bachelorkiezers

Innovatiemanagement


Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

We leven in een snel veranderende wereld. Hierdoor moet je als organisatie jezelf continu opnieuw uitvinden. Niet voor niets is verandering een constante factor in succesvolle organisaties: een groot aanpassingsvermogen is noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven. Tijdens het Professional Learning programma Innovatiemanagement leer je daarom hoe toekomstbestendig jouw organisatie is en hoe je dit blijvend verbetert.

Maak jouw organisatie klaar voor de toekomst!

image the adaptive organization

Van disruptieve innovatie naar succesvolle bedrijfstransformatie


Tijdens het programma Innovatiemanagement leer je welke ontwikkelingen het relevantst voor jouw organisatie zijn en hoe ze jouw organisatie kunnen beïnvloeden. De noodzaak tot bedrijfsinnovatie ligt vooral in ontwikkelingen in de omgeving van organisaties die meestal te herleiden zijn tot macro-economische ontwikkelingen (sociale, technologische, economische en politieke factoren) en marktontwikkelingen (concurrenten, substituten, klanten en toeleveranciers). Omdat de relevante ontwikkelingen en achterliggende factoren zo divers kunnen zijn, helpen we je innovatiemanagement integraal te benaderen en een brede blik te hanteren.

Wie aan invloedrijke ontwikkelingen denkt, kan niet om de grote disruptieve technologieën van dit moment heen, zoals artificial intelligence en blockchain. Technologieën die een katalysator zijn voor een breed scala aan maatschappelijke ontwikkelingen. We nemen de belangrijkste technologische innovaties van dit moment onder de loep en laten zien hoe deze van invloed zijn op organisaties. Je leert bovendien wat deze innovaties specifiek voor jóuw organisatie betekenen.

We staan ook stil bij de eigenschappen van een future-proof organisatie. Welke capaciteiten heeft jouw organisatie nodig als het gaat om leiderschap, teamsamenstelling en medewerkers? Daarnaast gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn met betrekking tot samenwerking binnen en buiten de organisatie. Wat moet en kun je doen om in deze roerige tijden de organisatie verder te brengen?

Na het volgen van dit programma:

 • heb je een overzicht van de belangrijkste disruptieve technologieën van dit moment, zoals blockchain, artificial intelligence, robotics en big data;
 • heb je door middel van scenario-thinking de invloed van de nieuwe ontwikkelingen in kaart gebracht voor jouw organisatie;
 • weet je hoe platforms (API’s), strategic alliances, partnerships, en extended enterprise networks kunnen bijdragen aan de toekomstbestendigheid van jouw organisatie;
 • heb je een framework gemaakt met mogelijke acties om jouw organisatie te transformeren naar een organisatie die klaar is voor de toekomst;
 • weet je welke stappen je moet ondernemen om leiders, teams en medewerkers continu mee te laten veranderen;
 • ben je persoonlijk begeleid in hoe je jouw organisatie toekomstbestendig kunt maken door innovatie en transformatie in te zetten.


Innovatiemanagement in het kort

  • Start: 11 december 2018
  • Prijs: € 2.350,-
  • Duur: 3 dagen (2 lesdagen + 1 individuele coachingsessie)
  • Thuisstudie: 15 uur
  • Locatie: Tilburg
  • Taal: Nederlands


  Wat maakt dit programma uniek?

   • Tilburg University heeft een schat aan kennis op de diverse managementgebieden in huis. Deze multidisciplinaire kennis is een belangrijke factor voor succesvol innovatiemanagement. Door samen te werken met verschillende disciplines binnen Tilburg University ontstaat er een multidisciplinair programma met inzichten vanuit diverse invalshoeken.
   • Je profiteert van de laatste inzichten van experts die zelf onderzoek doen. Eersteklas first-hand knowledge dus!
   • We slaan de brug van theorie naar praktijk. We laten steeds zien wat de ontwikkelingen en inzichten voor jouw organisatie betekenen.
   • Samen met andere professionals ga je op zoek naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat jouw organisatie zich toekomstbestendig maakt.
   • Dit programma is een blended onderwijstraject. We gebruiken verschillende onderwijsvormen, zodat jij een optimaal resultaat bereikt.

   Programma


   Dag 1 - 11 december : Disruptieve innovaties

   Docenten: Geert Duijsters en Robert Bood

   Op de eerste dag gaan we in op de belangrijkste disruptieve innovaties. Er worden een aantal praktijkvoorbeelden gegeven over hoe bedrijven met innovatie zijn omgegaan zijn en welke kansen hierbij benut zijn. In de middag leer je hoe je binnen jouw organisatie relevante disruptieve innovaties al in een vroeg stadium kunt ontdekken en hoe je van deze disruptieve innovaties kunnen profiteren.

   Dag 2 - 15 januari : De future-proof organisatie

   Docenten: Freek Peters en Jeroen Kuilman

   Op de tweede dag gaan we ons meer richten op de consequenties van innovatie op de bedrijfsvoering. Welke leiderschap is noodzakelijk om innovatie mogelijk te maken en wat betekent dit voor medewerkers? We gaan dieper in op de punten waar een future-proof organisatie aan moet voldoen. We kijken dan naar andere vormen van samenwerking, zowel intern als extern, die kunnen bijdragen aan succesvol innovatiemanagement.

   Dag 3 - op afspraak: Individuele coaching

   Gedurende beide contactdagen ga je aan de slag met je eigen vraagstuk. Na de tweede dag heb je voldoende theoretische en praktische kennis opgebouwd om de visie en strategie van je organisatie te vertalen naar een concreet plan. Deze coachingsessie wordt ingezet als extra begeleiding naast de contactdagen. Je krijgt de mogelijkheid om je vraagstukken 1-op-1 te bespreken om zo innovatiemanagement binnen je eigen werkpraktijk toe te passen!


   Toonaangevende docenten

   Tijdens het programma Innovatiemanagement krijg je te maken met toonaangevende docenten die jou tijdens deze opleiding gaan uitdagen.

   Wie zijn de docenten?

   Jeroen Kuilman (Academic Director)

   Jeroen Kuilman is associate professor in management en gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte van 2006 tot 2010 aan de Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), waar hij les gaf in ondernemerschap. In Tilburg is hij Vice-Decaan Onderwijs van de Tilburg School of Economics and Management, en was eerder Academic Director van het master programma International Management. Hij heeft als gastdocent les gegeven op het gebied van ‘corporate entrepreneurship’ op de Universidad de los Andes (Colombia) en de Staatsuniversiteit van Moskou (Rusland).

   Geert Duijsters

   Geert Duijsters is gepromoveerd in Economie en Bedrijfskunde aan Maastricht University. Hij was eerder academisch directeur van ECIS Graduate School (Technische Universiteit Eindhoven), Brabant Center of Entrepreneurship, India Institute Maastricht, Tilburg Center of Entrepreneurship en CentER Graduate School. Als Vice-Decaan heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een sterk onderzoeksklimaat aan de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University.

   Zijn academische werk is zeer invloedrijk, zowel op academisch gebied als in de praktijk. Hij is een van de meest geciteerde onderzoekers aan Tilburg University en heeft, al dan niet samen met andere auteurs, 7 boeken geschreven en meer dan 100 artikelen die zijn verschenen in internationaal erkende wetenschappelijke tijdschriften. Als expert op het gebied van samenwerkingsverbanden (alliances) is hij betrokken geweest bij projecten voor een groot aantal multinationale ondernemingen, de Europese Commissie, de Verenigde Naties en de OECD.

   Robert Bood

   Na zijn studie Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen promoveerde Robert Bood aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar de leerprocessen die ondernemingen en managers doorlopen bij het opzetten van nieuwe activiteiten. Het karakter en de diepgang van deze leerprocessen hangen voornamelijk af van de bereidheid van managers om hun huidige manier van denken uit te dagen en nieuwe denkwijzen te omarmen. Robert Bood was van 1998 tot 2001 directeur van Center for Organisational Learning and Development aan Nyenrode Universiteit en werkte tussen 1997 en 2004 voor Global Business Network.

   Robert Bood is co-auteur van 'Communities of Practice: Bronnen van Inspiratie' (2004) en 'Netwerkleren: omgaan met gemene problemen' (2010). Het eerste boek biedt een praktische aanpak voor professionals om samen hun gedeelde praktijken te verbeteren en vernieuwen. Het laatste boek biedt een aanpak om bijzonder complexe, problematische situaties aan te pakken. In zijn huidige onderzoek richt hij zich op de wijze waarop ondernemingen omgaan met strategische risico’s en onzekerheden en verkent en ontwikkelt hij benaderingen om ze te monitoren, te mitigeren en, indien mogelijk, te benutten.

   Freek Peters

   Freek Peters is als organisatiepsycholoog, bestuurder en bestuursadviseur ruim dertig jaar actief in uiteenlopende organisaties. Hij kent de private en publieke wereld, van bureaucratische molochs tot wilde pioniersbedrijven, van snelle researchpools tot eerbiedwaardige Hoge Colleges van Staat. Hij is partner van de Galan Groep in Baarn.

   Gespecialiseerd in leiderschapsvraagstukken en de ontwikkeling van managers en bestuurders, is Freek steeds weer gefascineerd door de effecten die de menselijke factor met zich meebrengt in het functioneren van organisaties. Zijn speciale interesse is de match en de mismatch in leiderschap.

   Freek promoveerde op het vraagstuk van de hedendaagse leiderschapseffectiviteit in relatie tot de strategische opgave van een organisatie. De publieksversie van zijn dissertatie verscheen onder de titel 'Leiderschap in Evenwicht' (Academic Service, 2011). Als hoogleraar Contextueel Leiderschap aan Tilburg University houdt Freek zich bezig met de contextuele invloeden op besturing en management van hedendaagse en toekomstige organisaties en instituties. Zijn motto: nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen van leiderschap.

   Lifelong learning korting voor Tilburg University alumni

   Lifelong learning is vanzelfsprekend geworden in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. Tilburg University wil graag stimuleren dat haar alumni voorop blijven lopen in kennis en kunde. Om dat aantrekkelijker te maken krijgen Tilburg University alumni 10% korting op ieder Professional Learning programma. Voor de 1-daagse masterclasses geldt bovendien een korting van bijna 50%.

   Om voor deze korting in aanmerking te komen dien je op het inschrijfformulier aan te geven dat je een Tilburg University alumnus bent.

   Schrijf nu in voor 'Innovatiemanagement'

   Praktische informatie 'Innovatiemanagement'

   Locatie

   Tilburg University campus

   Tijdschema

   De dagindeling van de drie dagen:

    • 11 december 2018 van 09.30 tot 16.30 uur, campus Tilburg University
    • 15 januari 2019 van 09.30 tot 18.30 uur, campus Tilburg University
    • Individuele coachingsessie op afspraak in voorjaar 2019

     Kosten

     De kosten van dit 3-daagse programma zijn € 2.350. Hierin zijn alle cursusmaterialen, lunch en versnaperingen opgenomen.

     Betaling

     Betaling is alleen mogelijk op factuurbasis. Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald. De kosten zijn vrijgesteld van btw.

     Jouw profiel

     Dit programma is met name geschikt voor professionals zoals innovatiemanagers, business transformation managers, directie van mkb-organisaties en lijnmanagers. Er zijn verder geen specifieke minimale vereisten voor deelname.

     Algemene voorwaarden

     Inschrijving

     Inschrijving voor deze cursus kan alleen elektronisch geschieden. Gaarne aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u onmiddellijk een digitale bevestiging van uw aanmelding. Uw deelname is geldig na toelating en betaling van het cursusgeld.

     Cursusgeld

     Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De kosten zijn vrijgesteld van btw.

     Wijzigingen

     In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt de organisatie zich het recht voor cursusonderdelen te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

     Annulering

     Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij verhindering is restitutie van het cursusgeld mogelijk indien u uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag schriftelijk annuleert. Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor de cursus te annuleren.

     Evaluatie

     Na iedere cursusdag wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van het aanbod van postacademische opleidingen van groot belang via deze evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen informatie wordt zo veel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van toekomstige cursussen.

     Klachtenregeling

     De cursist kan eventuele klachten schriftelijk bij de organisatie melden. Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door de organisatie gegrond wordt verklaard, zal de cursist een prijsreductie ontvangen.


     Contact

     Wil je meer weten over het programma Innovatiemanagement? Aarzel niet en neem contact met ons op.

     Heb je praktische vragen? Neem dan contact op met de Programmamanager:

     Crousen, M.W.C.E.
     Name M.W.C.E. (Miriam) Crousen
     Division Academic Support
     projects
     Position Onderwijscoördinator
     Room T 624
     Phone +31 13 466 3898
     E-mail m.w.c.e.crousen@tilburguniversity.edu

     Heb je vragen over de inhoud van het programma? Neem dan contact op met de Academic Director:

     Kuilman, J.G.
     Name dr. J.G. Kuilman
     Tilburg School of Economics and Management
     Department of Management
     Position Associate Professor
     Room T 722
     Phone +31 13 466 4052
     E-mail j.g.kuilman@tilburguniversity.edu

     Alle masteropleidingen

     Meer weten?