Students participating in a lecture

Programma en vakken Rechtsgeleerdheid (vanaf collegejaar 2021-2022)

Leer uitdagende juridische vraagstukken in een maatschappelijke context te plaatsen, te analyseren en verbanden te leggen met aanpalende rechtsgebieden.

Programmastructuur

Het éénjarige programma bestaat uit in totaal 60 ECTS, waarvan:

 • Kernvakken (12 ECTS)
 • Vakken gerelateerd aan gekozen profiel (36 ECTS)
 • Een masterthesis (12 ECTS)

Deze master start eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma en vakken 2021-2022 (per September 2021)

Kernvakken

Kies een profiel (totaal 36 ECTS)

Elk profiel bestaat uit 4 verplichte vakken en 2 keuzevakken.  Per profiel worden een aantal keuzevakken aangeraden.  Dit betreffen vakken waarin het juridisch vakgebied wordt gecombineerd met andere disciplines. Kies uit de volgende profielen:

 • Strafrecht
 • Overheid & Jurist
 • Arbeidsrecht
 • Commerciele Rechtspraktijk: Contracten- & Aansprakelijkheidsrecht 
 • Commerciele Rechtspraktijk: Goederen- & Insolventierecht
 • Familie- & jeugdrecht

Profielen

A. Profiel Strafrecht
B. Profiel Overheid & Jurist
C. Profiel Arbeidsrecht
D. Profiel Commerciële Rechtspraktijk: Contracten- & Aansprakelijkheidsrecht
E. Profiel Commerciële Rechtspraktijk: Goederen- & Insolventierecht
F. Profiel Familie- & jeugdrecht
Masterthesis

Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in Osiris Student. 


Rechtsgeleerdheid in het kort

Leer uitdagende juridische vraagstukken in een maatschappelijke context te plaatsen, te analyseren en verbanden te leggen met aanpalende rechtsgebieden. 

 • Combineer fundamentele vakkennis met een juridisch profiel om in te specialiseren.
 • Zes profielen mogelijk; Strafrecht, Overheid & Jurist, Arbeidsrecht, Commerciële Rechtspraktijk: Contracten- & Aansprakelijkheidsrecht, Commerciële Rechtspraktijk: Goederen- & Insolventierecht, of Familie- & jeugdrecht. 
 • Aan ieder profiel is een arbeidsmarkt werkgroep gekoppeld, waarin mensen uit de arbeidsmarkt meekijken naar de inhoud van de opleiding. Hierdoor sluit de master goed aan op de arbeidsmarkt.
 • De master levert civiel effect, het formele toegangsvereiste voor de advocatuur, rechterlijke macht en het openbaar ministerie.
 • Multidisciplinaire vakken, vakken waarin het juridische vakgebied wordt gecombineerd met andere disciplines, zijn een vast onderdeel van het programma.

Optimaal oriënteren?

Stel je eigen brochure samen

Geïnteresseerd in de LLM Rechtsgeleerdheid?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden