Students participating in a lecture

Programma en vakken Rechtsgeleerdheid

Leer uitdagende juridische vraagstukken in een maatschappelijke context te plaatsen, te analyseren en verbanden te leggen tussen rechtsgebieden. De opleiding combineert brede vakkennis met de mogelijkheid je te specialiseren door een van de zes profielen te kiezen. Je volgt een brede opleiding waarin je aandacht besteedt aan verdieping van kernvakken en over grenzen van één rechtsgebied heen kijkt.

Programmastructuur

Het éénjarige programma bestaat uit in totaal 60 ECTS, waarvan:

 • Verplichte vakken (12 ECTS)
 • Vakken gerelateerd aan gekozen profiel (36 ECTS)
  • 4 profielvakken
  • 2 keuzevakken
 • Een masterthesis (12 ECTS)

Deze master start eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Verplichte vakken (12 ECTS)

De verplichte vakken zijn verdiepend en geven inzicht in actuele ethische vraagstukken op verschillende kern terreinen van het recht. Per profiel wordt aangegeven welke verdiepende vakken moeten worden gevolgd:

 • Strafrecht: Verdiepend Strafrecht
 • Publiekrecht: Verdiepend Staats- en Bestuursrecht
 • Arbeidsrecht: Verdiepend Staats- en Bestuursrecht & Verdiepend Privaatrecht
 • Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht: Verdiepend Privaatrecht
 • Goederen- en Insolventierecht: Verdiepend Privaatrecht
 • Familie- en Jeugdrecht: Verdiepend Privaatrecht 

Elke student moet ten minste 2 van de verdiepende vakken (12 ECTS) kiezen. Naast het verplichte vak(ken) kun je kiezen voor:

 • Verdiepend Privaatrecht
 • Verdiepend Strafrecht
 • Verdiepend Staats- en Bestuursrecht
Kies een profiel (totaal 36 ECTS)

Elk profiel bestaat uit 4 profielvakken, die samen een goede basis vormen voor een toekomstig beroep op het gebied van het profiel.

Daarnaast heb je ruimte om 2 keuzevakken te kiezen:

 • De keuzevakken zijn bedoeld om jouw horizon te verbreden.
 • Per profiel worden een aantal aangeraden keuzevakken aangeboden (cluster A in de onderwijscatalogus).
  • Deze vakken sluiten goed aan bij de inhoudelijke elementen van het profiel.
  • Deze vakken overlappen in het rooster niet met andere vakken uit het profiel.
  • De aangeraden keuzevakken per profiel zijn slechts een selectie, bekijk in de Onderwijscatalogus het volledig aanbod. 
 • Kies je voor een overig keuzevak (cluster B in de onderwijscatalogus), dan kan de garantie niet worden gegeven dat het vak niet botst met andere vakken uit het programma.
A. Profiel Strafrecht

Profielvakken:

 • Europees Strafrecht
 • Financieel-economisch strafrecht
 • Strafrecht en mensenrechten
 • Strafrechtelijk sanctierecht

Aangeraden keuzevakken:

 • Migratierecht
 • Privacy & bescherming persoonsgegevens
 • Rechtsgeschiedenis
 • Psychiatrie voor juristen
 • Jeugdrecht (mede vanuit internationaal perspectief)
B. Profiel Publiekrecht: Rechtstaat en Bestuur

Profielvakken:

 • Regeren en besturen
 • Bestuursprocesrecht
 • Wetgeving en regulering
 • Omgevingsrecht

Aangeraden keuzevakken:

 • Migratierecht
 • Human Rights and Globalization
 • Privacy & bescherming persoonsgegevens
 • Bijzondere overeenkomsten
 • Socialezekerheidsrecht
 • Rechtsgeschiedenis
C. Profiel Arbeidsrecht

Profielvakken:

 • Socialezekerheidsrecht
 • Arbeidsovereenkomstenrecht
 • International Private Law - Arbeidsrecht
 • Collectief arbeidsrecht

Aangeraden keuzevakken:

 • Capita Selecta Ondernemingsrecht
 • Migratierecht
 • European Labour Law and Social Policy
 • Comparative Labour Law
 • International Labour Law & Globalization
D. Profiel Commerciële Rechtspraktijk: Contracten- & Aansprakelijkheidsrecht

Profielvakken:

 • Bijzondere overeenkomsten
 • Verdiepend contract- & aansprakelijkheidsrecht
 • Intellectuele eigendomsrecht
 • International Private Law - Vermogensrecht

Aangeraden keuzevakken:

 • Privacy & bescherming persoonsgegevens
 • Arbeidsovereenkomstenrecht
 • Verdiepend goederen- en insolventierecht
 • Verdiepend burgelijk procesrecht
E. Profiel Commerciële Rechtspraktijk: Goederen- & Insolventierecht

Profielvakken:

 • Verzekeringsrecht
 • Capita Selecta Ondernemingsrecht
 • International Private Law - Vermogensrecht
 • Verdiepend goederen- en insolventierecht

Aangeraden keuzevakken:

 • Bijzondere overeenkomsten
 • Verdiepend contract- & aansprakelijkheidsrecht
 • Intellectuele eigendomsrecht
 • Verdiepend burgerlijk procesrecht
F. Profiel Familie- en Jeugdrecht

Profielvakken:

 • Financieel Familierecht
 • Personen- en Familierecht
 • International Private Law - Familierecht
 • Jeugdrecht (mede vanuit internationaal perspectief)

Aangeraden keuzevakken:

 • Migratierecht
 • Psychiatrie voor juristen
Masterthesis (12 ECTS)

Het thesistraject wordt aangeboden als een vak met een vast begin, vast eind en deadlines.  Het onderwerp van de thesis sluit aan bij het rechtsgebied van het gekozen profiel. Er zijn twee instroommomenten voor de thesis: september en februari. Gedurende het gehele jaar werk je aan je masterthesis (12 ECTS).

Voorbeelden van thesisonderwerpen zijn:

 • Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik
 • Neurowetenschappen in de strafrechtspleging
 • Sociaal recht en het eigendomsrecht volgens het EVRM
 • De juridische status van online tussenpersonen (zoals AirBnB, Groupon en Ebay) in het contractenrecht
 • Een vergelijking tussen het tuchtrecht en de civiele procedure bij medische fouten
 • De beoordeling van impact assessments door de European Parliamentary Research Service
 • Afstammingsrecht; bijvoorbeeld meeroudergezag-schap: trio/quattro-ouderschap; anonimiteit gametendonoren uit 20e eeuw opheffen?
 • Onderwijs en jeugdrecht: leerplicht-vrijstelling = verwaarlozing kinderen?
 • Vermijding van financiële risico’s voor erfgenamen door de impliciete of expliciete aanvaarding van de nalatenschap

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Breid je master uit met een Extended Master Programma (+6 maanden)

Een Extended Master Programma is een programma waarmee je je reguliere masteropleiding kunt uitbreiden. De master biedt drie verschillende mogelijkheden

Extended Master Programma: Onderwijs (2 profielen kiezen)

Via het Extended Master Programma Onderwijs is het mogelijk om 2 profielen te kiezen

Je verlengt je masteropleiding met 6 maanden afhankelijk van de gekozen vakken en specialiseert je in twee rechtsgebieden gedurende een periode van 18 maanden.

Je kiest in principe bij aanvang van de master Rechtsgeleerdheid voor de Extended Master.

 • De exacte inhoud en duur van het programma zal afhankelijk zijn van de profielen en vakken die je kiest.
 • Ook tijdens je masteropleiding Rechtsgeleerdheid kun je er nog voor kiezen om het Extended Master Programma Onderwijs te gaan doen: het is dan alleen wel mogelijk (afhankelijk van de vakken die je kiest) dat je langer dan 18 maanden over het programma doet.

Je gehele programma (profiel 1 en 2) bestaat uit in totaal 13 unieke vakken en 1 scriptie (90 ECTS):

 • 2 verdiepende kernvakken
 • 8 verplichte profielvakken (van ieder profiel 4 verplichte profielvakken)
 • 3 keuzevakken
 • 1 masterthesis geschreven op één van de profielen

Mogelijke combinaties van profielen

Binnen de Extended master kun je kiezen uit 6 verschillende combinaties. Deze combinaties zijn zorgvuldig samengesteld.  Alleen profielen in combinatie met elkaar die logisch combineren worden aangeboden: zij zijn inhoudelijk complementair aan elkaar zijn en gebaseerd op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. 

De mogelijke combinaties binnen de Extended Master zijn de volgende:

 • Strafrecht | Familie- & Jeugdrecht
 • Publiekrecht: Rechtstaat en Bestuur | Arbeidsrecht
 • Arbeidsrecht | Contracten- & Aansprakelijkheidsrecht
 • Contracten- & aansprakelijkheidsrecht | Goederen- & Insolventierecht
 • Strafrecht | Publiekrecht: Rechtstaat en Bestuur
 • Familie- & Jeugdrecht | Arbeidsrecht

Na afronding van het Extended master programma ontvang je één diploma met twee specialisaties. 

Extended Master Programma: Onderzoek

Via het Extended Master Programma Onderzoek specialiseer je je in het verrichten van onderzoek 

Je verlengt je masteropleiding met 6 maanden en je leert meer over het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. 

De Extended Master Programma Onderzoek houdt het volgende in:

 • Je werkt als onderzoeksassistent mee aan een binnen Tilburg Law School lopend onderzoeksproject of een aanvraag daarvoor;
 • Je volgt workshops gerelateerd aan het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
 • Je schrijft een wetenschappelijke bijdrage onder begeleiding van een docent/onderzoeker;
 • Je rondt het extended programma onderzoek af door je leercurve in beeld te brengen in een portfolio en een afsluitende presentatie te houden, individueel of in groepsverband.

Voor de inschrijving in het najaar 2022 is plaats voor 12 studenten.

Extended Master Programma: Praktijk

Via het Extended Master Programma Praktijk kun je je voorbereiden op de arbeidsmarkt door stage te lopen en praktijkvaardigheden op te doen.

Je verlengt je masteropleiding met 6 maanden en bereid je extra voor op de arbeidsmarkt onder begeleiding van Tilburg Law School.

De Extended Master Programma Praktijk houdt het volgende in:

Naast de reguliere Master Rechtsgeleerdheid met keuze uit 1 van de 6 afstudeerprofielen (in semester 1 en 2) ga je je richten op de praktijk door:

 •  Trainingstraject gericht op sociale en persoonlijke vaardigheden en arbeidsmarktvaardigheden (semester 2);
 • 4 maanden begeleide (meeloop-, of meewerk) stage waarin je kennismaakt met de praktijk, belangrijke beroepsvaardigheden opdoet en aandacht besteedt aan je persoonlijke ontwikkeling (semester 3).

Voor de inschrijving in het najaar 2022 is plaats voor 12 studenten. 

Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Rechtsgeleerdheid in het kort

Leer uitdagende juridische vraagstukken in een maatschappelijke context te plaatsen, te analyseren en verbanden te leggen met aanpalende rechtsgebieden. 

 • Combineer fundamentele vakkennis met een juridisch profiel om in te specialiseren.
 • Zes profielen mogelijk; Strafrecht, Publiekrecht: Rechtstaat en Bestuur, Arbeidsrecht, Commerciële Rechtspraktijk: Contracten- & Aansprakelijkheidsrecht, Commerciële Rechtspraktijk: Goederen- & Insolventierecht, of Familie- & Jeugdrecht. 
 • Binnen elk profiel ligt ook de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden passend bij het betreffende profiel. Denk hierbij aan; ethische vaardigheden, digitale vaardigheden, mondelinge vaardigheden etc.
 • Breid je master uit met 6 maanden door deel te nemen aan een Extended Programma:
  • Extended Master Onderwijs: kies niet één maar twee profielen. 
  • Extended Master Onderzoek: volg een trainingsprogramma en lever met een Onderzoek Assistentschap een bijdrage aan een wetenschappelijk onderzoek.
  • Extended Master Praktijkverbinding: volg een trainingsprogramma en loop stage.
 • De master levert civiel effect, het formele toegangsvereiste voor de advocatuur, rechterlijke macht en het openbaar ministerie.

Geïnteresseerd in de LLM Rechtsgeleerdheid?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden