Resultaat in tijden van Transitie

Professional Learning

Resultaat in tijden van Transitie

Resultaat in tijden van Transitie

Datum: Locatie: Tilburg

In lijn met de bevindingen uit (inter)nationale rapporten ervaren topmanagers in de publieke sector een combinatie van transities. Deze transities voltrekken zich tegelijkertijd en vragen om bezinning. Bezinning op herformulering van strategie, innovatie in waardecreatie en herinrichting van de sturing van systemen.

Wim van de Donk over "Resultaat in tijden van Transitie"

Samenwerking PRIMO en Tilburg Institute of Governance


Public Risk Management Organisation (PRIMO) en het Tilburg Institute of Governance (TiG) hebben gezamenlijk het initiatief genomen een unieke opleiding te ontwikkelen. TiG doet onderzoek naar public governance en hecht veel waarde aan een goede verbinding tussen wetenschap en praktijk, onder andere met praktijkgericht onderzoek en opleidingen voor bestuurlijke professionals. PRIMO heeft tot doel bij te dragen aan good governance van met name publieke organisaties en doet dit door middel van een portfolio waarbij publieke waarden en besturing ervan worden gekoppeld. Zij is gericht op kennisdeling en kennisbevordering

Een selectie van gezaghebbende docenten/sprekers
Resultaat in tijden van Transitie in het kort

Wat maakt deze modules uniek?


De opleiding maakt op unieke wijze verbinding tussen publieke waarden en risico’s, wetenschap en praktijk, strategie en uitvoering en tussen de systeemwereld van politiek, bestuur en management en leefwereld van de samenleving, die persoonlijk leiderschap en handelen, strategie en systeemsturing verbindt met majeure maatschappelijke vraagstukken. Deze modules gaan specifiek in op de gemeenschappelijke en specifieke elementen en karakteristieken van transities en hun effecten.

Met deze modules brengen we deelnemers in nauw contact met zowel topwetenschappers als gezaghebbende publieke leiders vanuit de praktijk. Het versterkt daarmee tevens hun persoonlijke netwerken.

Daarnaast bieden we je als deelnemer:

 • Sparringpartners op niveau (met sprekers en andere deelnemers).
 • Kennismaking met topwetenschappers en top publieke leiders.
 • Kennis van de verbinding tussen maatschappelijke vraagstukken en sturing.
 • Inspiraties om te komen tot een eigen strategische aanpak van transities.
 • Een gevarieerd palet van experts, wetenschappers en publieke leiders.
 • Inspiratie door nationale en internationale verhalen over hoe anderen het doen en vervolgens de vertaalslag naar de eigen context te maken.
 • Inzicht in je eigen potentie en veranderbereidheid.
 • Tools die helpen het systeem te adresseren en om te bouwen en inzicht te geven hoe deze tools toe te passen om je organisatie met de transitie in verandering te brengen.
Programma Resultaat in tijden van Transitie

Modules Resultaat in tijden van Transitie


Module 1 - Sturen vanuit de bedoeling

De verbondenheid tussen systeemwereld en leefwereld is cruciaal om tot effectieve nieuwe vormen van sturing en levering te komen. Publieke leiders moeten zich willen verdiepen in wat zich feitelijk bij de doelgroep of in de samenleving voordoet. Het sturen vanuit de bedoeling is een kunst op zich. Dit zou een leidend principe moeten zijn voor het ontwerpen van organisaties en processen. HRO-concepten zijn vaak succesvol.

Lees meer over module 1

Module 2 – Bedrijfsmodellen regionale ontwikkeling (26 juni 2020, herpland)

Met de veranderende financiële situatie van overheden dient de noodzaak van nieuwe vormen van samenwerking zich aan. Wat zijn de mogelijkheden van financiële sturing, samenwerkingsvormen zoals verbonden partijen en publiek-private samenwerkingen als transities zich aandienen en er omvangrijke investeringen moeten worden gedaan?

Lees meer over module 2

Module 3 - Verantwoordelijkheden, rollen en competenties

Ten slotte draait het natuurlijk altijd om mensen, teams en organisaties, hun verantwoordelijkheden, rollen en competenties. Het begrip ervan is van groot belang. Welke concepten zijn er? Waar liggen de innovaties en wat is eigenlijk strategisch HRM?

Lees meer over module 3

Module 4 – Strategie en publieke waarde (15 mei 2020)

In de vierde module staat de strategie en de implementatie hiervan centraal. Er wordt ingegaan op de effectiviteit van sturing en planning en de strategische kant van de effectieve sturing op waarden en mitigatie van risico’s (zijnde de mogelijke afwijking van voorgenomen waarde).

Lees meer over module 4

Module 5 – Netwerken & allianties (12 juni 2020)

In deze module staan netwerken en allianties centraal die door de dynamiek van de transities vaak herijkt worden. Hoe kun je komen tot gemeenschappelijke waardecreatie en geef je vorm aan partnerships? Hoe stuur je op netwerken binnen de politiek-bestuurlijke en richtinggevende kaders van de transities?

Lees meer over module 5
Lifelong learning korting voor Tilburg University alumni
Praktische informatie Resultaat in tijden van Transitie

Contact

 • Joanne Taminiau-Cook

  J. Taminiau-Cook

  Onderwijscoordinator

  Voor praktische vragen en additionele informatie omtrent de docenten kun je contact opnemen met de onderwijscoördinator:

  Telefoon: +31 13 466 45 49

  E-mail: j.taminiau@tilburguniversity.edu

 • Theo Camps

  Theo Camps

  Academic director

  Heb je inhoudelijke vragen over de modules? Dan kun je direct contact opnemen met Prof. dr. Theo Camps via t.w.a.camps@tias.edu

Resultaat in tijden van Transitie

Interesse om deel te nemen?