Nikki Damen

Programma en vakken Medische Psychologie

Als medisch psycholoog richt je je op psychosociale problemen die voorkomen in het medisch psychologische werkveld. Je leert te werken met jongeren en volwassenen met een medische diagnose, en met patiënten met neurologische klachten. Je bestudeert de wisselwerking tussen lichaam en geest. In het eerste jaar verdiep je je kennis en vaardigheden op het vlak van de medische psychologie. In het tweede jaar combineer je een klinische stage met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Programmastructuur

De tweejarige opleiding bestaat uit in totaal 120 ECTS, waarvan:

 • Eerste jaar: 9 kernvakken (60 ECTS)
 • Tweede jaar: een klinische stage van 12 maanden (36 ECTS) en masterscriptie (24 ECTS)

Je kunt deze master alleen starten per eind augustus.

Inhoud van het programma

Eerste jaar: inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping met kernvakken

Tijdens het eerste jaar van de opleiding verdiep je je kennis op het gebied van de geneeskunde/ziekteleer, psychodiagnostiek in de medische setting, pediatrische psychologie, klinische neuropsychologie en psychologische behandelingsmethoden/klinische vaardigheden. Ook doe je wetenschappelijke vaardigheden op in bijvoorbeeld het vak Theory en Research. De opleiding werkt hierbij nauw samen met professionals uit de klinische praktijk, zoals artsen, verpleegkundigen en psychologen.

 • Je leert hoe je deze vaardigheden en kennis in dienst kunt stellen van de optimalisering van de behandeling van somatisch zieke patiënten.
 • Je wordt getraind in het kritisch beoordelen van wetenschappelijke literatuur en het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische psychologie. 

Semester 1 (eind augustus - januari)

 • Ziekteleer
  Leer over fysiologische, epidemiologische, pathologische aspecten, screening, diagnostiek en behandeling van o.a. de vier meest voorkomende chronische aandoeningen: hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, longziekten en kanker. Je leert hoe je communiceert met professionele zorgverleners, en je krijgt inzicht in de verschillende aspecten die een rol spelen in deze meest voorkomende chronische ziekten. 
 • Medical Psychology: Theory and Research
  Je leert theorie, onderzoek en klinische praktijk integreren in de Medische Psychologie en wetenschappelijk onderzoek beoordelen en gebruiken. 
 • Diagnostiek Medische Psychologie 
  Je leert het diagnostische pad doorlopen, van anamnese/intake tot het doen van aanbevelingen voor behandeling. Je gaat aan de slag met verschillende onderzoeksvormen, waaronder interview, observatie, persoonlijkheidsonderzoek, testdiagnostiek/neuropsychologisch onderzoek. 
 • Pediatrie en Pediatrische Psychologie 
  Je leert medische en psychosomatische aandoeningen en ontwikkelingsstoornissen definiëren, en de oorzaken, klachten en behandelingen van deze aandoeningen benoemen en beargumenteren. 

Semester 2 (eind januari - juni)

 • Klinische Neuropsychologie 
  Je leert de neuropsychologische effecten van de meest voorkomende neurologische aandoeningen uitleggen en beschrijven. Je leert hoe je neurologische aandoeningen kunt herkennen en diagnosticeren met behulp van verschillende instrumenten, waaronder neuroimaging, en neuroanatomy. 
 • Medical Psychology: Advanced Scientific Skills for the Medical Psychologist
  Leer wetenschappelijk onderzoek doen, van vraagstelling tot het presenteren van de resultaten, en het toepassen van verschillende wetenschappelijke methoden. 
 • Behandelingsmethoden en Klinische Vaardigheden 
  Aan de hand van casusmateriaal leer je probleemdefinitie en probleemsamenhang opstellen, een behandelplan opstellen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, behandelmethodes uitwerken en de toepasbaarheid van interventies beoordelen. 
 • Psychofarmacologie Medische Psychologie 
  Je krijgt inzicht in de effecten van psychofarmaca op de werking van het centrale zenuwstelsel, de psyche en het gedrag van de mens. Je ontwikkelt een kritische wetenschappelijke blik ten aanzien van de literatuur en het gebruik van medicatie, de neveneffecten en de behandeling, en je leert effectief communiceren met artsen, psychiaters, wetenschappers en patiënten. 
 • Psychosomatic Models of Explanation 
  Je leert stress theorieën begrijpen en doet kennis op over patronen van stress reactiviteit. Je leert de effecten van stress-fysiologische processen interpreteren en integreren als mediatoren van de relatie tussen psychologische risicofactoren en ziekteprogressie. 
Tweede jaar: stage en wetenschappelijk onderzoek

