Maaike van Dijk, geestelijk verzorger Zorgpartners Midden-Holland en Antes

Programma en vakken Theologie

Combineer theologische verdieping op hoog wetenschappelijk niveau met praktijkervaring tijdens je stage. Kies voor het uitstroomprofiel Geestelijke verzorging voor een functie en stage in onder meer een zorginstelling, de gevangenis of het leger of voor het uitstroomprofiel Parochiepastoraat voor een functie en stage binnen een parochie. Het uitstroomprofiel en je stage vormen samen een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Programmastructuur

Het programma duurt drie jaar en bestaat uit 180 ECTS, waarvan:

 • 10 theoretische basiscursussen (60 ECTS)
 • 6 keuzecursussen Theologische verdieping (6 ECTS per vak)
 • Een uitstroomprofiel bestaande uit 5 cursussen (totaal 24 ECTS) en een stage (24 ECTS)
 • Masterthesis en Masterthesis seminar (30 ECTS)

De master start eind augustus. Volg de opleiding in voltijd of in deeltijd. Onder bepaalde voorwaarden is er eind januari een tweede instroommoment.

Inhoud van het programma

Kernvakken

Je volgt 10 theoretische basiscursussen van 6 ECTS (60 ECTS in totaal)

Deze vakken hebben een theologisch karakter en zijn multidisciplinair opgezet:

 • Religie in laatmoderne context
 • Katholiek sociaal denken
 • Spiritualiteit en ritueel
 • Ambten en charismata in de kerk
 • Ethische vraagstukken
 • Theologie van de liturgie en sacramenten
 • Identiteit en diversiteit in dialoog
 • Godsdienstpedagogiek en -didactiek
 • Onderzoeksmethoden in de theologie (12 EC)
Keuzevakken

In totaal volg je 6 cursussen van 6 ECTS (36 ECTS in totaal)

Tijdens de Theologische verdieping doe je diepgaande kennis op van de theoretische disciplines die jij interessant vindt.

De zes cursussen kies je uit een roulerend aanbod van theologische disciplines. Je kunt ook cursussen kiezen buiten dit aanbod, bijvoorbeeld aan andere faculteiten van TiU. Hiervoor moet je wel toestemming vragen aan de examencommissie.

Uitstroomprofiel en stage

Voor je uitstroomprofiel kies je uit de volgende twee richtingen:

Geestelijke verzorging

In dit uitstroomprofiel word je opgeleid voor een functie als geestelijk verzorger in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, bij justitie (gevangenispastor) of defensie (aalmoezenier). Je wordt toegerust met kennis en vaardigheden om mensen begeleiding te bieden bij vragen rond levensbeschouwelijke en zingevingsvraagstukken, soms bij indringende gebeurtenissen. Je gaat in gesprek en helpt bij het zoeken van antwoorden op levens- of geloofsvragen.

Parochiepastoraat

In dit uitstroomprofiel word je opgeleid voor een functie binnen de parochie (bijvoorbeeld pastoraal werker, priester of diaken). Je wordt toegerust met kennis en vaardigheden om verantwoordelijkheid te dragen in het parochiepastoraat en dit in de 21ste eeuw mee vorm te geven.

 • Pastorale begeleiding: praktijk en reflectie (6 EC)
 • Liturgiek en homiletiek (6 EC)
 • Geestelijke verzorging en psychopathologie (6 EC)
 • Gedragscode geestelijke verzorging (3 EC)
 • Interlevensbeschouwelijke dialoog (3 EC)

Je loopt in beide velden stage; de grote stage in het ene veld en de kleine stage in het andere veld, afhankelijk van het uitstroomprofiel dat je gekozen hebt.

 • Bij Geestelijke verzorging loop je stage in een zorginstelling, een gevangenis of het leger of elders.
 • Bij Parochiepastoraat  loop je stage in een parochie of een daaraan gelieerde werkomgeving zoals een dekenaat of parochieel samenwerkingsverband.

Ook bestaat de mogelijkheid om je stage te vervangen voor 60 ECTS aan verdieping in één bepaalde theologische discipline.

Masterthesis

In het derde jaar van je opleiding schrijf je een masterthesis.

 • De master thesis (27 ECTS) is het resultaat van je eigen onderzoek op het gebied van de academische theologie.
 • Het onderwerp van je thesis heeft betrekking op een thema uit het uitstroomprofiel of op een thema dat voortkomt uit de theologische disciplines in de Theologische verdieping.
 • Voordat je aan het schrijven van je thesis begint, volg je het Thesisseminar (3 ECTS). Tijdens dit seminar schrijf je onder begeleiding een onderzoeksplan voor je masterthesis.

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Theologie in het kort

 • Kleine klassen - gemiddeld 5 tot 10 studenten - met veel ruimte voor individuele aandacht en persoonlijk contact met medestudenten en docenten. Ook tijdens je stage krijg je vanuit de opleiding intensieve begeleiding om een expert op je vakgebied te worden.
 • Keuze voor een voltijd- (3 jaar) of deeltijdprogramma (5 jaar). Je colleges volg je in een prachtig historisch pand in de binnenstad van Utrecht. De stage gerelateerde cursussen vinden plaats op de campus in Tilburg.
 • Lage collegegeldtarieven gelijk aan het wettelijk tarief, óók als je al een master op zak hebt.

Wil je meer weten over deze opleiding?

Katrien

Stel je eigen e-brochure samen of neem contact op met Katrien, onze voorlichtingscoördinator. Zij kan je vragen beantwoorden en je met huidige studenten, adviseurs en docenten in contact brengen.

Stel je eigen e-brochure samen

Stel Katrien een vraag

Geïnteresseerd in de MA Theologie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden