-

Professional Learning

Strategisch HRM voor HR business partners in ziekenhuizen

Strategisch HRM voor HR Business partners in ziekenhuizen

Tilburg University en het STZ HRM netwerk bieden de leergang ‘Strategisch HRM voor HR business partners in ziekenhuizen’ aan. Het programma biedt deelnemers de meest recente kennis en inzichten op het gebied van strategisch HRM die gerelateerd zijn aan de bestuurlijke, organisatorische en maatschappelijke context van ziekenhuizen.

Praktische doelstellingen

De doelen van dit programma sluiten aan bij het streven naar versterking van P&O Professionals. Deze leergang richt zich op professionalisering op het gebied van strategisch HRM, en vormt een onderdeel van de professionaliseringsagenda van het STZ HRM netwerk.

Programma opzet

Het programma omvat 11 dagdelen, 3 modules met een doorlooptijd van +/- 5 maanden. De werkvormen in het programma zijn gericht op theoretische verdieping, actieve participatie, oefenen met toepassing, ruimte voor dialoog, leren van elkaar, inbreng van eigen vraagstukken en onderlinge inspiratie. De didactische aanpak voor deze leergang bestaat uit een combinatie van:

  • Deskundige en toonaangevende docenten uit de wetenschap en praktijk.
  • Enthousiasmerende en wisselende werkvormen; plenaire bespreking, individuele en teamopdrachten, eigen eindopdracht, intervisie en training.
  • Kennis nemen van recente management- en HR literatuur.
  • Kennis nemen van good principles door uitwisseling van ervaringen met aandacht voor de vraag welke principes in een bepaalde context relevant zijn en werken.

Programma modules

Module 1: Strategisch HRM en organisatieprestaties

Module 2: Talentmanagement en well-being en organisatieverandering

Module 3: Presentaties van de eindopdrachten

Brochure

Op een later moment nog even rustig deze informatie doornemen? Download dan de brochure met alle informatie over 'Strategisch HRM voor HR business partners in ziekenhuizen'.

Kosten

STZ deelnemer € 3.650,- *, niet STZ tarief: € 4.055,-

* Bij gelijktijdige aanmelding van meerdere deelnemers van hetzelfde
STZ ziekenhuis, is een kortingstarief van toepassing.

Inschrijven

Inschrijven voor de leergang van 2018 is reeds mogelijk. Inschrijven kan via het aanmeldformulier Strategisch HRM voor HR business partners in ziekenhuizen. Wanneer u gebruikt zou willen maken van de staffelkorting voor meerdere deelnemers van hetzelfde STZ ziekenhuis de aanmeldingen op dezelfde dag moeten worden gedaan.

Contact

Voor programma inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met de Academic Director:

Freese, C.
Name dr. C. Freese
TS Social and Behavioral Sciences
Department of Human Resource Studies
Position Senior Researcher
Room S 502
Phone +31 13 466 3543
E-mail c.freese@tilburguniversity.edu

Voor vragen van een praktische/organisatorische aard kan contact worden opgenomen met de Programmacoördinator:

Taminiau-Cook, J.
Name J. (Joanne) Taminiau-Cook
Division Academic Support
projects
Position Program Coordinator
Room T 624
Phone +31 13 466 4549
E-mail j.taminiau@tilburguniversity.edu