professional learning - bedrijfsopvolging bij familiebedrijven

Professional Learning

Bedrijfsopvolging bij Familiebedrijven

Bedrijfsopvolging bij Familiebedrijven

Datum: Locatie: Tilburg

Bedrijfsopvolging is een complex traject vol emoties en valkuilen. Dit speelt zeker bij familiebedrijven. Het stokje overdragen aan de nieuwe generatie gaat zelden zonder slag of stoot. Naast de juridische en financiële aspecten spelen immers de familieverhoudingen een belangrijke rol. Voor een (externe) adviseur en andere betrokkenen is het van belang aandacht te hebben voor de ‘zachte kant’ van een bedrijfsopvolging binnen de familie.

Schrijf je in voor dit programma

Wil jij meer inzicht in het omgaan met een ondernemende familie? In het postmasterprogramma Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven van TiFB doe je ervaring op via een serious game. Met praktische handvatten vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten doorgrond je de dynamiek van familierelaties en zorg je voor een succesvolle opvolging. Ook ontdek je hoe je zorgt voor continuïteit van het familiebedrijf op de lange termijn. 
Cursisten waarderen deze postmaster met een 8,5.

Wat biedt dit programma jou?


 • Wetenschappelijke inzichten vanuit  het TiFB (Tilburg Institute for Family Business)  die worden gecombineerd met praktijkvoorbeelden.
 • De docenten hebben zowel theoretische kennis over als praktische ervaring met de begeleiding van familiebedrijven. Zij bespreken de vraagstukken vanuit beide invalshoeken.
 • Je leert samen met andere professionals over ondernemende families en wisselt met elkaar (praktijk)ervaringen en uitdagingen uit.
 • Je krijgt inzichten in onderzoek naar en ontwikkelingen binnen familiedynamiek, governance, financiering, fiscale en privaatrechtelijke aspecten en doet praktische kennis op voor adviesgesprekken met families tijdens het bedrijfsopvolgingsproces.
 • Naast theoretische en praktische kennis is er aandacht voor persoonlijke reflectie.

Doel van het programma

Na het volgen van dit programma:

 • Kun jij de ondernemingsrechtelijke en fiscale aspecten van een bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf in kaart brengen en integraal toepassen.
 • Kun jij de invloed van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht op de bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf herkennen en daarop acteren.
 • Herken je de psychologische aspecten van een bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf en weet je de opgedane kennis via praktische handvatten toe te passen.
 • Ben je in staat om de verschillende relevante aspecten te identificeren, analyseren en te integreren om zo oplossingsscenario’s voor een bedrijfsopvolging te bedenken.
 • Ben je op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten over de bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf en kun je deze toepassen in de praktijk.
 • Ben je in staat om met de familie te communiceren over de bedrijfsopvolging, te achterhalen wat hun wensen zijn en kun je een bedrijfsopvolgingsadvies aan de klant presenteren.

Bedrijfsopvolging bij Familiebedrijven in het kort

Bedrijfsopvolging bij Familiebedrijven in het kort
 • Data cursussen: 6 september, 27 september, 1 november en 6 december
 • Prijs: € 3.995
 • Duur: 4 bijeenkomsten, exclusief 30 uur thuisstudie
 • Locatie: Tilburg
 • Taal: Nederlands

De volgende onderwerpen komen aan bod 

  • Family governance en Familiestatuut
  • Familiedynamiek
  • Governance
  • Financiering
  • Fiscale aspecten
  • Privaatrechtelijke aspecten
  • Adviesgesprek

  Is dit programma interessant voor jou?

  Het programma is bedoeld voor betrokken partijen bij bedrijfsopvolging. Van overdragers en opvolgers tot adviseurs en klantcoördinatoren.

  Programmaoverzicht en leermethode

  Het programma omvat alle belangrijke aspecten van het bedrijfsopvolgingsproces die bij een familiebedrijf kunnen spelen. In het programma staat een realistische casus centraal (serious game). Er vinden simulatieoefeningen plaats met acteurs. Zo maak je bij de theoretische behandeling direct de koppeling met de praktijk. Je duikt in de materie en leert welke vragen voor een dossieropbouw van belang zijn, om aan het einde van het programma jouw bedrijfsopvolgingsadvies aan de 'familie' uit de serious game te presenteren.

  Aan de hand van de serious game krijg je inzicht in de factoren die bij een bedrijfsopvolging een rol kunnen spelen en hoe die op elkaar kunnen ingrijpen. Gedurende het hele programma bepaal je welke gegevens en informatie je nodig hebt om de bedrijfsopvolging succesvol te laten verlopen en de familie van een goed bedrijfsopvolgingsadvies te voorzien.

  Dag 1 - Het familiebedrijf, familiedynamiek en bedrijfsopvolging

  Docenten: Niels Govers, Mascha Hoogeveen, Dorine Huijbregts en Mitra Tydeman

  Na een kennismaking met de andere deelnemers, bespreken we het voorbereidende theoretische werk over het driecirkelmodel en de familiedynamiek. Je leert het familiebedrijf (driecirkelmodel) te doorgronden en krijgt oog voor de familiedynamiek en de psychologische aspecten van een bedrijfsopvolging. Ratio en emotie worden zo beter met elkaar in verband gebracht. Wat betekenen de opgedane inzichten voor de familie uit de serious game?

  Dag 2 - Privaatrechtelijke en fiscale aspecten

  Docenten: Mascha Hoogeveen, Tea Mellema, Jan Nieuwenhuizen , Ger van der Sangen en Mitra Tydeman

  We bediscussiëren het voorbereide werk over de privaatrechtelijke en fiscale kant van de bedrijfsopvolging. Je wordt meegenomen in de ondernemingsrechtelijke aspecten van het familiebedrijf. Hoe past een familiestatuut daarin? Daarna wordt ingegaan op de gevolgen van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht op de bedrijfsopvolging en het vermogen van de familie. Vervolgens is er aandacht voor de fiscale gevolgen, de fiscale faciliteiten en de knelpunten die daarbij in de praktijk kunnen spelen. Wat betekenen deze inzichten voor de familie uit de serious game?

  Dag 3  - Governance en Financiering

  Docenten: Mascha Hoogeveen, Casper de Nooijer en Mitra Tydeman

  We bediscussiëren het voorbereide theoretische werk over governance en financiering. Vervolgens gaan we aan de hand van de theorie dieper in op deze onderwerpen en via praktische oefeningen vindt de vertaling naar de familie uit de serious game plaats. Zo ga je verder met het bepalen van de gegevens en informatie die je nodig hebt voor het geven van het bedrijfsopvolgingsadvies. We bespreken de manier van benaderen van de familie uit de serious game: op welke wijze kun je efficiënt handelen? Welke vragen stel je en hoe stel je goede vragen? Hoe vertaal je de wensen van de familie naar jouw advies?

  Dag 4 - Adviesgesprek en bespreking bedrijfsopvolgingsadvies met de familie

  Docenten: Niels Govers, Mascha Hoogeveen en Mitra Tydeman

  We bediscussiëren het voorbereide werk ten aanzien van het adviesgesprek. Vervolgens ga je in gesprek met de familie uit de serious game. Je leert de juiste vragen stellen aan de familie uit de serious game om de noodzakelijke inhoud te achterhalen, waarmee je de gevolgen voor de familie, de governance, de financiering en de privaatrechtelijke en fiscale aspecten in kaart kunt brengen. Aan het einde van de ochtend heb je een compleet dossier opgebouwd. De verkregen gegevens en informatie verwerk je tot een bedrijfsopvolgingsadvies dat aansluit bij de wensen van de familie. In de middag bespreek je jouw advies met de familie uit de serious game. Zij zullen jou aan de tand voelen over jouw advies: een mooie oefening om het geleerde in praktijk te brengen.

  Online leeromgeving

  Bij dit programma hoort een ondersteunende online leeromgeving. Deze bevat veel achtergrondinformatie en verdiepende materialen die jou een nog stevigere basis geven. Ook blijf je hierdoor makkelijk in contact met de andere deelnemers en de docenten. Gebruik deze online leeromgeving en behaal maximaal resultaat en blijvende impact.

  Toonaangevende docenten

  Tijdens het postmaster programma Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven krijg je te maken met toonaangevende docenten die jou tijdens deze opleiding gaan uitdagen.

  Wie zijn de docenten?

  Drs. Niels Govers

  Niels Govers is partner bij PwC en voormalig partner bij family office Clavis. Hij coördineert onder andere bedrijfsopvolgingsprocessen binnen familiebedrijven. Zijn drive en passie haalt Niels uit het begeleiden van deze families in relatie tot hun bedrijf en hun onderlinge familierelaties.

  Mr. dr. Mascha Hoogeveen

  Mascha Hoogeveen is verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg en werkzaam bij de Belastingdienst. Sinds de oprichting is Mascha verbonden aan het Tilburg Instituut voor Familiebedrijven (TiFB). Ze is coördinator van de mastervakken Bedrijfsopvolging van familiebedrijven en Capita Selecta Belastingheffing van Particulieren (aanmerkelijkbelanghouder). In 2011 promoveerde Mascha op de fiscale wetgeving rondom bedrijfsopvolging. Met regelmaat publiceert ze over dit onderwerp en houdt ze er lezingen over. Mascha is tevens de academic director van dit programma.

  Dorine Huijbregts MBA 

  Dorine Huijbregts MBA is businesscoach en opleider van familiebedrijven in het MKB. Ze is gespecialiseerd in begeleiding van het opvolgingsproces van de oude naar de nieuwe generatie. Haar expertise ligt op het snijvlak van familiedynamiek en bedrijfsleiding. Dorine komt uit een familiebedrijf en deelt haar 25 jaar ervaring vanuit haar praktijk met diverse familiebedrijven en gaat in op de dynamiek en emoties binnen het familiebedrijf.

  Mr. dr. Jan Nieuwenhuizen

  Jan Nieuwenhuizen is een ervaren belastingadviseur bij PwC, gespecialiseerd in familiebedrijven. Hij begeleidt in de praktijk veel families bij de bedrijfsopvolging en is binnen PwC hiervoor vaktechnisch verantwoordelijk. Volgens Jan is het boeiende aan familiebedrijven dat het om mensen en relaties tussen mensen gaat, waarbij het familiebedrijf een bijzondere dimensie is.

  Mr. drs. Casper de Nooijer

  Casper de Nooijer geldt als expert op het gebied van familiebedrijven en governance. Hij was CEO (en daarvoor COO) van de Audax Groep. In zijn rol was hij verantwoordelijk voor een grootscheepse transformatie. Daarvoor was hij onder andere werkzaam bij Heineken en als director familiebedrijven bij PwC. Casper heeft ook ervaring als commissaris en toezichthouder. Daarnaast is hij gastdocent aan Nyenrode Business University en Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University.

  Prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg

  Tea Mellema-Kranenburg is hoogleraar Familievermogensrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft zij jarenlange ervaring als notaris met voornamelijk vermogende particulieren en directeur-grootaandeelhouders als cliënten. Ook is zij raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Tea houdt zich bezig met erfrecht en huwelijksvermogensrecht, waarbij bedrijfsopvolging ook regelmatig aan de orde komt. Haar cliënten zijn voornamelijk vermogende particulieren en directeur-grootaandeelhouders. Ze is gepromoveerd op 'de legitieme portie' en heeft boeken en artikelen gepubliceerd op alle genoemde gebieden.

  Mr. dr. Ger van der Sangen

  Ger van der Sangen is universitair hoofddocent Ondernemingsrecht bij de Vakgroep Private & Business Law van Tilburg Law School en senior onderzoeker bij het Tilburgse Center for Company Law waarin samengewerkt wordt met het Fiscaal Instituut Tilburg. Ook is hij betrokken bij TiFB. Hij is opleidingscoördinator van de master Ondernemingsrecht. In het kader van onderzoek en onderwijs is corporate governance een terugkerend thema. Bij het mastervak Bedrijfsopvolging van familiebedrijven is hij betrokken als docent op het thema Governance van Familiebedrijven.

  Mr. dr. Mitra Tydeman

  Mitra Tydeman is senior manager bij PwC. Zij is werkzaam bij het PwC Knowledge Centre met een focus op Family Business & Private Wealth. Binnen PwC is zij verantwoordelijk voor vaktechnische overleggen over family business. Daarnaast is zij verbonden aan het Fiscaal instituut Tilburg en het Tilburg Instituut voor Familiebedrijven (TiFB). Zij is een van de docenten van het mastervak Bedrijfsopvolging van familiebedrijven. Als fiscalist en notarieel jurist publiceert zij regelmatig over family business gerelateerde onderwerpen. In 2022 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een van de goeddoelcategorieën. Mitra is samen met Mascha Hoogeveen de academic director van dit programma.

  Lifelong learning korting voor Tilburg University alumni

  Lifelong learning is vanzelfsprekend in een wereld die steeds sneller verandert. Tilburg University stimuleert alumni om voorop te blijven lopen in kennis en kunde. Dat maken we graag aantrekkelijker! Daarom krijgen alumni 10% korting op dit postmasterprogramma.

  Wil je voor deze korting in aanmerking komen? Geef dan op het inschrijfformulier aan dat je een Tilburg University alumnus/alumna bent.

  Praktische informatie Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven

  Locatie

  Tilburg University campus

  Data

  6 september, 27 september, 1 november en 6 december 2023

  Tijdschema

  Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten:

   • Dag 1 van 09.00 tot 17.00 uur
   • Dag 2 van 09.00 tot 17.00 uur 
   • Dag 3 van 09.00 tot 17.00 uur
   • Dag 4 van 09.00 tot 17.00 uur

   Kosten

   € 3.995

   Om lifelong learning te stimuleren, krijgen alumni van Tilburg University 10% korting op onze Professional Learning programma’s. Geef op het inschrijfformulier aan dat je een Tilburg University alumnus bent.

   Aanmelding

   Aanmelden graag via het aanmeldformulier.

   Betaling

   Betalen is alleen mogelijk op factuurbasis. Het cursusgeld moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald. De kosten zijn vrijgesteld van btw.

   Jouw profiel

   Dit programma is geschikt voor adviseurs van familiebedrijven, inspecteurs van de Belastingdienst (klantcoördinatoren), bankiers, bedrijfsoverdragers en opvolgers zelf. Er zijn geen specifieke minimale vereisten voor deelname.

   Contact

   Wil je meer weten over het programma 'Bedrijfsopvolging voor familiebedrijven'? Aarzel niet en neem contact met ons op.