Alumni afstudeerceremonie

Positive Psychology and Well-being

1 jaar Engelstalig Start eind augustus

Deze master in positieve psychologie en welzijn leidt je op tot een scientist-practitioner in het brede veld van psychologie. Als positieve psycholoog focus je op de sterke kanten en talenten van mensen. Positieve psychologen kunnen worden ingezet op het brede terrein van geestelijke gezondheidszorg, scholen en bedrijven. De mastertrack Positive Psychology and Well-being is een track binnen de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid.

Programma en vakken

Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van de sterke punten die individuen en gemeenschappen in staat stellen te floreren, gedreven door de overtuiging dat mensen zinvolle en bevredigende levens willen leiden. Positieve psychologie is gericht op positieve aspecten van het menselijk functioneren

 • Je leert omgaan met concepten zoals positieve ontwikkeling en groei, creativiteit, geluk, talenten, karaktersterkten, aanpassingskracht, psychisch welbevinden en factoren die individuen en systemen in staat stellen om deze concepten te bereiken.
 • Je zult een andere visie vormen op individuen, persoonlijk leven, gezondheid, onderwijs, ondernemerschap en de maatschappij in het algemeen, door aandacht te schenken aan de positieve aspecten van individuen en systemen en hoe deze kunnen bijdragen aan de samenleving.
 • In dit programma zijn interventies gericht op het bepalen van de sterke punten en talenten van jongeren en volwassenen. En op het ontwikkelen van deze sterke punten en talenten, zodat gedragsverandering en verbetering kan plaatsvinden.
 • Dit nieuwe programma kan bijvoorbeeld een verbreding zijn wanneer je eerder een master in Klinische Psychologie, Klinische Forensische Psychologie of Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie hebt gevolgd, omdat kinderen, adolescenten en volwassenen met psychische problemen ook gezonde en sterke kwaliteiten hebben die kunnen worden versterkt.

Dit mastertraject biedt niet de kwalificatie die vereist is voor postdoctorale vervolgopleiding, maar studenten die een dergelijke kwalificatie wensen te behalen, kunnen een individueel programma volgen na het behalen van het masterdiploma.     

Kenmerkende vakken zijn:

 • Introduction to Positive Psychology (6 ECTS)
 • Personal development, Growth and Resilience (6 ECTS)
 • Positive Institutions (6 ECTS)
 • Assessment and Interventions (6 ECTS)

Bekijk het programma  en de vakken

Carrièreperspectieven

Positieve psychologen kunnen worden ingezet op het brede terrein van scholen, bedrijven en de geestelijke gezondheidszorg. 

 • Scholen en universiteiten besteden aandacht aan talent, motivatie, succes en sterke punten van individuele leerlingen / studenten en leraren. Om deze positieve benadering te realiseren, is expertise nodig van mensen die zijn opgeleid en getraind in het ontwerpen en begeleiden van veranderingsprocessen op individueel, interpersoonlijk en organisatorisch niveau (o.a. coaches, trainers en consultants).
 • Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan experts die hen kunnen helpen bij het werven van de juiste mensen op de juiste plaats en bedrijven zoeken naar methoden om inzicht te krijgen in de talenten en sterke punten van werknemers in alle leeftijdscategorieën. Bovendien willen steeds meer organisaties arbeidsplekken bieden aan mensen met beperkingen. Om deze reden zijn experts nodig die een andere en veel positievere benadering gebruiken ten aanzien van de talenten en het functioneren van medewerkers.
 • Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg hebben ook behoefte aan een verbreding van de reikwijdte. Psychologen zijn nog te eenzijdig getraind in het diagnostiseren en behandelen van stoornissen en negeren nog steeds dat mensen met klachten ook mensen met talenten zijn. Naast het diagnostiseren en behandelen van stoornissen, is een krachtgerichte benadering dus vereist. Dit vereist het gebruik van deskundigen die niet alleen naar comorbiditeiten kijken, maar ook naar co-vitaliteit.

Bekijk de carrièreperspectieven 

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

 • Psychologie
 • Klinische Psychologie
 • Ontwikkelingspsychology
 • Medische Psychologie
 • Forensische Psychologie
 • Cognitieve Neuropsychologie

Geïnteresseerd in de mastertrack?

Check je toelaatbaarheid

Meer informatie

We helpen je graag verder met al je vragen. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen. Daarnaast kun je op onderstaande manieren meer over deze master te weten komen.

Optimaal oriënteren?

Stel je eigen op maat gemaakte brochure samen met informatie over onder andere de inhoud van de opleiding, toelatingseisen, carrièreperspectieven en het studentenleven in Tilburg.

Stel je eigen brochure samen

Geïnteresseerd in de MSc Positive Psychology and Well-being?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden