Students participating in a lecture

Programma en vakken Research Master in Linguistics and Communication Sciences

Word onderzoeksexpert op het gebied van cognitie, taal en communicatie binnen domeinen als cognition and communication, linguistic anthropology, business communication and persuasion, digital media and communication, en online culture. Maak gebruik van de kennis en faciliteiten van zowel Tilburg University als de Radboud Universiteit Nijmegen, die deze research master gezamenlijk aanbieden.

Programmastructuur

De  Research Master in Linguistics and Communication is een tweejarige opleiding met een omvang van 120 ECTS.

 • Het eerste jaar is opgebouwd uit:
  - 6 kernvakken (27 ECTS)
  - 4 inhoudelijke keuzevakken (24 ECTS)
  - 3 Research Skills keuzevakken (9 ECTS)
 • Het tweede jaar is opgebouwd uit:
  - 3 kernvakken (21 ECTS)
  - 1 inhoudelijk keuzevak (6 ECTS)
  - 1 Research Skills keuzevak (3 ECTS)
  - Research Master’s thesis (30 ECTS)

De opleiding heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari

Inhoud van het programma

Kernvakken

In het eerste jaar volg je 6 kernvakken (27 ECTS):

 • Foundations of Language & Communication (6 ECTS)
 • Statistics and Experimental Methods 1  (3 ECTS)
 • Statistics and Experimental Methods 2 (3 ECTS)
 • Research Orientation (3 ECTS)
 • Lab Rotation 1 (6 ECTS) or Lab Rotation 1 (@LOT) (5 ECTS)
 • Term Paper ReMa (6 ECTS)

In het tweede jaar volg je 3 kernvakken (21 ECTS):

 • Lab Rotation 2 (6 ECTS) or Lab Rotation 2 (@LOT) (10 ECTS)
 • Grant Proposal Writing (6 ECTS)
 • Societal Impact (6 ECTS)

Lab Rotation

Lab Rotation (1 en 2) biedt je de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om onderzoeker te zijn door je als onderzoeksstagiair onder te dompelen in een onderzoeksgroep of onderzoeksproject binnen Tilburg University of Radboud Universiteit Nijmegen. Je voert een individueel onderzoeksproject uit binnen de context van een groter project, of binnen de context van een onderzoeksprogramma. Daarbij word je begeleid door een of meer ervaren onderzoekers.

Je moet in totaal 15 ECTS behalen voor deze vakken. Als je ervoor kiest om Lab Rotation 1 (@LOT) te volgen voor 5 ECTS, dan kies je daarna ofwel Lab Rotation 2 (@LOT) voor 10 ECTS, of Lab Rotation 2 met een extra investering van 1 ECTS.

Masterthesis

De Research Master thesis (30 ECTS) is een onderzoeksproject waarin jij als student aantoont dat je beschikt over 1) disciplinaire kennis, 2) methodologische expertise en 3) onderzoeksvaardigheden.

 • Bij je thesis word je begeleid door twee senior onderzoekers.
 • In de beoordeling van je thesis wordt gekeken naar de kwaliteit van je literatuuronderzoek, originaliteit, helderheid en haalbaarheid van je onderzoeksvragen, geschiktheid en kwaliteit van de toegepaste methodologie, kwaliteit van de analyse en de discussie, en de helderheid waarmee je het onderzoek en de resultaten presenteert.
 • In veel gevallen resulteert de thesis in een conference paper, een paper voor een wetenschappelijk tijdschrift, of een voorstel voor een PhD onderzoek.

Voorbeelden van eerdere thesisonderwerpen zijn:

 • I post therefore I am alive: Mutual aid and social media activism during the war in Ukraine
 • Say mama: Evaluating the relationship between parental input frequency and age of acquisition
 • Watching Others Gamble: The effects of watching influencers gamble on gambling urge
 • Mind the map! The interaction of language and graphics in communicating route information
 • Emerging knowledge of word order and the acquisition of word meanings: An artificial language learning study
 • Children’s interpretation of overspecified information in a persuasive context: An experimental study into the effects of overspecified modifiers in referring expressions on purchase intention
 • The impact of communicative behavior on doctors’ and patients’ satisfaction: A comparison between computer-mediated and face-to-face consultations
 • Modeling child-adult interaction: a computational study of word learning in context

Keuzevakken 

 • In je eerste jaar kies je vier inhoudelijke vakken (6 ECTS per vak) en drie Research Skills vakken (3 ECTS per vak).
 • In het tweede jaar kies je één inhoudelijk vak (6 ECTS) en één Research Skills vak (3 ECTS per vak).

Je kunt daarbij kiezen uit een ruim aanbod aan vakken aan Tilburg University en Radboud Universiteit Nijmegen.  Het is ook mogelijk om vakken uit verschillende disciplines te combineren. 

De volgende domeinen dienen als leidraad binnen Tilburg University:

Cognition and Communication

Mensen gebruiken communicatie op allerlei manieren en voor diverse doeleinden: we voeren sociale interactie met elkaar, vergaren en verspreiden informatie, proberen anderen te overtuigen, gebruiken communicatie om anderen te vermaken, en we geven uitdrukking aan onze emoties door bijvoorbeeld te lachen of te huilen. 

Binnen dit domein bestudeer je een breed palet van communicatieve processen vanuit een cognitieve benadering. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld het linguiïstisch framen van informatie, computationele modellen voor taalverwerving, non-verbale communicatie en visuele communicatie

Kies 5 inhoudelijke keuzevakken uit (bijvoorbeeld):

 • Cognition and Process
 • Non-verbal Communication
 • Cognition of Visual Narratives
 • Negotiation Strategies
 • Multimodal Communication
 • Virtual, Augmented, and Mixed Reality
 • Language Technology & Cognition
 • Interactive Storytelling
 • Intercultural Communication Online and Offline
 • Taalkennis
 • Persuasion and (Dis)agreement
 • Creativity and Innovation
 • Risk Communication
 • Emerging Technologies for Learning

Kies 4 Research Skills keuzevakken uit (bijvoorbeeld):

 • Research Skills: Programming
 • Research Skills: Annotation
 • Research Skills: Analysis of Variance
 • Research Skills: Eye Tracking
 • Research Skills: Rapid Prototyping
 • Research Skills: Survey Design
Linguistic Anthropology

Binnen dit domein bestudeer je op welke manieren globalisering de manier waarop we onze communicatieve repertoires opbouwen, beïnvloedt.

Kies 5 inhoudelijke keuzevakken uit (bijvoorbeeld):

 • Usage Based Approaches to Knowledge
 • Non-verbal Communication
 • Intercultural Communication Online and Offline
 • Digital Health Communication
 • The Normal and the Abnormal
 • Discourse Analysis and Digital Media
   

Kies 4 Research Skills keuzevakken uit (bijvoorbeeld):

 • Research Skills: Research Interview 
 • Research Skills: Anthropology and fieldwork
 • Research Skills: Online Data Collection
 • Research Skills: Ethnography and Interview
 • Research Skills: Survey Design
 • Research Skills: Narratology and Discursive Analytical Strategies
Business Communication and Persuasion

Binnen dit domein bestudeer je de factoren die bepalen of communicatie van bedrijven en organisaties met hun klanten en andere belanghebbenden succesvol of onsuccesvol verloopt. Daarbij kijk je onder andere naar processen als onderhandelen, conflictmanagement, public relations en marketingcommunicatie.

Kies 5 inhoudelijke keuzevakken uit (bijvoorbeeld):

 • Multimodal Communication
 • Negotiation Strategies
 • Social Media Marketing
 • Online Public Relations
 • Roles in Networked Organizations
 • Psychology of Business Communication
 • Digital Food Marketing
 • Social Media: Risks and Opportunities
 • Resistance and Persuasion
 • Social Media at Work
 • Webcare

Kies 4 Research Skills keuzevakken uit (bijvoorbeeld):

 • Research Skills: Programming
 • Research Skills: Online Data Collection
 • Research Skills: Analysis of Variance
 • Research Skills: Eye Tracking
 • Research Skills: Survey Design
Digital Media and Communication

Binnen dit domein bestudeer je de implicaties van het gebruik van digitale media voor zowel interpersoonlijke communicatie als communicatie binnen de context van bedrijven.

 • Hoe verschilt de manier waarop we online met elkaar communiceren van de manier waarop we offline met elkaar communiceren?
 • Hoe beïnvloedt het gebruik van digitale media sociale en communicatieve processen, zoals zelf-representatie, samenwerking en het vormen, onderhouden en beëindigen van relaties?
 • Welke uitdagingen en kansen brengen digitale media met zich mee, zowel in sociale context als in de context van het bedrijfsleven?
   

Kies 5 inhoudelijke keuzevakken uit (bijvoorbeeld):

 • The Human Mind in the Digital World
 • Digital industries and infrastructures
 • Social Media Marketing
 • Roles in Networked Organizations
 • Digital Health Communication
 • Language Technology & Cognition
 • Interactive Storytelling
 • Responsible UX Design
 • Discourse Analysis and Digital Media
 • Design Research
 • Social Media at Work

Kies 4 Research Skills keuzevakken uit (bijvoorbeeld):

 • Research Skills: Annotation
 • Research Skills: Analysis of Variance
 • Research Skills: Online Data Collection
 • Research Skills: Rapid Prototyping
 • Research Skills: Survey Design
Online Culture

Binnen dit domein bestudeer je de implicaties van digitalisering voor de manier waarop we als mensen (samen)leven. Hierbij combineer je verschillende invalshoeken: cognitief, sociaal en antropologisch.

Kies 5 inhoudelijke keuzevakken uit (bijvoorbeeld):

 • Digital Media and Everyday Life
 • Discourse Analysis and Digital Media
 • The Normal and the Abnormal
 • Social Media: Risks and Opportunities
 • Intercultural Communication Online and Offline
 • Online Public Relations
 • Social Media at Work
 • Intimacy, Privacy and Authenticity
 • Sublime: Art and Ecology
 • Attention Economies 

Kies 4 Research Skills keuzevakken uit (bijvoorbeeld):

 • Research Skills: Annotation
 • Research Skills: Online Data Collection
 • Research Skills: Research Interview 
 • Research Skills: Anthropology and fieldwork
 • Research Skills: Ethnomining
 • Research Skills: Using digital literacies
 • Research Skills: Ethnography and Interview
 • Research Skills: Survey Design

Bekijk een proefcollege


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen

 Research Master in Linguistics and Communication in het kort

 • Bouw onder individuele begeleiding aan een eigen, uniek onderzoeksprofiel:
  Geef zelf invulling aan dat profiel door te kiezen uit het ruime aanbod aan keuzevakken. Vijf verschillende profielen bieden je een leidraad om je te specialiseren binnen een bepaald domein.
  Vanaf de start van het programma helpt een wetenschappelijke tutor je om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de carrière die je ambieert, bijvoorbeeld door te helpen bij het samenstellen van het juiste programma en het vinden van een onderzoeksstage.
 • Omdat de opleiding in samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen wordt verzorgd, volg je zowel onderwijs in Tilburg als in Nijmegen.
 • Als student ontvang je een persoonlijk faciliteitenbudget dat onder andere kan worden ingezet voor (internationaal) congresbezoek en vergoeding van extra reiskosten.

Geïnteresseerd in de MA Research Master in Linguistics and Communication?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden

Gerelateerde masteropleidingen