Alumni afstudeerceremonie

Positive Psychology and Well-being

1 jaar Engelstalig Start eind augustus

Deze mastertrack in positieve psychologie en welzijn leidt je op tot een scientist-practitioner in het brede veld van psychologie. Als basispsycholoog in de positieve psychologie, focus je op de sterke kanten en talenten van mensen, en de positieve aspecten van het menselijk functioneren. Je kunt dit toepassen in geestelijke gezondheidszorg, scholen en bedrijven. Positive Psychology and Well-being is een track binnen de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid.

2,77
maanden tussen afstuderen en eerste baan

Nationale Alumni Enquête, 2020 | n=61

88%
van de afgestudeerden is (zeer) tevreden over hun opleiding

Nationale Alumni Enquête, 2020 | n=59

Top 50
van de wereld in Psychologie

Programma en vakken

Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van de kracht van individuen en gemeenschappen, die hen in staat stelt zich te ontwikkelen in hun persoonlijke leven, op school en de universiteit, in bedrijven en in de geestelijke gezondheidszorg. De studie gaat uit van de overtuiging dat mensen zinvolle en bevredigende levens willen leiden. 

 • Bestudeer concepten zoals positieve ontwikkeling en groei, creativiteit, geluk, talenten, karakter, flexibiliteit, en psychisch welbevinden in de context van individuen, persoonlijk leven, gezondheid, onderwijs, ondernemerschap en de maatschappij in het algemeen.
 • Leer interventies om gedragsverandering en verbetering tot stand te brengen door het vinden en ontwikkelen van de kracht en talenten van jongeren en volwassenen.
 • Benader psychologische problemen vanuit het unieke principe dat mensen met psychologische problemen ook gezonde en sterke eigenschappen hebben die kunnen worden versterkt.
 • Deze mastertrack maakt gebruik van het scientist-practitioner model, waarbij theorie en praktijk met elkaar gecombineerd worden. Bijvoorbeeld met colleges van gastdocenten uit de praktijk. Je leert onafhankelijk onderzoek uitvoeren en tijdens je stage pas je opgedane kennis direct in de praktijk toe.

Let op! Dit mastertraject biedt niet de kwalificatie die vereist is voor een pos-master opleiding, bijvoorbeeld tot GZ-psycholoog of psychotherapeut.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Introduction and Theories of Positive Psychology 
 • Personal Development, Growth and Resilience
 • Positive Institutions 
 • Assessment and Interventions

Bekijk het programma  en de vakken

Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven

Omdat positieve psychologen positieve veranderingsprocessen kunnen ontwerpen en begeleiden op individueel, interpersoonlijk en organisatorisch niveau (o.a. coaches, trainers en consultants), worden ze ingezet in het brede domein van scholen, bedrijven en geestelijke gezondheidszorg.

 • Identificeer en stimuleer talentontwikkeling en motivatie op scholen en universiteiten.
 • Help medewerkers en bedrijven met het werven van de juiste mensen op de juiste plaats, door het verkrijgen van inzicht in hun talenten en sterke punten, of door het creëren van een geschikte werkomgeving voor mensen met een beperking. 
 • Draag bij aan de geestelijke gezondheidszorg met een krachtgeoriënteerde benadering in plaats van een stoornisgerichte aanpak. Psychologen zijn soms te eenzijdig getraind in het diagnosticeren en behandelen van stoornissen, waarbij ze zich richten op comorbiditeit en daarmee voorbijgaan aan het feit dat mensen met klachten ook talenten en krachten hebben.

Alumni facts

 • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: 2, 77
 • 87% vindt binnen 6 maanden na afstuderen een baan
 • Werkgever vereist een master: 80%
 • Gemiddeld bruto inkomen per maand een jaar na afstuderen: €2.504,- 
 • 84% van de afgestudeerden is (zeer) tevreden over het programma

Bron: Nationale Alumni Enquête, 2020 | n = 25

Bekijk de carrièreperspectieven 

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

Universitaire bachelor Psychologie met een richting/specialisatie in bijvoorbeeld cognitieve neuropsychologie, forensische psychologie, klinische psychologie, medische psychologie, ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie.

Collegegeld

Bekijk de collegegeldtarieven

Geïnteresseerd in deze mastertrack?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie over deze masteropleiding

Download de brochure met informatie over onder andere de inhoud van de opleiding, toelatingseisen en carrièreperspectieven. Gedurende het hele jaar kun je bovendien kennismaken met onze opleidingen en studenten tijdens voorlichtingsactiviteiten op de campus en online.

Geïnteresseerd in de MSc Positive Psychology and Well-being?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden