Predictive HR Analytics

Professional Learning

Post-Master Accountancy

Referaat

Onderdeel van het tweede semester van het derde jaar van de Praktijkopleiding Assurance is een referaat. Voor de inkadering van het referaat in het programma van de Praktijkopleiding Assurance wordt verwezen naar de “Informatiegids Praktijkopleiding Assurance” op de website van de NBA. Voor de inhoud van het referaat wordt verwezen naar de “Handreiking referaat ten behoeve van de praktijkopleidingen” op dezelfde website.

De Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University is één van de door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding aangewezen accountantsopleidingen, die referaatbegeleiding aanbiedt. Begeleiding wordt aangeboden aan referaatgroepen van 4 tot 6 trainees, in perioden van drie maanden, in respectievelijk het voorjaar  en het najaar. Een referaatgroep komt in die periode in totaal 6 keer bijeen, waarbij tijdens de laatste 2 bijeenkomsten de presentaties worden gegeven door de deelnemende trainees.

Bijeenkomsten van referaatgroepen worden in principe geprogrammeerd in een avondgroep (in principe op woensdag- of donderdagavond) en/of een middaggroep (op vrijdagmiddag).

Aanwezigheid en participatie

Aanwezigheid en participatie tijdens alle bijeenkomsten van een referaatgroep is verplicht en wordt geregistreerd.

Om deel te kunnen nemen aan een referaatgroep moet de trainee bij aanmelding aantonen te zijn gevorderd tot in de tweede helft van het derde jaar (zesde semester) van de Praktijkopleiding Assurance.

Geheimhouding

Geheimhouding is vereist in het kader van een referaatgroep. In verband daarmee wordt gewezen op het “Protocol geheimhouding praktijkopleidingen” op de website van de NBA. Deelnemers aan een referaatgroep dienen een “Verklaring geheimhouding referaat” in te vullen, te ondertekenen en bij aanmelding en in te leveren via pma@tilburguniversity.edu.

Kosten

De kosten voor deelname aan een referaatgroep bedragen €2.100,- op basis van contractonderwijs met een looptijd van maximaal 4 maanden vanaf de eerste bijeenkomst van een referaatgroep.

Aanmelding

Aanmelden kan heel eenvoudig door een e-mail te sturen aan pma@tilburguniversity.edu met de volgende bijlagen:

  • Aantonen te zijn gevorderd tot in het 6e semester van de praktijkopleiding ten tijde van de referaatbegeleiding.
  • Een ingevulde en ondertekende “Verklaring geheimhouding referaat” Referaataanbieder is Tilburg University; namen Referaatbegeleiders 1 en 2 mag blanco blijven).
  • Een scan van een geldig identiteitsbewijs (niet zijnde rijbewijs)
  • Een beschrijving (maximaal 1 a 2 A4) van het dilemma, waarvan uitwerking in het referaat wordt beoogd.