Predictive HR Analytics

Professional Learning

Post-Master Accountancy

Kwaliteitscontrole

Het ambitieniveau van de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University is met haar onderwijs en onderzoek tot de wereldtop te behoren. Dit betekent dat we ons niet eenzijdig op onderzoek richten maar ook niet eenzijdig op onderwijs. We hebben een ideaalbeeld voor ogen waarbij onderwijs en onderzoek op natuurlijke wijze samensmelten.

Dit manifesteert zich onder andere in de bemensing van de hoofdvakken in de accountantsopleiding waar steeds een mix van docenten uit de praktijk en de theorie het onderwijs ontwikkelt en verzorgt. Concreet betekent dit dat de docenten in de PMA veelal hun hoofdfunctie in de dagelijkse accountantspraktijk hebben en daardoor in het onderwijs actuele en praktische probleemsituaties kunnen inbrengen. De theoretische inbedding is daarnaast gewaarborgd door de stevige verankering van de opleiding in de vakgroep Accountancy van de Tilburg School of Economics and Management. 

Het onderzoek van de vakgroep behoort tot de wereldtop volgens onder andere de gerenommeerde University of Texas at Dallas ranking. Een andere kwaliteitsbepalende factor is de organisatie die de opleiding ondersteunt. We zorgen te allen tijde voor een uitstekende bereikbaarheid en snelle respons van ons secretariaat, docenten en opleidingsmanagement.

De kwaliteit van de opleiding wordt overigens periodiek tegen het licht gehouden door de landelijke Commissie Eindtermen Accountantsopleiding.

De PMA kent een Opleidingscommissie, een Curatorium en een Examencommissie.

Opleidingscommissie
Curatorium
Examencommissie