bachelorkiezers

Digital Risk Management voor Financials


Dit programma wordt momenteel omgebouwd naar een 1-daagse variant voor voorjaar 2019.


Digital risk management is geen IT-probleem

Digitale aanvallen op organisaties zijn de norm geworden. Aanvallers richten hun pijlen op het verstoren van processen, het stelen of vernietigen van gegevens en het gijzelen van systemen. Als het mis gaat zijn de gevolgen van boetes, herstelkosten, juridische kosten, vertrouwensverlies en reputatieschade vaak niet te overzien; soms dreigt zelfs faillissement. Hoe (on)veilig is uw organisatie? Kent u de risico's die uw organisatie loopt op dit terrein? Dit programma is bedoeld voor financials die goed geïnformeerd willen zijn over cyberbedreigingen en hoe deze risico’s op een transparante en consistente wijze gemanaged kunnen worden. Door de fikse gevolgen is het delegeren van het anticiperen op externe bedreigingen geen optie meer. Financieel professionals dienen zelf geïnformeerd te zijn op dit terrein. Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat digitaal risicomanagement altijd gebruik maakt van beschikbare data en modellen om die data op effectieve wijze te ontsluiten.

image digital risk management dummy

Wat gaat het u brengen


Recent onderzoek wijst uit dat ondanks de veelvoud aan kennis beschikbaar vanuit (academisch) onderzoek en aanzienlijke investeringen in GRC software, risk-management-processen voornamelijk handmatig zijn en binnen hun eigen bedrijfssilo's blijven.

In deze context is er een duidelijke mogelijkheid voor financieel professionals om een bijdrage te leveren aan de wendbaarheid, kwaliteit van besluitvorming en het (publieke) vertrouwen in organisaties.

Het programma Digital Risk Management richt zich op de drie dimensies die van belang zijn bij digital risk management: processen, data en organisatie.

Het programma geeft u de theoretische en praktische kennis die direct kunnen leiden tot nieuwe ideeën ter verbetering van het securitybeleid van uw eigen organisatie. Na het programma:

 • kent u de actuele trends in organisaties die leiden tot een grotere blootstelling aan IT-risico’s;
 • hebt u een duidelijk beeld bij het zich snel ontwikkelende veld van digitale IT-bedreigingen;
 • weet u welke stappen er nodig zijn om de digitale risico’s voor uw eigen organisatie in kaart te brengen en te beheersen;
 • bent u een goed geïnformeerde gesprekspartner op het gebied van cyber security richting uw managementteam en richting uw IT- en security-organisatie.

Digital Risk Management in het kort

 • Start: 5 november 2018
 • Kosten: € 1.695
 • Duur: 2 dagen
 • Locatie: Utrecht
 • Studielast: 13 PE-punten (inclusief 1 uur voorbereiding)

Wat maakt dit programma uniek?

   • Het programma geeft u een brede blik op digital risk management, vanuit de menselijke, organisatorische, financiële en de technische kant.
   • U verkrijgt kennis uit de eerste hand van hoogleraren en praktijkexperts die zelf onderzoek doen op dit terrein.
   • Een mix van academische en praktische kennis garandeert directe toepasbaarheid in uw eigen praktijk.
   • KPMG speelt wereldwijd een leidende rol bij het geven van advies op het gebied van cyber risk management (nummer 1-positie in de Forrester Wave rapporten van 2016 en 2017).
   • TiSEM en KPMG doen gezamenlijk onderzoek op het gebied van digital risk management onder auditors en andere financieel professionals.

   -

   Programma


   Dag 1: Digital risks & techniek

   Wat zijn momenteel de grootste digitale risico's, waar beweegt digitalisering zich de komende periode naartoe en welke consequenties kan falend of ontbrekend beleid hebben? Dag 1 speelt hier op in en legt de fundamenten voor het programma.

   Programma 5 november 2018

   Module 1

   WAAROM & WAT: Managing digital risk

   • Trends in de digitalisering van bedrijfsprocessen
   • Trends in de dynamische wereld van digitale bedreigingen (intern en extern)
   • Overzicht van relevante nieuwe technologieën in organisaties, zoals cloud computing, internet of things, artificial intelligence, data analytics, robotics, en blockchain
   • Invloed van nieuwe technologieën op organisatierisico's

   De rol van privacywetgeving in nieuwe organisatiemodellen


   Module 2

   HOE: Vereiste middelen in het effectief managen van digital risks

   • Cyberrisico’s in de context van andere bedrijfsrisico’s
   • Juridische aansprakelijkheid en verdedigbaarheid bij de beheersing van cyberrisico’s
   • Onafhankelijkheid en expertise in het vaststellen van risico’s en beheersingsmaatregelen
   • Voorbeelden van significante incidenten en de consequenties daarvan

   Dag 2 - Digital risks & de factor mens

   Digital risk management is geen eenmalige aangelegenheid maar vergt constante aandacht en zorg. Hoe monitor en borg je beleid om niet alleen op papier voorbereid te zijn op digitale bedreigingen?

   Programma 6 november 2018

   Module 3

   HOE: Beheersen van digitale risico's: wat betekent dit voor de organisatie?

   • Inrichting van de organisatie: processen en governance
   • Integreren van ´cyber´ in enterprise risk management
   • Effectieve rapportage over cyberrisico’s
   • De rollen van Board, Audit en Risk Committee, CRO, CISO en CIO's
   • De rol van de externe accountant
   • Praktische invulling: aan de slag op basis van voorbeelden uit de deelnemersgroep

   Module 4

   BORGING: Automatisering van risicobeheersingsprocessen

   • Uitdagingen van handmatige risicobeheersingsprocessen
   • Mens versus algoritme
   • Het integreren van control frameworks voor verschillende compliance-gebieden
   • Het automatiseren van controls
   • Het effectief integreren van assurance over de ´lines of defense´
   • Het kwantificeren van cyberrisico’s


   Toonaangevende docenten

   Het team

   Het docententeam bestaat uit een mix van hoogleraren met zowel een wetenschappelijke achtergrond als ruime ervaring in de praktijk en thought leadership op het gebied van digital risk management.

   Lifelong learning korting voor Tilburg University alumni

   Lifelong learning is vanzelfsprekend geworden in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. Tilburg University wil graag stimuleren dat haar alumni voorop blijven lopen in kennis en kunde. Om dat aantrekkelijker te maken krijgen Tilburg University alumni 10% korting op ieder Professional Learning programma. Voor de 1-daagse masterclasses geldt bovendien een korting van bijna 50%.

   Om voor deze korting in aanmerking te komen dien je op het inschrijfformulier aan te geven dat je een Tilburg University alumnus bent.

   Schrijf u nu in voor Digital Risk Management

   Praktische informatie Digital Risk Management

   Locatie

   Utrecht

   Tijdschema

   De dagindeling van de twee dagen:

   • Dag 1: 09.30 - 17.00
   • Dag 2: 09.30 - 17.00

   Kosten

   De kosten van dit 2-daagse programma zijn € 1.695. Hierin zijn alle cursusmaterialen en versnaperingen opgenomen.

   Betaling

   Betaling is alleen mogelijk op factuurbasis. Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald. De kosten zijn vrijgesteld van btw.

   Doelgroep

   De doelgroep van het programma Digital Risk Management bestaat uit (financieel) risk managers, financieel managers, controllers, CFO's, intern accountants, openbaar accountants en andere financieel professionals. Professionals die zich realiseren dat de oorzaken en gevolgen van digitale risico’s veel verder reiken dan het IT-domein in organisaties, dat het managen van deze risico’s de verantwoordelijkheid is van alle medewerkers, en dat de financieel professional daarin een belangrijke initiërende en coördinerende rol vervult.

   Algemene voorwaarden

   Inschrijving

   Inschrijving voor deze cursus kan alleen elektronisch geschieden. Gaarne aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u onmiddellijk een digitale bevestiging van uw aanmelding. Uw deelname is geldig na toelating en betaling van het cursusgeld.

   Cursusgeld

   Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De kosten zijn vrijgesteld van btw.

   Wijzigingen

   In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt de organisatie zich het recht voor cursusonderdelen te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

   Annulering

   Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij verhindering is restitutie van het cursusgeld mogelijk indien u uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag schriftelijk annuleert. Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor de cursus te annuleren.

   Evaluatie

   Na iedere cursusdag wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van het aanbod van postacademische opleidingen van groot belang via deze evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen informatie wordt zo veel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van toekomstige cursussen.

   Klachtenregeling

   De cursist kan eventuele klachten schriftelijk bij de organisatie melden. Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door de organisatie gegrond wordt verklaard, zal de cursist een prijsreductie ontvangen.


   Contact

   Wilt u meer weten over het programma 'Digital Risk Management voor Financials'? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.


   Hebt u praktische vragen? Neem dan contact op met de programma-manager:

   Taminiau-Cook, J.
   Name J. (Joanne) Taminiau-Cook
   Division Academic Support
   projects
   Position Program Coordinator
   Room T 624
   Phone +31 13 466 4549
   E-mail j.taminiau@tilburguniversity.edu

   Hebt u vragen over de inhoud van het programma? Neem dan contact op met de academic director:

   Vaassen, E.H.J.
   Name prof. dr. E.H.J. Vaassen RA
   Tilburg School of Economics and Management
   Accountancy RA
   Position Full Professor
   Room P 1.160
   Phone +31 13 466 2489
   E-mail e.h.j.vaassen@tilburguniversity.edu

   Alle masteropleidingen

   Meer weten?