Bas Pijnappel_alumnus ULT Filosofie

Professional Learning

VWO dag

Inspiratiedag VWO docenten Bedrijfseconomie

Datum: Locatie: Tilburg

De snelheid van veranderingen is tegenwoordig enorm en dat geldt zeker ook voor de wereld waarin bedrijfseconomen opereren. Dat vraagt om continue onderhoud van kennis en vaardigheden voor docenten vwo Bedrijfseconomie. Laat je in één dagdeel bijpraten over trends die het onderwijsprogramma Bedrijfseconomie zullen gaan beïnvloeden. Doe inspiratie op om je studenten te begeleiden in het maken van de juiste keuzes tijdens het LOB traject met actuele kennis over de economische curricula aan Tilburg University.

Waarom zou je moeten deelnemen?

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Kennis is dus steeds meer aan erosie onderhevig. Laat je in één sessie bijpraten door professor Eddy Vaassen over trends die het onderwijsprogramma Bedrijfseconomie zullen gaan beïnvloeden. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan veranderingen in bedrijfseconomische curricula aan universiteiten zodat de vwo-ers weten wat hen te wachten staat op de universiteit. Professor Vaassen behandelt de volgende belangrijke trends die van invloed zijn op het vakgebied:

  1. Technologie
  2. Duurzaamheid
  3. Convergentie
  4. Compliance en toezicht
  5. Generatiekloof

Voorbereiding op een vervolgopleiding

Leraren bedrijfseconomie op het vwo bereiden hun leerlingen voor op het examen, maar vooral ook op hun toekomst. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de voorbereiding op een mogelijke vervolgstudie bedrijfseconomie aan een universiteit. Tilburg University gaat graag met docenten de dialoog aan over de bacheloropleidingen Bedrijfseconomie en International Business Administration en over de ondersteuning aan studenten op het gebied van studeren. Een van onze opleidingsdirecteuren, dr. Astrid Kramer of dr. Jorna Leenheer, gaat het gesprek met jullie aan over inhoud en aansluiting. We houden de groepen daarom klein om interactie mogelijk te maken.

Praktische informatie Inspiratiedag Bedrijfseconomie
Programma informatie
Algemene voorwaarden