Students on campus enjoying the good weather

BaMatrix Tilburg Law School

In het onderstaande overzicht kun je kijken welke masteropleidingen van Tilburg Law School (TLS) je met jouw bacheloropleiding kunt gaan volgen, en welke eventuele extra vakken je moet volgen om tot een bepaalde master te kunnen worden toegelaten. Ook kun je per masteropleiding kijken met welke bacheloropleidingen je kunt instromen.

Bekijk tot welke masters je met jouw bacheloropleiding kunt worden toegelaten

Bachelor Bestuurskunde | Public Governance

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Bachelor Fiscaal Recht

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Biedt toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

 • 650262-B-6 Aansprakelijkheidsrecht
 • 650226-B-6 Burg.procesrecht & geschiloplossing
 • 610064-B-6 EU Recht
 • 620223-B-6 Rechtsbescherming tegen de overheid
 • 670083-B-6 Strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • 670084-B-6 Strafprocesrecht
Bachelor Global law

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Biedt toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, mits voldaan is aan onderstaand schakelprogramma:

 • 650262-B-6 Aansprakelijkheidsrecht
 • 650226-B-6 Burg.procesrecht & geschiloplossing
 • 650263-B-6 Contractenrecht
 • 650247-B-6 Goederenrecht
 • 620225-B-6 Grondrechten
 • 620223-B-6 Rechtsbescherming tegen de overheid
 • 670083-B-6 Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ECTS)
 • 670084-B-6 Strafprocesrecht

Studenten die de bacheloropleiding Global Law hebben afgerond en die minimaal 5 (totaal 30 ECTS) van de bovenstaande vakken hebben behaald, zullen op hun verzoek door de Examencommissie worden toegelaten tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid.

Het masterexamen Rechtsgeleerdheid zal in dat geval pas kunnen worden afgelegd wanneer het volledige schakelprogramma is afgerond.

Biedt toegang tot de masteropleiding Ondernemingsrecht, mits voldaan is aan het onderstaande schakelprogramma:

 • 650262-B-6 Aansprakelijkheidsrecht
 • 610066-B-6 Business Law
 • 650226-B-6 Burg.procesrecht & geschiloplossing
 • 650263-B-6 Contractenrecht
 • 650247-B-6 Goederenrecht
 • 620225-B-6 Grondrechten
 • 620223-B-6 Rechtsbescherming tegen de overheid
 • 670083-B-6 Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6ECTS)
 • 670084-B-6 Strafprocesrecht

Studenten die de de bacheloropleiding Global Law hebben afgerond en daarnaast minimaal 5 vakken (30 ECTS), waaronder Business Law, van het bovengenoemde schakelprogramma hebben gehaald, zullen op hun verzoek door de Examencommissie worden toegelaten tot de masteropleiding Ondernemingsrecht.

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Biedt toegang tot de masteropleiding Ondernemingsrecht, mits voldaan is aan het onderstaande schakelprogramma:

 • 610066-B-6 Business Law
 • N.B. voordat het masterexamen Ondernemingsrecht kan worden afgelegd moeten de volgende bachelorvakken zijn behaald:
  • 610324-B-6 Rechtseconomie in het Ondernemingsrecht
  • 600299-B-6 Organisatieleer en -strategie voor Ondernemingsrecht
Bachelor Rechtsgeleerdheid - specialisatie Ondernemingsrecht

Toelaatbare bachelors per masteropleiding

Master Public Governance

Meer informatie over de master Public Governance.

Direct toegang met een bachelor (ook vanuit andere Nederlandse universiteiten):

 • Bestuurskunde
 • Global Management of Social Issues
 • Organization Studies
 • Public Administration
 • Political Sciences
 • Policy Sciences
 • Public Economics
 • Liberal Arts and Sciences
 • Sociology
 • Global Law

Toelaatbaar onder voorbehoud zijn onder andere opleidingen zoals algemene bachelors (algemene sociale wetenschap, Amsterdam University College, etc.). Het voorbehoud is voornamelijk afhankelijk van of er qua specialisaties/tracks/keuzevakken governance-gerelateerde vakken gevolgd zijn.

Master Fiscaal Recht

Meer informatie over de master Fiscaal Recht.

Direct toegang met een bachelor:

 • Fiscaal Recht

Studenten met een andere juridische bacheloropleiding kunnen worden toegelaten tot de masteropleiding Fiscaal Recht wanneer zij de onderstaande vakken hebben behaald:

 • 324620-B-6 Boekhouden 1
 • 690620-B-6 Boekhouden 2
 • 695232-B-6 Grondslagen inkomstenbelasting
 • 380028-B-6 Grondslagen Belastingheffing Ondernemingen
 • 380029-B-6 Formeel belastingrecht
 • 390952-B-6 Introduction Tax Technology
 • 695221-B-6 Omzetbelasting
 • 695233-B-6 Grondslagen Europees en Internationaal Belastingrecht
 • 690227-B-6 Leer openbare financiën
 • 695231-B-6 Grondslagen Vennootschapsbelasting
Master International Business Law

Meer informatie over de master International Business Law.

