Education Fiscal Institute Tilburg (FIT)

Europees & Nationaal Energierecht

Datum: Locatie: Tilburg

Europese en nationale wet- en regelgeving spelen een cruciale rol in de totstandbrenging van de energietransitie. Het ministerie van Economische Zaken bereidt momenteel nieuwe wetsvoorstellen voor die een grote impact hebben op de energiesector. Deze voorstellen beogen de digitalisering en de verduurzaming van de sector te versnellen.

Deze cursus behandelt de meest relevante Europese en nationale wetten en wetsvoorstellen waarmee beleidsmakers, bestuurders, politici, bedrijven, toezichthouders, energiecoöperaties, NGOs en financiële en beleggingsinstellingen krijgen te maken indien zij actief zijn in de energiemarkt. Relevante wetten en regels worden uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden. Ook wordt geoefend met de analyse en oplossing van ‘real life’ cases.  

Het betreft een PAO cursus van 6 dagdelen waarbij de relevante Europese wetgeving en nationale wetgeving wordt besproken, zoals het Clean Energy Package, de gasrichtlijn, de Energiewet 1.0 en de concept Wet Collectieve Warmtevoorziening. De onderlinge samenhang tussen de verschillende wetten wordt in kaart gebracht.

Doelgroep zijn ambtenaren van gemeenten/provincies/ministeries/toezichthouders maar ook medewerkers van energiebedrijven, energiecoöperaties en netwerkbedrijven die werkzaam zijn op de juridische/regulering/strategische afdeling. 

Registreer nu voor Europees & Nationaal Energierecht

Leerdoelen cursus

 • De cursisten hebben inzicht in de doelstellingen, inhoud en de onderlinge samenhang tussen Europese en nationale wetten met betrekking tot de energiesector.
 •  De cursisten hebben inzicht in de doorwerking van het Europees recht in de energiesector.
 • De cursisten zijn op de hoogte van alle relevante actuele Europese en nationale ontwikkelingen met betrekking tot de regulering van de energiesector.
 • De cursisten worden gestimuleerd te reflecteren op de rol die het recht kan spelen in de versnelling van technologische innovaties en de energietransitie.
 • De cursisten zijn op de hoogte van alle relevante regels met betrekking tot de rol en verantwoordelijkheden van de systeembeheerder in de energiesector.
 • De cursisten zijn op de hoogte van alle relevante regels met betrekking tot nieuwe marktinitiatieven, zoals prosumers, aggregators en energiegemeenschappen.
 • De cursisten zijn op de hoogte van relevante Europese en nationale regels met betrekking tot databescherming en datadelen.
 • De cursisten hebben inzicht in de rol en verantwoordelijken van de toezichthouders in de energiesector.
 • De cursisten leren de opgedane kennis toe te passen op praktijkcases.

Europees & Nationaal Energierecht in het kort

Waarom cursus Energierecht aan Tilburg University?

 • Door deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van relevante juridische ontwikkelingen in het Europees en nationaal energierecht.
 • Door deze cursus bent u in staat te reflecteren op de invloed van het energierecht op de strategieën voor het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent en heeft u voldoende kennis om deze strategieën aan te passen op veranderende omstandigheden.
 • Door deze cursus bent u in staat uw opgedane kennis toe te passen op actuele cases en vraagstukken die spelen in de energiemarkt.

Programma Europees en nationaal Energierecht

Dag 1 – 20 Januari

Actuele ontwikkelingen; een helikopter view
Energiewet 1.0

Dag 2 – 27 Januari

Onafhankelijk systeembeheer
Nieuwe marktinitiatieven

Dag 3 – 10 Februari

Regels voor dataverzameling en datadeling in de energiesector
Toezicht en regulering

Een leven lang leren voor Tilburg University alumni

Een leven lang leren is nodig in onze steeds veranderende omgeving. Bij Tilburg University willen we een leven lang leren aanmoedigen en stimuleren. Om deelname aan Professional Learning programma's nog aantrekkelijker te maken geeft Tilburg University 10% korting op elk  Een leven lang leren | Tilburg University programma.

Om in aanmerking te komen voor de korting hoef je alleen maar in het inschrijfformulier van het programma waarin je geïnteresseerd bent aan te geven dat je alumnus van Tilburg University bent.

Praktische informatie Europees & Nationaal Energierecht programma

Locatie

De lessen zullen plaatsvinden bij The Faculty Club, Tilburg University Campus Routebeschrijving

Tijdschema

Elke les begint om 10.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. Het volledige programma Europees & Nationaal Energierecht staat gelijk aan 15 NovA-uren. Aan het einde van het programma ontvangt u op verzoek een certificaat met vermelding van de sessies/modules en bijbehorende uren.

Kosten

Het lesgeld voor Europees & Nationaal Energierecht bedraagt € 1.995 voor het 3-daagse programma. Het lesgeld is inclusief alle cursusmaterialen en catering, maar exclusief verblijfskosten. Tilburg University alumni ontvangen een korting van 10%.

Doelgroep

De doelgroepen van de PAO Europees en Nationaal Energierecht zijn:  ambtenaren van gemeenten/provincies/ministeries/toezichthouders maar ook medewerkers van energiebedrijven, energiecoöperaties en netwerkbedrijven die werkzaam zijn op de juridische/regulering/strategische afdeling. 

Leermethoden

De cursus Europees en nationaal energierecht bestaat uit interactieve colleges, waarin kennis wordt overgedragen en waarin voldoende ruimte is voor discussie en vragen.  De toepassing van het Europees en nationaal energierecht wordt geoefend aan de hand van de bespreking van praktijkvoorbeelden.

Het programma zal fysiek worden aangeboden. Indien overheidsmaatregelen omtrent COVID-19 het onverhoopt niet toelaten om fysiek deel te nemen, dan zal de cursus worden verplaatst naar een ander moment waar de maatregelen het wel weer toelaten fysiek deel te nemen.

COVID-19 

Het programma zal fysiek worden aangeboden. Indien overheidsmaatregelen omtrent COVID-19 het onverhoopt niet toelaten om fysiek deel te nemen, dan zal de cursus online gegeven worden op dezelfde data.

Algemene voorwaarden Professional Learning

Registratie

U kunt zich voor deze cursus alleen inschrijven door het online inschrijfformulier op de website in te vullen. U ontvangt direct een digitale bevestiging van uw toelating.

Cursusgeld

Het cursusgeld is betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Er wordt geen BTW aangerekend voor deze cursus.

Wijzigingen

Tilburg University behoudt zich het recht voor om onderdelen van de cursus te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden of recente ontwikkelingen. U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.

COVID-19 

Het programma zal fysiek worden aangeboden. Indien overheidsmaatregelen omtrent COVID-19 het onverhoopt niet toelaten om fysiek deel te nemen, dan zal de cursus online gegeven worden op dezelfde data.

Annulering

Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij schriftelijke annulering tot uiterlijk vier weken voor de eerste cursusdag wordt het cursusgeld gerestitueerd. Tilburg University behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren als zich onvoldoende deelnemers hebben aangemeld.

Evaluatie

Na de cursus krijgen de cursisten een evaluatieformulier. Het is voor de verdere ontwikkeling van de postacademische cursussen van groot belang om via deze evaluatieformulieren feedback van de cursisten te ontvangen. De verkregen informatie zal zoveel mogelijk worden gebruikt bij het organiseren en ontwerpen van toekomstige cursussen.

Klachten

De cursist kan eventuele klachten schriftelijk melden bij Tilburg University. De klacht dient gedetailleerd omschreven te worden. Klachten schorten de verplichting tot betaling van het cursusgeld niet op. Indien de klacht door Tilburg University wordt gehonoreerd, ontvangt de cursist een reductie op het cursusgeld.

Contact

Maartje van Genk

Program Coordinator
Prof. dr. Saskia Lavrijssen