professional learning - bedrijfsopvolging bij familiebedrijven

Professional Learning

Bedrijfsopvolging bij Familiebedrijven

Bedrijfsopvolging bij Familiebedrijven

Datum: Locatie: Tilburg

Bedrijfsopvolging is een complex traject vol valkuilen. In het geval van bedrijfsopvolging bij familiebedrijven komen hier nog extra uitdagingen bij vanwege de overlap tussen de familie, het bedrijf en de eigendom. Naast juridische en financiële aspecten speelt ook de emotie en de familieverhoudingen een belangrijke rol. De tevredenheid van de betrokken stakeholders is cruciaal voor de continuïteit van het familiebedrijf op de lange termijn.

Met ons postmaster programma Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven geven wij alle betrokken partijen - adviseurs, overdragers en opvolgers en klantcoördinatoren - alle benodigde handvatten voor een succesvolle bedrijfsopvolging.

Verbind theorie met praktijk voor succesvolle bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf

Naast de theorie zal er aandacht zijn voor de praktijk en wat wij noemen de zachte kant van een bedrijfsopvolging binnen de familie. Na het volgen van ons programma Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven beschik je over de benodigde technische kennis en praktische handvatten, zodat je het proces van de bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf succesvol kunt vormgeven en begeleiden.

Aan het einde van het programma ben je in staat om:

 • de bedrijfseconomische, fiscale en juridische aspecten in kaart te brengen en integraal toe te passen;
 • de psychologische aspecten van een bedrijfsopvolging te onderkennen en de opgedane kennis via praktische handvatten toe te passen;
 • de verschillende relevante aspecten te identificeren, analyseren en te integreren om zo oplossingsscenario’s voor de bedrijfsopvolging neer te zetten;
 • de laatste wetenschappelijke inzichten toe te passen in de praktijk.

Bedrijfsopvolging bij Familiebedrijven in het kort

Bedrijfsopvolging bij Familiebedrijven in het kort

De laatste inzichten van het Tilburg Instituut voor Familiebedrijven

TiFB is een multidisciplinair instituut dat zich richt op de dynamiek van familiebedrijven. Het instituut verricht onderzoek en verzorgt onderwijs binnen de brede thema’s van familiebedrijven.

Familiebedrijven lenen zich bij uitstek voor multidisciplinair onderwijs en onderzoek. Het besef dat familiebedrijven van belang zijn voor de economie en dat zij verschillen van niet-familiebedrijven groeit. Het doel van TiFB is dan ook om onderzoek en onderwijs vanuit verschillende disciplines te verzorgen, waarbij theorie en praktijk elkaar versterken.

Door middel van onderzoek draagt TiFB bij aan de kennisontwikkeling over familiebedrijven. Ook verzorgt TiFB onderwijs in verschillende bachelor- en master-programma’s van Tilburg University om zo de kennis over familiebedrijven te vergroten.

TiFB is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen TiU en PwC. Deze samenwerking leidt onmiskenbaar tot meerwaarde vanwege de combinatie van theorie en praktijk: Tilburg University staat garant voor multidisciplinair onderzoek en PwC opent de poort naar de praktijk van het familiebedrijf.

Programma van dag tot dag

Het familiebedrijf, familiedynamiek en bedrijfsopvolging - 5 februari 2020

Docenten: Niels Govers, Mascha Hoogeveen en Dorine Huijbregts

Programma dag 1

Dag 2

Governance en Financiering - 11 maart 2020 

Docenten: Mascha Hoogeveen en Casper de Nooijer

Programma dag 2

Dag 3 

Privaatrechtelijke aspecten, fiscale aspecten en het adviesgesprek - 8 april 2020

Docenten: Mascha Hoogeveen, Jan Nieuwenhuizen, Casper de Nooijer en Tea Mellema

Programma dag 3

Dag 4

Bespreking bedrijfsopvolgingsadvies met de familie - 13 mei 2020

Docenten: Mascha Hoogeveen en Casper de Nooijer

Programma dag 4

Toonaangevende docenten

Tijdens het postmaster programma Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven krijg je te maken met toonaangevende docenten die jou tijdens deze opleiding gaan uitdagen.

Wie zijn de docenten?
Lifelong learning korting voor Tilburg University alumni
Praktische informatie Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven

Contact

Wil je meer weten over het programma 'Bedrijfsopvolging voor familiebedrijven'? Aarzel niet en neem contact met ons op.

 • Miriam Crousen

  Miriam Crousen

  Programma manager

  Heb je praktische vragen? Neem dan contact op met de programma manager.

  Telefoon: +31 13 466 3898

  E-mail: m.w.c.e.crousen@tilburguniversity.edu

 • Mascha Hoogeveen

  mr.dr.M.J. Hoogeveen

  Academic director

  Heb je vragen over de inhoud van het programma? Neem dan contact op met de academic director:

  Telefoon: +31 13 466 4545

  E-mail: m.j.hoogeveen@tilburguniversity.edu

Bedrijfsopvolging bij Familiebedrijven

Interesse om deel te nemen?