Tilburg Law School

Opleidingdirecteuren Tilburg Law School

Iedere opleiding heeft een opleidingdirecteur. Onder leiding van de Vice-Decaan Onderwijs is deze verantwoordelijk voor de inrichting en kwaliteitszorg van de opleiding en onder meer samenhang van het programma en voorlichting. Hij/zij is tevens Opleidingsdirecteur in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Onze opleidingsdirecteuren

Bacheloropleidingen

 Bestuurskunde

  drs. R. Pranger (Rob)
   Fiscaal Recht prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken (Inge)
  Global Law

  prof.dr. P.  Verbruggen LLM MPhil (Paul)

  Rechtsgeleerdheid:  

  Nederlands Recht

  prof. mr. dr. C.J. van Wolswinkel (Johan)

  Ondernemingsrecht

  mr. G.J.H. van der Sangen (Ger)
  Bachelor Data Science dr.  S.F.W.  van den Bosch LLM MSc (Steffie)

  Masteropleidingen

  Fiscaal Recht prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken (Inge)
  International Business Law prof. mr. E.P.M. Vermeulen (Erik)
  International Business Taxation dr. C. De Pietro (Carla)
  International and European Law mr.dr. A. Trouwborst (Arie)
  Labour Law and Employment Relations

  prof. dr. M.S. Houwerzijl (Mijke)

  Law & Technology T. Broer - Assistant Professor (Tineke)
  Ondernemingsrecht mr. G.J.H. van der Sangen (Ger)
  Public Governance prof. dr. M.L.P. Groenleer (Martijn)
  Rechtsgeleerdheid prof. mr. dr. I. Sumner (Ian)
  Research in Public Administration and Organizational Science prof. S. Zouridis (Stavros)
  Research Master in Law prof. J.M. Verschuuren (Jonathan)

  Verantwoordelijkheden opleidingsdirecteuren

  De opleidingsdirecteuren hebben voor hun eigen opleidingen de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

  • Totstandkoming van het betrokken onderwijsprogramma
  • Curriculum, opbouw en samenhang
  • Capaciteit en bemensing
  • Monitoring van het verzorgde onderwijs en kwaliteitsborging
  • Werving en voorlichting
  • Studiebegeleiding
  • Internationalisering
  • Coördinatie van algemene onderwerpen