Tijdens het tweede jaar loop je 3 dagen per week een uitgebreide klinische stage van 12 maanden en neem je 2 dagen per week deel aan wetenschappelijk onderzoek: één dag voor onderzoekswerkzaamheden en één dag voor het schrijven van je masterscriptie. Je wetenschappelijk onderzoek resulteert uiteindelijk in je masterscriptie. Met je stage en masterscriptie breng je een accent aan in de richting van pediatrische psychologie, medische psychologie voor volwassenen of klinische neuropsychologie.

Masterscriptie en klinische stage

Masterscriptie

In het tweede jaar participeer je twee dagen per week in wetenschappelijk onderzoek, waarbij je de volledige empirische cyclus doorloopt. Het wetenschappelijk onderzoek resulteert in een masterscriptie. In combinatie met de klinische stage breng je een accent aan in de richting van pediatrische psychologie, klinische psychologie voor volwassenen of klinische neuropsychologie. 

Scriptievoorbeelden voor klinische neuropsychologie:

 • Cognitief functioneren van patiënten met aangezichtspijn voor en na operatie
 • De relatie tussen cognitieve functies en vermoeidheid bij primaire hersentumoren na craniotomie
 • De relatie tussen coping mechanismen en executief functioneren na een beroerte

Scriptievoorbeelden voor Pediatrische Psychologie

 • Gedragsproblemen bij kinderen met het enterovirus
 • Emotieregulatie van kinderen met medisch onverklaarde fysieke klachten: de waarde van projectieve tests

Scriptievoorbeelden voor Klinische Psychologie voor volwassenen

 • Hoe beleven patiënten met diabetes type 1 de kwaliteit van hun slaap?
 • De invloed van persoonlijkheid bij werkhervatting in een populatie hart- en vaat patiënten
 • Wat is de voorspellende waarde van somatiseren en gewichtstoename na maagomleiding?

In overleg met de opleiding kan het mogelijk zijn je scriptie te publiceren.

Klinische Stage

In je tweede jaar loop je drie dagen per week een uitgebreide klinische stage van twaalf maanden. Je maakt gebruik van het netwerk van de opleiding bij het vinden van een stageplaats en je solliciteert in het eerste jaar (procedure start in het najaar) voor een stageplek. Je wordt vanuit de universiteit begeleid door een stage- en onderzoeksbegeleider. De stageplekken zijn verspreid over Nederland en België. 

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Medische Psychologie in het kort

In het eerste jaar verdiep je kennis en vaardigheden op het vlak van de medische psychologie. De opleiding werkt hierbij nauw samen met professionals die werkzaam zijn in de klinische praktijk. Je krijgt onder andere les van medisch specialisten, verpleegkundigen en psychologen. In het tweede jaar doorloop je een 12 maanden durende klinische stage en neem je deel aan innovatief wetenschappelijk onderzoek. In dit jaar breng je, door middel van je masterscriptie en stage, een accent aan in de richtingen van pediatrische psychologie, medische psychologie voor volwassenen of klinische neuropsychologie.

 • Unieke tweejarige opleiding in Nederland (en Europa) die zich bevindt op het snijvlak van psychologie en geneeskunde, met in het tweede jaar een 12 maanden durende een klinische stage, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek.  
 • Tijdens de opleiding behaal je de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD), waarmee je een goede aansluiting hebt op de postmaster GZ-opleiding
 • Je volgt onderwijs volgens hetscientist-practitioner model, waarbij theorie en beroepspraktijk met elkaar gecombineerd worden. De opleiding werkt samen met ziekenhuizen en revalidatiecentra in de regio en daarbuiten. Je krijgt les van toponderzoekers en een groot aantal experts uit de klinische praktijk: medische specialisten, verpleegkundigen en basispsychologen, GZ-psychologen en klinisch psychologen.
 • Medische Psychologie is een kleinschalige opleiding met veel interactie in de colleges en werkgroepen.  

Geïnteresseerd in de MSc Medische Psychologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden