header image Philosophy of Data and Digital Society

Programma en vakken Philosophy of Data and Digital Society

Verken uiteenlopende filosofische vragen die opkomen in een gedigitaliseerde samenleving. Wanneer zijn nieuwe technologieën bevorderlijk voor de samenleving en wanneer eroderen ze de basis van een waardevol menselijk bestaan en menselijke interactie?

Programmastructuur

Deze eenjarige track van de master Filosofie bestaat uit 60 ECTS, verdeeld over twee semesters, waarvan:

 • 10 kernvakken:
  - 1 hoofdvak van 6 ECTS
  - 2 gezamenlijke vakken met de andere tracks van 6 ECTS (12 ECTS)
  - 7 track-specifieke vakken van 3 ECTS (21 ECTS)
 • Master Seminar (0 ECTS)
 • 1 keuzevak van 6 ECTS of 2 keuzevakken van 3 ECTS (totaal 6 ECTS)
 • 1 Masterscriptie (15 ECTS)

De programmastructuur en programma-inhoud zijn nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Inhoud van het programma

Kernvakken

Je volgt 1 hoofdvak (6 ECTS):

 • Philosophy of Artificial Intelligence (6 ECTS)

Je volgt 2 gemeenschappelijke vakken (12 ECTS in totaal) met de andere Filosofie mastertracks:

 • Ethics (6 ECTS)
 • The Canon and Beyond (6 ECTS)

Je volgt 7 track-specifieke vakken (21 ECTS in totaal):

 • Ethics and Digital Life (3 ECTS)
 • Rights and Justice in a Digital Society (3 ECTS)
 • Philosophy of Data Science (3 ECTS)
 • Digitalization and Meaningful Work (3 ECTS)
 • Knowledge and Truth in the Digital World (3 ECTS)
 • Philosophy of Big Data and Society (3 ECTS)
 • Digital Aesthetics (3 ECTS)


Het Master Seminar (0 ECTS) biedt een inhoudelijke verdieping en verrijking van de master op theoretisch en praktisch gebied. Voor de seminars worden filosofen en professionals uit relevante werkvelden uitgenodigd.

Keuzevakken

Kies één vak van 6 ECTS of twee vakken van 3 ECTS uit het curriculum van de volgende tracks:

Masterscriptie

In het eerste semester ontvang je praktische informatie over de gang van zaken rond het schrijven van een scriptie en ga je aan de slag met het kiezen van een onderwerp, het uitwerken van een opzet en het vinden van een begeleider. Vervolgens ga je in het tweede semester aan de slag met het schrijven van je scriptie.

Je scriptie in het kort: 

 • Je kunt vrijelijk het onderwerp van je scriptie kiezen. Het onderwerp moet van filosofische aard zijn en aansluiten bij de inhoud van het programma. 
 • Je wordt gekoppeld aan een begeleider op basis van inhoudelijke expertise en beschikbaarheid. 
 • Je hebt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om je scriptie te schrijven als antwoord op een onderzoeksvraag van een bedrijf of organisatie. 
 • De scriptie is een academisch en filosofisch werkstuk, dus het verwachte onderzoek is van filosofische aard (conceptueel, argumentatief, literatuuronderzoek).

Bekijk een proefcollege


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Deeltijd

Lees meer over de mastertrack Philosophy of Data and Digital Society in deeltijd

Als deeltijdstudent doe je doorgaans twee jaar over de master (in plaats van een jaar). Met een premaster erbij duurt het totale traject (premaster plus master) in deeltijd meestal drie jaar. Een hoger of lager studietempo in de master is echter ook bespreekbaar.

Houd als deeltijdstudent rekening met het volgende:

 1. De vakken uit de master worden zo geroosterd dat je het programma als deeltijdstudent deels in de avonduren kunt volgen.
 2. Avondcolleges starten om 17.45 uur (of later) en worden gegeven op één of twee vaste avonden in de week. Normaal gesproken zijn dat de maandag- en/of donderdagavond. Colleges die vóór de avond starten (bijvoorbeeld 16.45 uur) en in de avond eindigen, gelden niet als avondcollege.
 3. Als deeltijdstudent krijg je ook te maken met colleges die overdag gevolgd moeten worden. Deze colleges kunnen op alle werkdagen plaatsvinden (maandag tot en met vrijdag).
 4. Collegeroosters worden per semester opgesteld en doorgaans een maand of anderhalve maand voor de start van het semester bekendgemaakt.
 5. Omdat colleges zowel in de avonden als overdag geroosterd kunnen worden, en omdat ze op alle werkdagen van de week kunnen plaatsvinden, is een flexibele werkagenda noodzakelijk indien je de master in deeltijd wilt combineren met een baan.
 6. Aanwezigheid tijdens werkcolleges is voor deeltijdstudenten niet verplicht, maar wordt wel van harte aanbevolen.
 7. De gemiddelde studielast bij studeren in deeltijd is 20-25 uur per week. Dit is inclusief colleges, tentamens en de voorbereiding hiervoor.

Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Philosophy of Data and Digital Society in het kort

 • Verken uiteenlopende filosofische vragen die opkomen in een gedigitaliseerde samenleving in deze track die uniek is in het domein van Filosofie masteropleidingen.
 • Dompel jezelf onder in de gemeenschap van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences waar kennis op het gebied van digitalisering en de implicaties daarvan voor de samenleving sterk vertegenwoordigd is en studenten en docenten veel affiniteit hebben met dit thema.
 • Profiteer van een kleinschalige opleiding met veel contact tussen studenten en docenten, waardoor je de ruimte hebt om onder intensieve begeleiding diep op de stof in te gaan.
 • Kies voor een opleiding met een hoge studenttevredenheid. In de meest recente Nationale Studenten Enquête (2023) scoorde de master Filosofie van Tilburg University (incl. alle tracks) onder andere zeer hoog op aansluiting bij actuele ontwikkelingen, deskundigheid van de docenten, en de mate waarin de opleiding inspireert.

Geïnteresseerd in de track Philosophy of Data and Digital Society?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden.