Masterclasses

Professional Learning

Masterclasses

Masterclass Recht, Ethiek en Data Science

Datum: Locatie: Tilburg

In China houdt de overheid een sociale score bij op basis van het gedrag van haar burgers. Niet wenselijk gedrag wordt gestraft door iemand bepaalde rechten te ontnemen. Wenselijk gedrag wordt aangemoedigd met een beloning. Is dit in strijd met privacyregels? Of de ethische beginselen? De opkomst van data science roept deze en meer vragen op. Jij bent je bewust van de kansen én risico’s die de enorme mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie met zich mee brengen. Data verzamelen, vastleggen en analyseren confronteert steeds meer professionals met complexe dilemma’s als het gaat om recht en ethiek. In de masterclass Recht, Ethiek en Data Science ontdek jij op welk vlak de grootste risico’s liggen en krijg je inzicht in hoe jij en jouw organisatie hiermee om kunnen gaan.

Doel van deze masterclass


Na het volgen van deze masterclass:

  • Ben je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van data science en de daarbij gehanteerde IT.
  • Heb je inzicht in de gevolgen van deze ontwikkelingen voor juridische en ethische vraagstukken.
  • Kun je risico’s identificeren en oplossingsrichtingen aangeven om deze te managen.
Masterclass Recht, Ethiek en Data Science in het kort
Programma Recht, Ethiek en Data Science

Leer van de beste!

Introductie van onze professoren en praktijkmensen
Praktische informatie Recht, Ethiek en Data Science

Professional Learning Masterclasses

Iets voor jou?