bachelorkiezers

Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven


Bedrijfsopvolging is een complex traject vol valkuilen. In het geval van bedrijfsopvolging bij familiebedrijven komen hier nog extra uitdagingen bij vanwege de overlap tussen de familie, het bedrijf en de eigendom. Naast juridische en financiële aspecten speelt ook de emotie en de familieverhoudingen een belangrijke rol. De tevredenheid van de betrokken stakeholders is cruciaal voor de continuïteit van het familiebedrijf op de lange termijn.

Met ons postmaster programma Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven geven wij alle betrokken partijen - adviseurs, overdragers en opvolgers en klantcoördinatoren - alle benodigde handvatten voor een succesvolle bedrijfsopvolging.

image bedrijfsopvolging van familiebedrijven

Verbind theorie met praktijk voor succesvolle bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf


Naast de theorie zal er aandacht zijn voor de praktijk en wat wij noemen de zachte kant van een bedrijfsopvolging binnen de familie. Na het volgen van ons programma Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven beschik je over de benodigde technische kennis en praktische handvatten, zodat je het proces van de bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf succesvol kunt vormgeven en begeleiden.

Aan het einde van het programma ben je in staat om:

 • de bedrijfseconomische, fiscale en juridische aspecten in kaart te brengen en integraal toe te passen;
 • de psychologische aspecten van een bedrijfsopvolging te onderkennen en de opgedane kennis via praktische handvatten toe te passen;
 • de verschillende relevante aspecten te identificeren, analyseren en te integreren om zo oplossingsscenario’s voor de bedrijfsopvolging neer te zetten;
 • de laatste wetenschappelijke inzichten toe te passen in de praktijk.

Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven in het kort

  • Start: 6 februari 2019
  • Prijs: € 3.450,-
  • Duur: 4 dagen
  • Thuisstudie: 30 uur
  • Locatie: Tilburg
  • Taal: Nederlands


  De volgende onderwerpen komen aan bod

   • Family governance en Familiestatuut
   • Familiedynamiek
   • Governance
   • Financiering
   • Fiscale aspecten
   • Privaatrechtelijke aspecten
   • Adviesgesprek

   Wat maakt dit programma uniek?

       • Er wordt gewerkt met een case die is gebaseerd op een familiebedrijf. Zo kun je bij het behandelen van alle onderdelen steeds direct de koppeling met de praktijk maken. Je duikt helemaal in de materie, leert welke vragen voor de dossieropbouw van belang zijn en aan het eind presenteer je het bedrijfsopvolgingsadvies aan de 'familie'.
       • Je krijgt inzicht en ervaring in het omgaan met de familie, doordat gebruik wordt gemaakt van een serious game als leermethode. Er vinden simulatieoefeningen plaats met de familie in de vorm van acteurs. Hierdoor zijn tijdens het programma praktijk en theorie steeds nauw met elkaar verbonden.
       • Naast theoretische en praktische kennis is er ook aandacht voor persoonlijke reflectie.
       • De theorie wordt verweven met de laatste wetenschappelijke inzichten vanuit Tilburg University en TiFB (Tilburg Institute for Family Business) en doorvertaald naar praktische handvatten.
       • De toonaangevende docenten hebben zowel theoretische kennis over als praktische ervaring met de begeleiding van familiebedrijven.

       De laatste inzichten van het Tilburg Instituut voor Familiebedrijven


       TiFB is een multidisciplinair instituut dat zich richt op de dynamiek van familiebedrijven. Het instituut verricht onderzoek en verzorgt onderwijs binnen de brede thema’s van familiebedrijven.

       Familiebedrijven lenen zich bij uitstek voor multidisciplinair onderwijs en onderzoek. Het besef dat familiebedrijven van belang zijn voor de economie en dat zij verschillen van niet-familiebedrijven groeit. Het doel van TiFB is dan ook om onderzoek en onderwijs vanuit verschillende disciplines te verzorgen, waarbij theorie en praktijk elkaar versterken.

       Door middel van onderzoek draagt TiFB bij aan de kennisontwikkeling over familiebedrijven. Ook verzorgt TiFB onderwijs in verschillende bachelor- en master-programma’s van Tilburg University om zo de kennis over familiebedrijven te vergroten.

       TiFB is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen TiU en PwC. Deze samenwerking leidt onmiskenbaar tot meerwaarde vanwege de combinatie van theorie en praktijk: Tilburg University staat garant voor multidisciplinair onderzoek en PwC opent de poort naar de praktijk van het familiebedrijf.


       Programma van dag tot dag


       Het familiebedrijf, familiedynamiek en bedrijfsopvolging - 6 februari

       Docenten: Niels Govers, Mascha Hoogeveen en Dorine Huijbregts

       Programma dag 1 - Woensdag 6 februari 2019

       Je maakt kennis met elkaar. We bediscussiëren het voorbereidende theoretische werk over het driecirkelmodel en de familiedynamiek. Waar loop je tegen aan? Welke theoretische inzichten en praktische handvatten geeft het?

       Tijdens deze dag staan de psychologische aspecten van een bedrijfsopvolging centraal. Je leert het familiebedrijf (driecirkelmodel) te doorgronden en krijgt oog voor de familiedynamiek. Ratio en emotie worden zo beter met elkaar in verband gebracht. Aan de hand van een serious game krijg je inzicht in de factoren die bij een bedrijfsopvolging een rol kunnen spelen en hoe die op elkaar kunnen ingrijpen.

       Je maakt kennis met de familie en het familiebedrijf en begint met het bepalen welke gegevens en informatie je nodig hebt voor het succesvol te laten verlopen van een bedrijfsopvolging en het bedrijfsopvolgingsadvies.


       Governance en Financiering - 19 maart

       Docenten: Mascha Hoogeveen en Casper de Nooijer

       Programma dag 2 - Dinsdag 19 maart 2019

       We bediscussiëren het theoretische voorbereidende werk over governance en financiering. Waar loop je tegen aan? Welke theoretische inzichten en praktische handvatten geeft het?

       Je gaat verder met het bepalen van de gegevens en informatie die je nodig hebt voor het geven van het bedrijfsopvolgingsadvies. We bediscussiëren de manier van benaderen van de familie: op welke wijze kun je efficiënt handelen? Hoe vertaal je de wensen van de familie naar je advies?


       Privaatrechtelijke aspecten, fiscale aspecten en het adviesgesprek - 9 april

       Docenten: Mascha Hoogeveen, Jan Nieuwenhuizen, Casper de Nooijer en Tea Mellema

       Programma dag 3 - Dinsdag 9 april 2019

       In de ochtend bediscussiëren we het voorbereidende werk over privaatrechtelijke en fiscale aspecten. Waar loop je tegen aan? Welke theoretische inzichten en praktische handvatten geeft het?

       In de middag ga je in gesprek met de familie. Je leert de juiste vragen te stellen om de juiste inhoud te achterhalen, waarmee je de gevolgen voor de familie, de governance, de financiering en de privaatrechtelijke en fiscale aspecten in kaart kunt brengen.

       Aan het einde van de dag heb je een compleet dossier opgebouwd. De verkregen gegevens en informatie ga je verwerken tot een bedrijfsopvolgingsadvies  dat aansluit bij de wensen van de familie. Dit advies bespreek je met de familie op dag 4.


       Bespreking bedrijfsopvolgingsadvies met de familie - 21 mei

       Docenten: Mascha Hoogeveen en Casper de Nooijer

       Programma dag 4 - Dinsdag 21 mei 2019

       We bediscussiëren het voorbereidende werk ten aanzien van het adviesgesprek. Waar loop je tegen aan? Welke theoretische inzichten en praktische handvatten geeft het?

       Vervolgens bespreek je het advies met de familie. Zij zullen jou aan de tand voelen over jouw advies: een mooie oefening om het geleerde in praktijk te brengen.       Toonaangevende docenten

       Tijdens het postmaster programma Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven krijg je te maken met toonaangevende docenten die jou tijdens deze opleiding gaan uitdagen.

       Wie zijn de docenten?

       drs. Niels Govers

       Niels Govers is partner bij PwC en voormalig partner bij family office Clavis. Hij is zeer breed actief op het gebied van familiebedrijven. In die hoedanigheid coördineert hij onder andere bedrijfsopvolgingsprocessen binnen familiebedrijven. Zijn drive en passie haalt hij uit het begeleiden van deze families in relatie tot hun bedrijf en hun onderlinge familierelaties.

       mr. dr. Mascha Hoogeveen

       Mascha Hoogeveen is verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg en vanaf de oprichting aan het TiFB. Zij en is coördinator van de mastervakken Bedrijfsopvolging van familiebedrijven en Capita Selecta Belastingheffing van Particulieren. In 2011 promoveerde zij op de fiscale wetgeving rondom bedrijfsopvolging. Zij publiceert regelmatig over dit onderwerp en geeft lezingen daarover. Daarnaast is zij werkzaam bij de Belastingdienst.

       Meer informatie is te vinden op haar Webwijs-profiel.

       Dorine Huijbregts MBA

       Dorine Huijbregts is business coach en opleider voor familiebedrijven in het mkb. Ze is gespecialiseerd in begeleiding van zakelijke en persoonlijke ingrijpende veranderingsprocessen, zoals opvolging. Kijk op http://dorine.nu voor meer informatie.

       Dorine zal haar ervaring met een diverse groep aan familiebedrijven met iedereen delen en zal diep ingaan op de familiedynamiek binnen een familiebedrijf.

       mr.dr. Jan Nieuwenhuizen

       Jan Nieuwenhuizen is ervaren belastingadviseur bij PwC met een specialisatie op familiebedrijven. Hij begeleidt in de praktijk veel families bij de bedrijfsopvolging en is binnen PwC vaktechnisch verantwoordelijk voor deze problematiek. Het boeiende aan familiebedrijven vindt hij dat het om mensen en relaties tussen mensen gaat, waarbij het familiebedrijf een bijzondere dimensie is. 

       mr. drs. Casper de Nooijer

       Casper de Nooijer is COO bij Audax en verbonden aan TiFB. Daarvoor was hij onder andere werkzaam bij Heineken en als director familiebedrijven bij PwC. Hij heeft tevens ervaring als toezichthouder. Daarnaast is hij gastdocent aan Nyenrode Business University, Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveert hij aan Tilburg University. Hij geldt als expert op het gebied van familiebedrijven en governance. Zie zijn LinkedIn profiel voor meer informatie.

       mr. Tea Mellema-Kranenburg

       Tea Mellema-Kranenburg is hoogleraar familievermogensrecht aan de Universiteit Leiden, daarnaast is ze notaris te Katwijk en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

       Zij houdt zich bezig met erfrecht en huwelijksvermogensmogensrecht, waarbij bedrijfsopvolging ook regelmatig aan de orde komt. Haar clienten zijn voornamelijk vermogende particulieren en DGA's. Ze is gepromoveerd op 'De legitieme portie' en heeft daarnaast nog vele boeken en artikelen gepubliceerd op bovengenoemde gebieden.

       Lifelong learning korting voor Tilburg University alumni

       Lifelong learning is vanzelfsprekend geworden in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. Tilburg University wil graag stimuleren dat haar alumni voorop blijven lopen in kennis en kunde. Om dat aantrekkelijker te maken krijgen Tilburg University alumni 10% korting op ieder Professional Learning programma. Voor de 1-daagse masterclasses geldt bovendien een korting van bijna 50%.

       Om voor deze korting in aanmerking te komen dien je op het inschrijfformulier aan te geven dat je een Tilburg University alumnus bent.

       Schrijf nu in voor 'Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven'

       Praktische informatie Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven

       Locatie

       Tilburg University campus

       Tijdschema

       De dagindeling van de vier dagen:

        • Dag 1 (6 februari 2019) van 09.00 tot 17.00 uur
        • Dag 2 (19 maart 2019) van 09.00 tot 17.00 uur
        • Dag 3 (9 april 2019) van 09.00 tot 17.00 uur
        • Dag 4 (21 mei 2019) van 09.00 tot 13.00 uur

        Kosten

        De kosten van dit 4-daagse programma zijn € 3.450. Hierin zijn alle cursusmaterialen, lunch en versnaperingen opgenomen.

        Betaling

        Betaling is alleen mogelijk op factuurbasis. Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald. De kosten zijn vrijgesteld van btw.

        Jouw profiel

        Dit programma is geschikt voor adviseurs van familiebedrijven, inspecteurs van de Belastingdienst (klantcoördinatoren), bankiers, bedrijfsoverdragers en opvolgers zelf. Er zijn verder geen specifieke minimale vereisten voor deelname.

        Algemene voorwaarden

        Inschrijving

        Inschrijving voor deze cursus kan alleen elektronisch geschieden. Gaarne aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u onmiddellijk een digitale bevestiging van uw aanmelding. Uw deelname is geldig na toelating en betaling van het cursusgeld.

        Cursusgeld

        Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De kosten zijn vrijgesteld van btw.

        Wijzigingen

        In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt de organisatie zich het recht voor cursusonderdelen te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

        Annulering

        Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij verhindering is restitutie van het cursusgeld mogelijk indien u uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag schriftelijk annuleert. Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor de cursus te annuleren.

        Evaluatie

        Na iedere cursusdag wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van het aanbod van postacademische opleidingen van groot belang via deze evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen informatie wordt zo veel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van toekomstige cursussen.

        Klachtenregeling

        De cursist kan eventuele klachten schriftelijk bij de organisatie melden. Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door de organisatie gegrond wordt verklaard, zal de cursist een prijsreductie ontvangen.


        Contact

        Wil je meer weten over het programma 'Bedrijfsopvolging voor familiebedrijven'? Aarzel niet en neem contact met ons op.


        Heb je praktische vragen? Neem dan contact op met de programma manager:

        Crousen, M.W.C.E.
        Name M.W.C.E. (Miriam) Crousen
        Division Academic Support
        projects
        Position Onderwijscoördinator
        Room T 624
        Phone +31 13 466 3898
        E-mail m.w.c.e.crousen@tilburguniversity.edu

        Heb je vragen over de inhoud van het programma? Neem dan contact op met de academic director:

        Hoogeveen, M.J.
        Name mr.dr. M.J. Hoogeveen
        Tilburg Law School
        Department of Tax Law
        Position Docent
        Room M 823
        Phone +31 13 466 4545
        E-mail m.j.hoogeveen@tilburguniversity.edu

        Alle masteropleidingen

        Meer weten?