Philosophy of Contemporary Challenges

Programma en vakken Philosophy of Contemporary Challenges

Pas theorieën van klassieke en hedendaagse filosofen toe op complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Ga diepgaand in op filosofische en ethische vragen omtrent thema’s als duurzaamheid, populisme, migratie, racisme, economische ongelijkheid en de rol van technologie in onze samenleving.

Programmastructuur

De eenjarige track van de master Filosofie bestaat uit 60 ECTS verdeeld over twee semesters, waarvan:

 • 1 hoofdvak (6 ECTS)
 • 2 kernvakken met de andere Filosofie mastertracks (12 ECTS)
 • 7 track-specifieke vakken (21 ECTS)
 • Master Seminar (0 ECTS)
 • 1 keuzevak van 6 ECTS of 2 keuzevakken van 3 ECTS (6 ECTS)
 • Masterthesis (15 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Kernvakken

Je volgt 1 hoofdvak (6 ECTS):

 • Justice and Inequality (6 ECTS)

Je volgt 2 gemeenschappelijke vakken (12 ECTS in totaal) met de andere Filosofie mastertracks:

 • Ethics (6 ECTS)
 • The Canon and Beyond (6 ECTS)

Je volgt 7 track-specifieke vakken (21 ECTS in totaal):

 • Migration, Refugees and Human Rights (3 ECTS)
 • Science and Public Policy (3 ECTS)
 • Populism and Active Citizenship (3 ECTS)
 • Sustainability and Environmental Ethics (3 ECTS)
 • Bioethics, Technology and the Body (3 ECTS)
 • Identity, Race and Gender (3 ECTS)
 • Philosophy of Big Data and Society (3 ECTS) 

Het Master Seminar (0 ECTS) biedt een inhoudelijke verdieping en verrijking van de master op theoretisch en praktisch gebied. Voor de seminars worden filosofen en professionals uit relevante werkvelden uitgenodigd.

Keuzevakken

Kies één vak van 6 ECTS of twee vakken van 3 ECTS uit het curriculum van de volgende tracks:

Masterscriptie

In het eerste semester ontvang je praktische informatie over de gang van zaken rond het schrijven van een scriptie en ga je vervolgens aan de slag met het kiezen van een onderwerp, het uitwerken van een opzet en het vinden van een begeleider. Vervolgens ga je in het tweede semester aan de slag met het schrijven van je scriptie.

Je masterscripte in het kort:

 • Je kunt zelf het onderwerp van je scriptie kiezen. Het onderwerp moet van filosofische aard zijn en aansluiten bij de inhoud van het programma.
 • Je wordt gekoppeld aan een begeleider op basis van inhoudelijke expertise en beschikbaarheid. Je hebt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om je scriptie te schrijven als antwoord op een onderzoeksvraag van een bedrijf of organisatie.
 • De scriptie is een academisch en filosofisch werkstuk, dus het verwachte onderzoek is van filosofische aard (conceptueel, argumentatief, literatuuronderzoek).

Voorbeelden van eerdere thesisonderwerpen van masterstudenten Filosofie zijn:

 • Is the possibility of optional war: a defence of moral options in warfare?
 • Competitive society and mental disorders. A philosophical examination.
 • Justifying a right to privacy.
 • Geweld toegestaan: Over de legitimiteit of illegitimiteit van een geweldsmonopolie bij de overheid.
 • Introductie van het ideaal van goed getemperde wetenschap: Het waarborgen van objectiviteit door inclusie.

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Deeltijd

Lees meer over de mastertrack Philosophy of Contemporary Challenges in deeltijd.

Als deeltijdstudent doe je doorgaans twee jaar over de master (in plaats van een jaar). Met een premaster erbij duurt het totale traject (premaster plus master) in deeltijd meestal drie jaar. Een hoger of lager studietempo in de master is echter ook bespreekbaar.

Houd als deeltijdstudent rekening met het volgende:

 1. De vakken uit de master worden zo geroosterd dat je het programma als deeltijdstudent deels in de avonduren kunt volgen.
 2. Avondcolleges starten om 17.45 uur (of later) en worden gegeven op één of twee vaste avonden in de week. Normaal gesproken zijn dat de maandag- en/of donderdagavond. Colleges die vóór de avond starten (bijvoorbeeld 16.45 uur) en in de avond eindigen, gelden niet als avondcollege.
 3. Als deeltijdstudent krijg je ook te maken met colleges die overdag gevolgd moeten worden. Deze colleges kunnen op alle werkdagen plaatsvinden (maandag tot en met vrijdag).
 4. Collegeroosters worden per semester opgesteld en doorgaans een maand of anderhalve maand voor de start van het semester bekendgemaakt.
 5. Omdat colleges zowel in de avonden als overdag geroosterd kunnen worden, en omdat ze op alle werkdagen van de week kunnen plaatsvinden, is een flexibele werkagenda noodzakelijk indien je de master in deeltijd wilt combineren met een baan.
 6. Aanwezigheid tijdens werkcolleges is voor deeltijdstudenten niet verplicht, maar wordt wel van harte aanbevolen.
 7. De gemiddelde studielast bij studeren in deeltijd is 20-25 uur per week. Dit is inclusief colleges, tentamens en de voorbereiding hiervoor.

Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Philosophy of Contemporary Challenges in het kort

 • Benader complexe maatschappelijke uitdagingen vanuit een filosofisch en ethisch perspectief.
 • Leer gangbare ideeën over deze uitdagingen kritisch te evalueren en waar nodig ter discussie te stellen om tot oplossingen te kunnen komen.
 • Profiteer van een kleinschalige opleiding met veel contact tussen studenten en docenten, waardoor je de ruimte hebt om onder intensieve begeleiding diep op de stof in te gaan.
 • Kies voor een opleiding met een hoge studenttevredenheid. In de meest recente Nationale Studenten Enquête (2021) scoorde de master Filosofie van Tilburg University (incl. alle tracks) onder andere zeer hoog op aansluiting bij actuele ontwikkelingen, deskundigheid van de docenten, en de mate waarin de opleiding inspireert.

Geïnteresseerd in de track Philosophy of Contemporary Challenges?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden