bachelorkiezers

Frauderisicofactoren


PE uren Frauderisicofactoren


Tilburg University biedt de training Frauderisicofactoren aan. De training dekt het verplichte PE-onderwerp voor openbaar accountants die in 2017 controles uitvoeren volledig af. De training Frauderisicofactoren vindt meerdere keren per jaar plaats.

Postgraduate banner Frauderisicofactoren

Frauderisicofactoren in het kort

  • Datum: meerdere keren per jaar
  • Tijd: 9.00 - 19.00 uur
  • PE uren: 8
  • Kosten: € 450,-
  • Locatie: Tilburg University

  Doelstellingen van de training

    De training beoogt de volgende drie doelstellingen te realiseren:

    • Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie;
    • De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle;
    • De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RvC/RvT.

    Praktische informatie Frauderisicofactoren


    Data en locatie

    De volgende datum is momenteel vastgesteld voor de training:

    • Dinsdag 27 februari 2018 - van 9.00 tot 19.00 uur - Faculty Club, Tilburg University

    Bij voldoende belangstelling zijn andere data, tijdstippen of locaties mogelijk.

    Kosten

    De volledige training kost € 450,- per persoon (BTW vrijgesteld). Indien meerdere personen van één organisatie deelnemen behoort korting tot de mogelijkheden.

    Doelgroep

    Deze training is voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

    Opzet

    De training omvat één dag en bestaat uit een praktijkgerichte workshop. De workshop staat onder leiding van twee trainers (een inhoudsdeskundige docent en een gedragstrainer). De groepsgrootte is maximaal 20 deelnemers.

    De inhoudsdeskundige docent in de workshop is Leo Straathof RA en de gedragstrainer is Mr. Liesbeth van Laak. Zij hebben ruime ervaring in het geven van trainingen aan professionals.

    Meld je nu aan!


    Algemene voorwaarden

    Inschrijving

    Inschrijving voor deze cursus kan alleen elektronisch geschieden. Gaarne aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u onmiddellijk een digitale bevestiging van uw aanmelding. Uw deelname is geldig na toelating en betaling van het cursusgeld.

    Cursusgeld

    Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De kosten zijn vrijgesteld van btw.

    Wijzigingen

    In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt de organisatie zich het recht voor cursusonderdelen te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

    Annulering

    Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij verhindering is restitutie van het cursusgeld mogelijk indien u uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag schriftelijk annuleert. Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor de cursus te annuleren.

    Evaluatie

    Na iedere cursusdag wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van het aanbod van postacademische opleidingen van groot belang via deze evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen informatie wordt zoveel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van toekomstige cursussen.

    Klachtenregeling

    De cursist kan eventuele klachten schriftelijk bij de organisatie melden. Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door de organisatie gegrond wordt verklaard zal de cursist een prijsreductie ontvangen.


    Contact


    Voor meer informatie of kortingsafspraken kun je contact opnemen met:

    Taminiau-Cook, J.
    Name Taminiau-Cook, J.
    projects
    Position Onderwijscoordinator
    Room T 706
    Phone +31 13 466 4549
    E-mail j.taminiau@tilburguniversity.edu

    Voor meer informatie over de mogelijkheid van in-house trainingen kun je contact opnemen met:

    prof.dr. Eddy Vaassen RA (Academic Director)

    E-mail: e.h.j.vaassen@tilburguniversity.edu

    Alle masteropleidingen

    Meer weten?