PMA Banner | 4-11-2022

Toelating en aanmelden

Wanneer je een universitaire master in Accountancy 'Auditing track' hebt afgerond, ben je toelaatbaar tot de Post-Master Accountancy. Wél is het mogelijk dat je nog bepaalde bachelor- of mastervakken moet volgen om te voldoen aan de specifieke vakinhoudelijke eisen die aan afgestudeerden van accountancy-opleidingen worden gesteld.

Heb je een bachelor en master op een andere universiteit dan Tilburg University gevolgd? Bekijk het overzicht van vakken om een indruk te krijgen van eventuele deficiënties. Dit zijn vakken die je nog moet volgen om in aanmerking te komen voor deze opleiding. Het team van de Post-Master Accountancy kijkt graag met je naar je studieachtergrond.

Tijdens je opleiding werk je bij een accountantsorganisatie waarvoor je financial audits en andere assurance-opdrachten uitvoert. Dit hoeft niet per se een functie in een openbare accountantspraktijk te zijn, maar kan ook – onder voorwaarden – een functie bij een interne accountantsdienst of overheidsaccountantsdienst zijn.

Routes naar de Post-Master Accountancy

Om toegang tot de Post-Master Accountancy te krijgen, is een relevante, universitaire master in Accountancy vereist.

Idealiter volg je eerst de bachelor Bedrijfseconomie en kies je vervolgens voor de master Accountancy Auditing track.

Heb je een andere achtergrond, dan kan het zijn dat je deficiënties hebt, ontbrekende vakken die wel verplicht zijn voor de Post-Master Accountancy. Wanneer het gaat om vakken die voorbereidend zijn op de kernvakken van de opleiding, Externe Verslaggeving & Jaarrekeningrecht, Auditing & Assurance, en Internal Control & Accounting Information Systems, dan dien je die als extra vak of via contractonderwijs in een premaster te volgen. Andere deficiënties kun je ook naast je postmaster doen. Bekijk welke bachelor- en mastervakken nodig zijn voor deze opleiding.

Volg je een bachelor aan Tilburg University? Welke vakken kies je om goed voorbereid te zijn?

Bachelor Bedrijfseconomie

Bachelor Economie en Bedrijfseconomie

Bachelor International Business Administration

Je route naar registeraccountant:

Na een hbo-opleiding

Heb je een hbo-diploma en wil je registeraccountant worden? Dan volg je eerst een premaster en daarna een master in Accountancy Auditing track om toegang te krijgen tot de Post-Master Accountancy.

Tilburg University biedt premasters aan voor hbo-studenten met een voldoende aansluitende vooropleiding. Bekijk de toelatingseisen van de master Accountancy om te zien of je hiervoor in aanmerking komt. Het kan zijn dat bepaalde vakken missen in je vooropleiding. De programma-adviseur kijkt graag samen met je wat er nodig is om te kunnen starten met de Post-Master Accountancy. 

Na een universitaire bachelor (BSc)

Tilburg University biedt diverse bachelorprogramma’s die directe toegang tot de master Accountancy bieden. Bekijk hiervoor de toelatingseisen voor de master Accountancy.

Heb je een universitaire bachelor afgerond die niet voldoende aansluit, dan is het mogelijk om specifieke vakken uit de premaster te volgen. Bekijk voor meer informatie de toelatingseisen van de master Accountancy.

Na een universitaire master (MSc) in Accountancy

Nadat je een universitaire master in Accountancy Auditing track hebt afgerond, ben je toelaatbaar tot de Post-Master Accountancy. Wél is het mogelijk dat je nog bepaalde bachelor- of mastervakken moet volgen om te voldoen aan de specifieke vakinhoudelijke eisen. De programma-adviseur kijkt graag met je naar je persoonlijke studieachtergrond.

Aanmeldprocedure

Een gesprek met Rob Eken, onze programma-adviseur, kan deel uitmaken van de aanmeldingsprocedure.
Aanmelden gaat middels een formulier dat kan worden ingevuld en opgestuurd naar pma@tilburguniversity.edu.

Aanmeldformulier