Direct toegang met een bachelor:

 • Fiscaal Recht
 • Global law
 • Ondernemingsrecht
 • Rechtsgeleerdheid (inclusief specialisatie Ondernemingsrecht)
International Business Taxation

Meer informatie over de International Business Taxation

Direct toegang met een juridische bachelor.

International and European Law, track European Law and Global Risk

Meer informatie over de mastertrack European Law and Global Risk.

Direct toegang met een bachelor:

 • Global Law
 • Liberal Arts and Sciences met een major in Law
 • Rechtsgeleerdheid (inclusief de specialisatie ondernemingsrecht)
 • Europese studies
  Met dien verstande dat de student in ieder geval een vak moeten hebben behaald op het gebied van het Europese recht van minimaal 6 ECTS.
 • Politicologie
  Met dien verstande dat de student in ieder geval een vak moeten hebben behaald op het gebied van het Europese recht van minimaal 6 ECTS.
 • Internationale betrekkingen
  Met dien verstande dat de student in ieder geval een vak moeten hebben behaald op het gebied van het Europese recht van minimaal 6 ECTS.
International and European Law, track International Law and Global Governance

Meer informatie over de mastertrack International Law and Global Governance.

Direct toegang met een bachelor:

 • Global Law
 • Liberal Arts and Sciences met een major in Law
 • Rechtsgeleerdheid (inclusief de specialisatie ondernemingsrecht)
 • Europese studies
  Met dien verstande dat de student in ieder geval een vak moeten hebben behaald op het gebied van het Internationaal recht van minimaal 6 ECTS.
 • Politicologie
  Met dien verstande dat de student in ieder geval een vak moeten hebben behaald op het gebied van het Internationaal recht van minimaal 6 ECTS.
 • Internationale betrekkingen
  Met dien verstande dat de student in ieder geval een vak moeten hebben behaald op het gebied van het Internationaal recht van minimaal 6 ECTS.
Master Labour Law and Employment Relations

Meer informatie over de master Labour Law and Employment Relations.

Direct toegang met een bachelor:

 • Bestuurskunde
 • Rechtsgeleerdheid (inclusief specialisatie ondernemingsrecht)
 • Global Law
 • Fiscaal Recht
 • Liberal Arts and Sciences met een major in Law
 • Global Management of Societal Issues
 • Social Sciences (zoals Psychology, Sociology, Organization studies, Personeelswetenschappen) (met tijdens opleiding Introduction to International Law of een vergelijkbare cursus)
 • Economics (410125-B-5 Introduction to International Law of een vergelijkbare cursus dient te zijn behaald.
Master Law and Technology

Meer informatie over de master Law and Technology.

Direct toegang met een bachelor:

 • Fiscaal Recht
 • Global Law
 • Rechtsgeleerdheid (inclusief de specialisatie ondernemingsrecht)
 • Liberal Arts and Sciences met een major in Law
Master Rechtsgeleerdheid

Meer informatie over de master Rechtsgeleerdheid.

Direct toegang met een bachelor:

 • Rechtsgeleerdheid (inclusief de specialisatie Ondernemingsrecht)
Master Ondernemingsrecht

Meer informatie over de master Ondernemingsrecht.

Direct toegang met een bachelor:

 • Rechtsgeleerdheid specialisatie ondernemingsrecht
 • Fiscaal Recht
  N.B. voordat het masterexamen ondernemingsrecht kan worden afgelegd moeten de onderstaande vakken zijn behaald:
  • 610324-B-6 Rechtseconomie in het Ondernemingsrecht
  • 600299-B-6 Organisatieleer en -strategie voor Ondernemingsrecht.

Na een schakelprogramma geven de onderstaande bacheloropleidingen toegang tot de masteropleiding Ondernemingsrecht:

 • Rechtsgeleerdheid
  • Het schakelprogramma bestaat uit 610066-B-6 Business Law.
  • N.B. voor het afleggen van het masterexamen ondernemingsrecht moeten de onderstaande vakken zijn behaald:
   - 610324-B-6 Rechtseconomie in het Ondernemingsrecht
   - 600299-B-6 Organisatieleer en -strategie voor Ondernemingsrecht
 • Global Law
  N.B. voor toelating tot de master Ondernemingsrecht moet minimaal 30 ECTS van het onderstaande schakelprogramma zijn behaald, waaronder in ieder geval Business Law:
  • 650262-B-6 Aansprakelijkheidsrecht
  • 610066-B-6 Business Law
  • 650226-B-6 Burg.procesrecht & geschiloplossing
  • 650263-B-6 Contractenrecht
  • 650247-B-6 Goederenrecht
  • 620225-B-6 Grondrechten
  • 620223-B-6 Rechtsbescherming tegen de overheid
  • 670083-B-6 Strafrechtelijke aansprakelijkheid
  • 670084-B-6 Strafprocesrecht
Research in Public Administration and Organizational Science

Meer informatie over de master Research in Public Administration and Organizational Science

In beginsel direct toegankelijk met de bacheloropleiding Bestuurskunde. Wél is er een sollicitatieprocedure.

Wil je Tilburg University beter leren kennen?

Onze voorlichtingsactiviteiten kunnen je helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. Het hele jaar door kun je kennis komen maken met onze opleidingen en de Tilburgse campus.