bestaat uit in totaal 120 ECTS, waarvan:

  • Eerste jaar: 9 kernvakken (60 ECTS)
  • Tweede jaar: een klinische stage van 12 maanden (36 ECTS) en Masterthesis (24 ECTS)

Je kunt deze master alleen starten per eind augustus.

Inhoud van het programma

Eerste jaar: inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping met kernvakken
Tweede jaar: klinische stage en masterthesis

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in Osiris Student. 


Medische Psychologie in het kort

In het eerste jaar verbreed en verdiep je kennis en vaardigheden op het vlak van de medische psychologie. De opleiding werkt hierbij nauw samen met professionals die werkzaam zijn in de klinische praktijk. Je krijgt onder andere les van medisch specialisten, verpleegkundigen en psychologen. In het tweede jaar doorloop je een 12 maanden durende klinische stage en participeer je in innovatief wetenschappelijk onderzoek. In dit jaar breng je een accent aan in de richtingen van pediatrische psychologie, medische psychologie voor volwassenen of klinische neuropsychologie.

  • Een in Nederland en Europa unieke combinatie van psychologische en medische curriculum-onderdelen, waarbij je wordt opgeleid tot medisch psycholoog. 
  • Een kleinschalige opleiding met interactieve colleges en werkgroepen.
  • Onderwijs volgens het scientist-practitioner model, waarbij theorie en beroepspraktijk met elkaar gecombineerd worden.
  • Tijdens de opleiding behaal je de Basisaantekening Psychodiagnostiek. De opleiding heeft een goede aansluiting op postdoctorale opleidingen, zoals de opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut.
  • Na je afstuderen kun je je aansluiten bij de Landelijke vereniging voor Medische Psychologie.

Optimaal oriënteren?

Stel je eigen brochure samen

Geïnteresseerd in de MSc Medische Psychologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden