bachelorkiezers

Leider in chaotische tijden


Wanneer ben je een goede leider in deze tijd van onzekerheid?

We leven in chaotische tijden. Alles schuift, niets is stabiel. Wat eerst waar bleek te zijn, blijkt ineens niet meer waar te zijn. Iedereen heeft een mening en laat deze ook horen. Je bent een leider in een tijd waarin je nauwelijks meer autoriteit kunt hebben. Hoe kun jij als leider in deze roerige tijden overeind blijven? Wanneer doe je het goed? Ons programma ‘Leider in chaotische tijden’ geeft je houvast door je intensief te laten werken aan de vraag wat voor soort mens je moet zijn om een goede leider te zijn. Juist nu.

image dummy leiderschap pl

Wat gaat het je brengen


Als je op zoek bent naar een ‘standaard’ leiderschapsprogramma is dit niet het juiste programma.

Binnen ons programma ‘Leider in chaotische tijden’ ga je op zoek naar schijnbare vanzelfsprekendheden. We kijken naar de invloed van de diverse huidige problematieken op jou als leider. Denk hierbij aan invloeden van onderwerpen zoals duurzaamheid, rechtvaardigheid, nepnieuws, moraliteit en integriteit. We onderzoeken hoe deze zaken van invloed zijn op jouw rol als leider binnen de organisatie, maar ook hoe ze jou en andere mensen om je heen verder vormen. Vanuit welk denken maak je bepaalde keuzes? En hoe beïnvloeden deze keuzes jouw organisatie en team? Je leert contextonafhankelijk en zelfstandig te denken en te reflecteren.

Dit programma zal jou als leider verrijken. Gun jezelf de tijd om los te komen van de dagelijkse beslommeringen en kom als een sterkere persoonlijkheid en sterkere leider uit deze opleiding.

Leider in chaotische tijden in het kort

 • Start: 22 november 2018
 • Kosten: € 3,900
 • Duur: 4 dagen
 • Locatie: Tilburg

Wat maakt dit programma uniek?

   Je leert in twee blokken van twee dagen:

   • moreel leiderschap eigen te maken;
   • te reflecteren op je eigen leven, inzicht te ontwikkelen in je primaire gedrag, in je waarden en blinde vlekken;
   • eigenaarschap in een breder perspectief te zien door anders naar dagelijkse situaties te kijken en je beter tot anderen te verhouden;
   • vrijer te worden en los van systemen te denken;
   • hoe je binnen het stramien van een organisatie een integere leider kunt zijn.

   Programma van dag tot dag


   Dag 1: Wat is filosofie?

   Op dag 1 onderzoek je het verschil tussen wetenschap en filosofie. We behandelen vragen als: Kun je leiderschap als wetenschap benaderen? Wat is filosofisch leiderschap precies? En in hoeverre is het gedrag en karakter van mensen ‘vormbaar’?

   22 november: module 1

   Module 1: Wat is filosofie?

   Wat is filosofische waarheid?

   Hier behandelen we het verschil tussen wetenschap en filosofie. Wat is moraliteit? Wat doe je in bepaalde gevallen en waarom? Is filosofie ook kennis? Maar bestaat er wel kennis buiten de wetenschap? Is leiderschap een wetenschap? Is filosofische wetenschap waar?

   Avondsessie over filosofisch leiderschap

   Is leiderschap een wetenschap? Kun je karakters uit je team beïnvloeden zodat je een beter presterend team krijgt?

   Dag 2 - De uitdagingen van integriteit

   Op dag 2 is integriteit het centrale thema. Welke uitdagingen brengt het met zich mee? Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van integriteit? En hoe zorg je dat jouw organisatie daadwerkelijk een integere entiteit is?

   23 november: module 2 & 3

   Module 2 & 3: De uitdagingen van integriteit

   Een vroeg ontbijt is de start van een actieve en uitdagende dag waarin integriteit en de bijbehorende aspecten en principes centraal staan.

   Module 2: De (on)mogelijkheid van integriteit

   Het lijkt erop dat we ons bij integriteit moeten houden aan alle geldende regels, normen en principes. Maar aan de andere kant lijkt het er ook op dat we bij integriteit dicht bij onszelf moeten blijven en onze sterkste overtuigingen moeten volgen. Maar wat als dit niet op één lijn staat met elkaar? Hoe gaan we daar dan mee om?

   Module 3: De realisering van integriteit in de organisatie

   In het huidige klimaat zien we vaak dat integriteit en moraliteit worden ingezet in een ‘compliance strategie’ en de controle hierop. Hier komt binnen organisaties veel verzet op. We gaan aan de slag met het verzet tegen compliance en we gaan onderzoeken of moraliteit (en integriteit) aangeleerd kunnen worden.

   Dag 3 - Duurzaamheid, waarheid en rechtvaardigheid

   Op dag 3 leer je hoe waarheid en rechtvaardigheid zich verhouden in ons huidige onzekere bestaan. Ook behandelen we het thema duurzaamheid en maken we hierbij de vertaalslag naar jouw rol als leider.

   24 januari: module 4 & 5

   Module 4 & 5: Duurzaamheid, waarheid en rechtvaardigheid

   Module 4: Duurzaamheid

   Veel organisaties streven naar meer duurzaamheid. Dit vereist maatregelen. We bespreken met elkaar deze problematiek vanuit enkele klassieke en moderne filosofische benaderingen.

   Welke invloed heeft de duurzaamheidsproblematiek in jouw context? Wat zijn jouw principes en consequenties? Hoe kun je duurzaamheid vertalen naar de dagelijkse werkelijkheid? Hoe ben jij binnen jouw organisatie en team zinvol duurzaam?

   Module 5: Nepnieuws en informatie-onzekerheid

   Waarheid lijkt er niet meer toe te doen wanneer partijen alleen nog in hun eigen waarheid geloven. Maar ‘nepnieuws’ bevestigt juist de waarde van de waarheid. Waarheidsvinding is afhankelijk van deugden.

   Avondsessie

   Rechtvaardigheid door Wim Dubbink.

   Dag 4 - Hoop en zingeving

   Dag 4 draait om de betekenis van jouw rol als leider en hoe hoop organisaties door onzekere tijden kan leiden.

   25 januari: module 6 & 7

   Module 6: Betekenisvol werk

   De noodzaak, wenselijkheid en mogelijkheid, maar ook de verantwoordelijkheid van de manager staan in deze module centraal.

   Module 7: De toekomst tegemoet

   Elke organisatie kampt met moeilijke tijden. Hoe sla je je daar doorheen? Iedereen weet dat optimistisch blijven beter is dan pessimistisch worden maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarbij komt dat veel mensen de recente economische crisis en haar gevolgen existentieel hebben beleefd. Plotseling bleken alle zekerheden onzeker. Het heilige en onaantastbare pensioen bleek zomaar te kunnen smelten voor de zon. Voor Nederland iconische bedrijven gingen ten onder of werden verkocht. De vluchtelingencrisis kwam daar nog eens overheen en deed ons schudden in onze droom van stabiliteit en vooruitgang. Het leven bleek fundamenteel onzeker. In vroegere tijden leefde men veel directer met deze fundamentele onzekerheid. Daarom was hoop ook een belangrijke deugd: het vermogen met berusting en vertrouwen naar de toekomst te kijken. Hoop staat dan ook centraal in deze module.   Toonaangevende docenten

   De toonaangevende docenten Wim Dubbink en Bert van de Ven zullen jou tijdens deze opleiding gaan uitdagen.

   Over de docenten

   Wim Dubbink

   Wim Dubbink is hoogleraar bedrijfsethiek aan het departement filosofie van Tilburg University en aan het Tilburg Sustainability Center. Zijn onderzoek richt zich op de filosofische aspecten van de bedrijfsethiek. In het bijzonder werkt hij aan een Kantiaanse duiding van de bedrijfsethiek. Thema’s waarop hij zich momenteel richt zijn integriteit en organisatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de relatie tussen ethisch handelen en de grenzen van de markt en excuusgedrag. Dubbink is editor van de Springer serie ‘Issues in Business Ethics’. Enkele recente publicaties zijn: Organizational Integrity and Human Maliciousness (2013) en On the duties of commission in Commercial Life (2012).

   Bert van de Ven

   Bert van de Ven is docent wijsgerige ethiek en bedrijfsethiek aan Tilburg University. Daarnaast verzorgt hij onderwijs aan de Erasmus School of Accounting and Assurance. Hij verzorgt ook lezingen en workshops over integriteit voor onder meer Nyenrode Business University.

   Van de Ven studeerde economie en filosofie (cum laude) aan Tilburg University waar hij later promoveerde op een onderzoek naar de filosofische grondslagen van de bedrijfsethiek.

   Zijn onderzoek betreft bedrijfsethische vraagstukken, waaronder maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethiek en marketing, relevantie van professionele ethiek en de betrokkenheid van het internationale bedrijfsleven bij mensenrechten. Zijn artikelen zijn gepubliceerd in diverse toonaangevende internationale tijdschriften zoals Business Ethics Quarterly, Journal of Business Ethics en Journal of Corporate Governance.

   Lifelong learning korting voor Tilburg University alumni

   Lifelong learning is vanzelfsprekend geworden in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. Tilburg University wil graag stimuleren dat haar alumni voorop blijven lopen in kennis en kunde. Om dat aantrekkelijker te maklen krijgen Tilburg University alumni 10% korting op ieder Professional Learning programma. Op de 1-daagse masterclasses loopt deze korting op tot bijna 50%.

   Om voor deze korting in aanmerking te komen dien je op het inschrijfformulier aan te geven dat je een Tilburg University alumnus bent.

   Schrijf nu in voor 'Leider in chaotische tijden'

   Praktische informatie 'Leider in chaotische tijden'

   Locatie

   In en rond Tilburg.

   Tijdschema

   De dagindeling van de vier dagen:

   • Dag 1 (22 november):  13.00 - 22.00 uur
   • Dag 2 (23 november):  08.30 - 17.00 uur
   • Dag 3 (24 januari): 09.00 - 22.00 uur
   • Dag 4 (25 januari): 08:30 - 17.00 uur

   Kosten

   De kosten van dit vierdaagse programma zijn € 3.900. Hierin zijn alle cursusmaterialen, ontbijt, lunch, diner en twee overnachtingen opgenomen.

   Betaling

   Betaling is alleen mogelijk op factuurbasis. Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald. De kosten zijn vrijgesteld van btw. 

   Toelatingseisen

   Deelnemers hebben een leidinggevende positie met bij voorkeur 10+ jaar werkervaring.

   Algemene voorwaarden

   Inschrijving

   Inschrijving voor deze cursus kan alleen elektronisch geschieden. Gaarne aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u onmiddellijk een digitale bevestiging van uw aanmelding. Uw deelname is geldig na toelating en betaling van het cursusgeld.

   Cursusgeld

   Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De kosten zijn vrijgesteld van btw.

   Wijzigingen

   In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt de organisatie zich het recht voor cursusonderdelen te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

   Annulering

   Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij verhindering is restitutie van het cursusgeld mogelijk indien u uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag schriftelijk annuleert. Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor de cursus te annuleren.

   Evaluatie

   Na iedere cursusdag wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van het aanbod van postacademische opleidingen van groot belang via deze evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen informatie wordt zo veel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van toekomstige cursussen.

   Klachtenregeling

   De cursist kan eventuele klachten schriftelijk bij de organisatie melden. Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door de organisatie gegrond wordt verklaard, zal de cursist een prijsreductie ontvangen.


   Contact

   Wil je meer weten over het programma 'Leider in chaotische tijden'? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.


   Heb je praktische vragen? Neem dan contact op met de Programma Manager:

   Taminiau-Cook, J.
   Name J. (Joanne) Taminiau-Cook
   Division Academic Support
   projects
   Position Program Coordinator
   Room T 624
   Phone +31 13 466 4549
   E-mail j.taminiau@tilburguniversity.edu

   Heb je vragen over de inhoud van het programma? Neem dan contact op met de Academic Director:

   Dubbink, G.W.
   Name prof. dr. G.W. Dubbink
   Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
   Department of Philosophy
   Position Full Professor
   Room D 253
   Phone +31 13 466 8176
   E-mail w.dubbink@tilburguniversity.edu

   Alle masteropleidingen

   Meer weten?